Opiskelijat istuvat neuvottelutilassa ja keskustelevat.

Avoimet osaamiskoko-
naisuudet

Tiettyyn aihepiireihin keskittyviä täsmäkoulutuksia.

Avoimet osaamiskokonaisuudet

Avoimet osaamiskokonaisuudet ovat tiettyyn aihepiiriin, ilmiöön tai osaamistarpeeseen keskittyviä täsmäkoulutuksia.

Opinnoista on usein mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Koulutukset eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta niihin sisältyviä opintoja on mahdollista hyväksilukea eri alojen tutkintoihin niiden tavoitteiden ja osaamisprofiilien mukaisesti.

Mies ja nainen käyttää tietokonetta.

Digitaalinen työympäristö

Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään digitaalisia työkaluja ja ovat kiinnostuneita niihin liittyvän osaamisen kehittämisestä. Koulutuksessa ei ole pohjatieto- tai osaamisvaatimuksia.

ihmiset kokouksessa

Johtajasta valmentajaksi

Koulutus on tarkoitettu työyhteisöjen kehittäjille, valmentajille ja kaikille johtamisesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Ilmastoturvallisuus (YAMK-taso)

Ilmastoturvallisuus-osaajakoulutus sopii kaikille ilmastonmuutokseen varautumisesta ja sopeutumisesta kiinnostuneille, jotka ovat suorittaneet vähintään amk-tasoiset tutkinto-opinnot.

nuori mies kuntosalilla.

Liikunta- ja ravitsemushoito

Koulutus on tarkoitettu syventämään liikunta- ja ravitsemushoito-osaamista osana ennaltaehkäisevää työtä ja myös osana sairauksien hoitoa. Kokonaisuus ei ole tarjonnassa enää.

Ihmisiä lyömässä käsiään yhteen pöydän ympärillä.

Uudistava johtajuus

Koulutus sopii kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.

ihmiset kättelee

Savonia Code Academy

Haluatko oppia koodaamaan tai syventämään taitojasi koodauksesta? Savonia Code Academy -opinnot tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja sinulle, joka haluat oppia tulevaisuuden ammatin, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa.

Mies korjaa vaihteiston jännitettä automaattikytkimillä

Sähköpätevyys

Osaamiskokonaisuudessa on mahdollisuus suorittaa Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämiin sähköpätevyys S1, S2 tai S3 vaadittavat täydentävät opinnot.

Opiskelijoita Kampussydämessä.

YAMK-osaamiskokonaisuuksia

Kokonaisuudet sopivat sinulle, jos olet kiinnostunut oman osaamisesi kehittämisestä. Erityisesti ne on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Mies ojentaa kätensä, jossa on kynä eteen. Edessä on graafisia tietokoneiden kuvia. Keskimmäisenä on pilvi, jonka sisällä teksi työkyky.

Työkykykoordinaattorikoulutus

Sinä, joka haluat lisätä osaamistasi työkyvystä, työllistymisestä, kuntoutuksesta ja monialaisesta yhteistyöstä, niin työkykykoordinaattorikoulutus voi olla sinua varten.

ihmiset kättelee

Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso)

Koulutuksesta on hyötyä kehittämis- ja johtamistehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville.

Kapellimestari johtaa orkesteria

Musiikin johtaminen

Kehitä musiikin ja orkesterien johtamisen osaamistasi. Osaajakoulutus sopii osaksi ammatillista täydennyskoulutusta musiikin johdosta kiinnostuneille musiikin ammattilaisille. Ei ilmoittautumista lukuvuonna 2024-2025.

Team of medical staff having morning meeting in boardroom. Doctors and nurses looking at digital tablet.

Pätevöidy esihenkilöksi sosiaali- ja terveysalalle (YAMK-taso)

Osaajakoulutus antaa valmiuksia toimia johtajan, esihenkilön ja kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Ei ilmoittautumista lukuvuonna 2024-2025.

Henkilö istuu kannettavan tietokoneen edessä ja hänen kohotetulla kämmenellään on terveydenhuoltoon liittyvien ikonien kuvia.

Digiosaajaksi sosiaali- ja terveysalalle (YAMK)

Koulutus antaa valmiuksia toimia erilaisissa digitalisaatioon liittyvissä asiantuntijan ja kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Uusiutuvan energian lähteet. Kestävä kehitys ja uusiutuvaan energiaan perustuva vihreä liiketoiminta.

Sustainable Future Higher Education Module (Master level)

Sustainable Future online studies build up your master level knowledge regarding future-orientated sustainable development.

Kaksi työhaalareihin ja kypäriin pukeutunutta henkilöä katsoo useilla näytöillä näkyvää tietoa tehtaassa.

Kattilalaitoksen käytön valvoja

Kattilalaitoksen käytön valvoja osaamiskokonaisuudessa on mahdollista suorittaa painelaitelain ns. Insinööripykälän mukainen täydennyskoulutus.

Valaistuja patsaita mustalla taustalla.

KIRI – Kiihdytä kiertotaloudella – Uutta arvonluontia tekstiili-​ ja muotialalle

Opinnoissa perehdyt tekstiili- ja muotialan kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja kehität osaamistasi tulevaisuuden toimijana arvoketjuissa sekä kestävässä brändimarkkinoinnissa.

Etsitkö erikoistumiskoulutuksia?

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.