Erikoistumiskoulutukset

#jatkuvaoppiminen

Erikoistumiskoulutukset

Syvennä omaa asiantuntijuuttasi! Erikoistumiskoulutukset soveltuvat jo työelämässä työskenteleville ja ammattikorkeakoulusta valmistuneille.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on syventää erityisosaamista ja luoda edellytykset toimia vaativimmissakin asiantuntijatehtävissä.

Kysy lisää:

Jatkuva oppiminen, Savonia-ammattikorkeakoulu
taydennyskoulutus@savonia.fi

HAUSSA KEVÄÄLLÄ 2024


lääkäri ja pariskunta vastaanottohuoneessa

Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö

Koulutus vahvistaa monipuolisesti kliinistä erityisosaamista syövän hoidon eri osa-alueissa.

Haku koulutukseen: 17.3.-31.5.2024
LISÄHAKU: 7.6.-16.8.2024
Koulutusajankohta:
12.9.2024-19.9.2025

Iloisia ihmisiä.

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla.

Haku koulutukseen: 2.4.-19.5.2024 (haku päättynyt)
Koulutusajankohta:
5.9.-23.5.2025

HAUSSA SYKSYLLÄ 2024


Haavahoidon asiantuntija

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana.

Haku koulutukseen: 2.9.-15.11.2024
Koulutusajankohta:
16.1.2025-18.12.2025

HAUSSA KEVÄÄLLÄ 2025


sairaanhoitaja ja asiakas toimistossa

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa vastaanottotoiminnassa tarvittavaa kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta ja näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Seuraava koulutus suunniteltu alustavasti syksylle 2025. Tiedotamme asiasta tällä sivulla.

3D-mallinnettu kuva viruksesta.

Infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen

Tarvitsetko osaamisen päivittämistä ja uutta tietoa infektioiden torjunnasta?

Seuraava koulutus suunniteltu alustavasti syksylle 2025. Tiedotamme asiasta tällä sivulla.

Iloisia ihmisiä.

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla.

Seuraava koulutus suunniteltu alustavasti syksylle 2025. Tiedotamme asiasta tällä sivulla.

KÄYNNISSÄ TÄLLÄ HETKELLÄ


Kukka.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana.

Haku koulutukseen: Haku päättynyt
Koulutusajankohta:
19.2.-19.11.2024

TUTUSTU MUIHIN ERIKOISTUMISKOULUTUKSIIMME


Akuuttihoitotyö

Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksella vahvistat tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.

Seuraavan koulutuksen ajankohta ei ole tiedossa.

Kaksi palapelin palaa kohtaamassa toisensa.

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä

Pysy SOTE:n kehityksen kärjessä – menesty muutoksessa! Tule kehittämään valmiuksiasi työskennellä vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Seuraavan koulutuksen ajankohta ei ole tiedossa.

Kolmikko katselee erivärisiä post-it -lappuja.

Aivoterveyden edistäminen

Tule opiskelemaan aivoterveyden edistämistä monialaisessa joukossa! Koulutuksen aikana perehdyt aivoterveyden edistämiseen koko elämän mittaisena haasteena.

Seuraavan koulutuksen ajankohta ei ole tiedossa.

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

Kehitä ammatillista osaamistasi ja saavuta valmius toimia palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Seuraavan koulutuksen ajankohta ei ole tiedossa.