Avoimet osaamiskokonaisuudet

Tiettyyn aihepiireihin keskittyviä täsmäkoulutuksia.

Avoimet osaamiskokonaisuudet

Avoimet osaamiskokonaisuudet ovat tiettyyn aihepiiriin keskittyviä täsmäkoulutuksia.

Opinnoista on usein mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Koulutukset eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta niihin sisältyviä opintoja on mahdollista hyväksilukea eri alojen tutkintoihin niiden tavoitteiden ja osaamisprofiilien mukaisesti.

Mies ja nainen käyttää tietokonetta.

Digitaalinen työympäristö

Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään digitaalisia työkaluja ja ovat kiinnostuneita niihin liittyvän osaamisen kehittämisestä. Koulutuksessa ei ole pohjatieto- tai osaamisvaatimuksia.

 • Kesän 2022 opintoihin ilmoittautuminen on päättynyt
 • Syksyn 2022 opintoihin ilmoittautuminen 15.8. – 2.9.2022
Aikuinen ja lapsi soittaa rumpua.

Varhaisiän musiikkikasvatus

Koulutus vahvistaa varhaiskasvatuksessa ja musiikkikasvatuksessa työskentelevien musiikillista ja pedagogista osaamista ja laajentaa valmiuksia toimia musiikkikasvattajina varhaiskasvatuksessa.

Haku koulutukseen:  Haku päättynyt!
Koulutusajankohta: 26.8.2022-31.8.2023

Ilmastoturvallisuus (YAMK-taso)

Ilmastoturvallisuus-osaajakoulutus sopii kaikille ilmastonmuutokseen varautumisesta ja sopeutumisesta kiinnostuneille, jotka ovat suorittaneet vähintään amk-tasoiset tutkinto-opinnot.

Ilmoittautuminen koulutukseen ja yksittäisille opintojaksoille alkaa 15.8.2022 

Koulutusajankohta: 15.9.2022 – 31.7.2023

nuori mies kuntosalilla.

Liikunta- ja ravitsemushoito

Koulutus on tarkoitettu syventämään liikunta- ja ravitsemushoito-osaamista osana ennaltaehkäisevää työtä ja myös osana sairauksien hoitoa. 

 • Kesän 2022 opintoihin ilmoittautuminen on päättynyt
 • Syksyn 2022 opintoihin ilmoittautuminen 15.8. – 2.9.2022
Ihmisiä lyömässä käsiään yhteen pöydän ympärillä.

Uudistava johtajuus

Koulutus sopii myös kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.

 • Kesän 2022 opintoihin ilmoittautuminen on päättynyt
 • Syksyn 2022 opintoihin ilmoittautuminen 15.8. – 2.9.2022
ihmiset kättelee

Savonia Code Academy

Ohjelmisto-osaamista tarvitaan nykyään kaikilla aloilla ja koodareista on edelleen valtava pula. Suosittu Savonia Code Academy toteutuu kolmatta kertaa ja kouluttaa uusia osaajia alalle.

Koulutusajankohta: 10.8.2021–31.12.2022

ihmiset kättelee

Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso)

Koulutuksesta on hyötyä kehittämis- ja johtamistehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville.

 • Kesän 2022 opintoihin ilmoittautuminen on päättynyt
 • Lukuvuoden 2022 – 2023 opintoihin ilmoittautuminen 15.8.2022 – 15.7.2023

Etäterapia osana lähiterapiapalvelua

Koulutuksessa perehdyt etäterapioissa hyödynnettäviin teknisiin ja digitaalisiin välineisiin käytännöin kokeiluin ja testauksin.

 • Seuraava toteutusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Ohjelmistoautomaatio

Ohjelmistoautomaatio-osaajakoulutuksen suorittaminen sopii osaksi ammatillista täydennyskoulutusta kaikille, jotka tunnistavat työssään toistuvia prosesseja ja ovat kiinnostuneita niiden automatisoimisesta ja kehittämisestä.

 • Syksyn 2022 opintoihin ilmoittautuminen 15.8. – 2.9.2022
 • Kevään 2023 opintoihin ilmoittautuminen alkaa marraskuussa 2022
ihmiset kokouksessa

Valmennusosaaja

Valmennusosaajakoulutus on tarkoitettu työyhteisöjen kehittäjille, valmentajille ja kaikille johtamisesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Koulutusajankohta: 1.1.2023–31.5.2023

Ilmoittautuminen 14.11. – 16.12.2022

Etsitkö erikoistumiskoulutuksia?

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.