Opiskelijat istuvat neuvottelutilassa ja keskustelevat.

Avoimet osaamiskoko-
naisuudet

Tiettyyn aihepiireihin keskittyviä täsmäkoulutuksia.

Avoimet osaamiskokonaisuudet

Avoimet osaamiskokonaisuudet ovat tiettyyn aihepiiriin, ilmiöön tai osaamistarpeeseen keskittyviä täsmäkoulutuksia.

Opinnoista on usein mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Koulutukset eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta niihin sisältyviä opintoja on mahdollista hyväksilukea eri alojen tutkintoihin niiden tavoitteiden ja osaamisprofiilien mukaisesti.

Mies ja nainen käyttää tietokonetta.

Digitaalinen työympäristö

Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään digitaalisia työkaluja ja ovat kiinnostuneita niihin liittyvän osaamisen kehittämisestä. Koulutuksessa ei ole pohjatieto- tai osaamisvaatimuksia.

 • Lukuvuoden 2023 – 2024 opintoihin ilmoittautuminen 1.8.2023 alkaen
ihmiset kokouksessa

Valmennusosaaja

Valmennusosaajakoulutus on tarkoitettu työyhteisöjen kehittäjille, valmentajille ja kaikille johtamisesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille.

 • Ilmoittautuminen lukuvuoden keväällä 2023 alkavalle toteutukselle on päättynyt
 • Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen edelleen mahdollista

Ilmastoturvallisuus (YAMK-taso)

Ilmastoturvallisuus-osaajakoulutus sopii kaikille ilmastonmuutokseen varautumisesta ja sopeutumisesta kiinnostuneille, jotka ovat suorittaneet vähintään amk-tasoiset tutkinto-opinnot.

 • Lukuvuoden 2023 – 2024 opintoihin ilmoittautuminen 1.8.2023 alkaen
nuori mies kuntosalilla.

Liikunta- ja ravitsemushoito

Koulutus on tarkoitettu syventämään liikunta- ja ravitsemushoito-osaamista osana ennaltaehkäisevää työtä ja myös osana sairauksien hoitoa. 

 • Syksyllä 2023 kokonaisuus ei ole enää tarjolla, mutta yksittäisiä opintojaksoja on edelleen tarjolla
Ihmisiä lyömässä käsiään yhteen pöydän ympärillä.

Uudistava johtajuus

Koulutus sopii kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.

 • Lukuvuoden 2023 – 2024 opintoihin ilmoittautuminen 1.8.2023 alkaen
ihmiset kättelee

Savonia Code Academy

Haluatko oppia koodaamaan tai syventämään taitojasi koodauksesta? Savonia Code Academy -opinnot tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja sinulle, joka haluat oppia tulevaisuuden ammatin, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa.

 • Lukuvuoden 2023-2024 opintoihin ilmoittautuminen 1.8.2023 alkaen
Mies korjaa vaihteiston jännitettä automaattikytkimillä

Sähköpätevyys

Osaamiskokonaisuudessa on mahdollisuus suorittaa Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämiin sähköpätevyys S1, S2 tai S3 vaadittavat täydentävät opinnot.

 • Ilmoittautuminen alkaa 1.9.2023.
 • Opinnot ovat suoritettavissa tammikuusta 2024 alkaen.
Opiskelijoita Kampussydämessä.

YAMK-osaamiskokonaisuuksia

Kokonaisuudet sopivat sinulle, jos olet kiinnostunut oman osaamisesi kehittämisestä. Erityisesti ne on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille.

 • Lukuvuoden 2023 – 2024 opintoihin ilmoittautuminen 1.8.2023 alkaen
Mies ojentaa kätensä, jossa on kynä eteen. Edessä on graafisia tietokoneiden kuvia. Keskimmäisenä on pilvi, jonka sisällä teksi työkyky.

Työkykykoordinaattorikoulutus

Sinä, joka haluat lisätä osaamistasi työkyvystä, työllistymisestä, kuntoutuksesta ja monialaisesta yhteistyöstä, niin työkykykoordinaattorikoulutus voi olla sinua varten.

 • Lukuvuoden 2023 – 2024 koulutukseen ilmoittautuminen 15.8.2022 – 15.9.2023
ihmiset kättelee

Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso)

Koulutuksesta on hyötyä kehittämis- ja johtamistehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville.

 • Lukuvuoden 2023 – 2024 opintoihin ilmoittautuminen 1.8.2023 alkaen
Kapellimestari johtaa orkesteria

Musiikin johtaminen

Kehitä musiikin ja orkesterien johtamisen osaamistasi. Osaajakoulutus sopii osaksi ammatillista täydennyskoulutusta musiikin johdosta kiinnostuneille musiikin ammattilaisille.

 • Ilmoittautuminen osaajakoulutukseen on 2. – 31.10.2023
 • Opinnot suoritetetaan 12.1. – 31.12.2024
Team of medical staff having morning meeting in boardroom. Doctors and nurses looking at digital tablet.

Pätevöidy esihenkilöksi sosiaali- ja terveysalalle (YAMK-taso)

Osaajakoulutus antaa valmiuksia toimia johtajan, esihenkilön ja kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

 • Ilmoittautuminen osaajakoulutukseen on 2.10 – 30.11.2023
 • Opinnot suoritetetaan 11.1.2024 – 31.5.2025

Etsitkö erikoistumiskoulutuksia?

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.