Avoimet osaamiskokonaisuudet

Tiettyyn aihepiireihin keskittyviä täsmäkoulutuksia.

Avoimet osaamiskokonaisuudet

Avoimet osaamiskokonaisuudet ovat tiettyyn aihepiiriin keskittyviä täsmäkoulutuksia.

Opinnoista on usein mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Koulutukset eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta niihin sisältyviä opintoja on mahdollista hyväksilukea eri alojen tutkintoihin niiden tavoitteiden ja osaamisprofiilien mukaisesti.

Mies ja nainen käyttää tietokonetta.

Digitaalinen työympäristö

Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään digitaalisia työkaluja ja ovat kiinnostuneita niihin liittyvän osaamisen kehittämisestä. Koulutuksessa ei ole pohjatieto- tai osaamisvaatimuksia.

  • Kesän 2023 opintoihin ilmoittautuminen on 13.3. – 21.4.2023
  • Nonstop-opintoihin ilmoittautuminen 30.4.2023 asti
ihmiset kokouksessa

Valmennusosaaja

Valmennusosaajakoulutus on tarkoitettu työyhteisöjen kehittäjille, valmentajille ja kaikille johtamisesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Koulutusajankohta: 1.1.2023–31.5.2023

Ilmoittautuminen 14.11. – 16.12.2022

Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen edelleen mahdollista.

Ilmastoturvallisuus (YAMK-taso)

Ilmastoturvallisuus-osaajakoulutus sopii kaikille ilmastonmuutokseen varautumisesta ja sopeutumisesta kiinnostuneille, jotka ovat suorittaneet vähintään amk-tasoiset tutkinto-opinnot.

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille 15.7.2023 asti 

Koulutusajankohta: 15.9.2022 – 31.7.2023

nuori mies kuntosalilla.

Liikunta- ja ravitsemushoito

Koulutus on tarkoitettu syventämään liikunta- ja ravitsemushoito-osaamista osana ennaltaehkäisevää työtä ja myös osana sairauksien hoitoa. 

  • Kesän 2023 opintoihin ilmoittautuminen on 13.3. – 21.4.2023
  • Syksyllä 2023 ei enää tarjolla näitä opintoja, vaan päivitetty osaamiskokonaisuus 15 op.
Ihmisiä lyömässä käsiään yhteen pöydän ympärillä.

Uudistava johtajuus

Koulutus sopii myös kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.

  • Kesän 2023 opintoihin ilmoittautuminen on 13.3. – 21.4.2023
  • Syksyn 2023 opintoihin ilmoittautuminen alkaa elokuussa
ihmiset kättelee

Savonia Code Academy

Haluatko oppia koodaamaan tai syventämään taitojasi koodauksesta? Savonia Code Academy -opinnot tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja sinulle, joka haluat oppia tulevaisuuden ammatin, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa.

Kesän 2023 opintoihin ilmoittautuminen on 13.3. – 21.4.2023

ihmiset kättelee

Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso)

Koulutuksesta on hyötyä kehittämis- ja johtamistehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville.

  • Lukuvuoden 2022 – 2023 opintoihin ilmoittautuminen 15.8.2022 – 15.7.2023

Etäterapia osana lähiterapiapalvelua

Koulutuksessa perehdyt etäterapioissa hyödynnettäviin teknisiin ja digitaalisiin välineisiin käytännöin kokeiluin ja testauksin.

  • Seuraava toteutusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Etsitkö erikoistumiskoulutuksia?

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.