Erikoistumiskoulutukset

#jatkuvaoppiminen

Erikoistumiskoulutukset

Syvennä omaa asiantuntijuuttasi! Erikoistumiskoulutukset soveltuvat jo työelämässä työskenteleville ja ammattikorkeakoulusta valmistuneille.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on syventää erityisosaamista ja luoda edellytykset toimia vaativimmissakin asiantuntijatehtävissä.

Tutustu koulutustarjontaan


Kaksi lasta istumassa lattialla

Lastensuojelu

Koulutuksessa paneudutaan lastensuojelun ajankohtaisiin kysymyksiin, työmenetelmiin, tutkimuksiin, jaetaan osaamista vertaisryhmässä sekä verkostoidutaan eri toimijoiden kanssa. 

Haku koulutukseen: 1.3–29.8.2021
Koulutusajankohta: 9.9.2021–20.5.2022

Puun taimi kasvaa pellettikasasta.

Biotalous

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. 

Haku koulutukseen: 1.10.–1.11.2021
Koulutusajankohta: 1.1.2022–31.12.2023

hoitaja käärii sidettä käden ympärille

Haavanhoidon asiantuntija

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana.

Haku koulutukseen: syksy 2021
Koulutusajankohta: kevät 2022

Henkilö käyttää tablettitietokonetta.

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

Kehitä ammatillista osaamistasi ja saavuta valmius toimia palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Haku koulutukseen: haku 2021 päättynyt
Koulutusajankohta: 8.6.2021–31.5.2022
HUOM! Uusi ajankohta selviää syksyllä 2021!

Kaksi palapelin palaa kohtaamassa toisensa.

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä

Pysy SOTE:n kehityksen kärjessä – menesty muutoksessa! Tule kehittämään valmiuksiasi työskennellä vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Haku koulutukseen: kevät 2022
Koulutusajankohta: syksy 2022

3D-mallinnettu kuva viruksesta.

Infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen

Tarvitsetko osaamisen päivittämistä ja uutta tietoa infektioiden torjunnasta?

Haku koulutukseen: kevät 2022
Koulutusajankohta:
syksy 2022

Graafinen suunnitelma pöydällä.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista.

Haku koulutukseen: kevät 2022

Kolmikko katselee erivärisiä post-it -lappuja.

Aivoterveyden edistäminen

Tule opiskelemaan aivoterveyden edistämistä monialaisessa joukossa! Koulutuksen aikana perehdyt aivoterveyden edistämiseen koko elämän mittaisena haasteena.

Haku koulutukseen: haku 2021 päättynyt
Koulutusajankohta: 7.10.2021–20.05.2022

Iloisia ihmisiä.

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla.


Haku koulutukseen: haku 2021 päättynyt
Koulutusajankohta: 9.9.2021–21.5.2022

sairaanhoitaja ja asiakas toimistossa

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa vastaanottotoiminnassa tarvittavaa kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta ja näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Haku koulutukseen: haku 2021 päättynyt
Koulutus toteutetaan uudelleen. Ajankohta selviää myöhemmin.

lääkäri ja pariskunta vastaanottohuoneessa

Syövän ehkäisy, hoito ja hoitotyö

Koulutus vahvistaa monipuolisesti kliinistä erityisosaamista syövän hoidon eri osa-alueissa.

Haku koulutukseen: haku 2021 päättynyt
Koulutusajankohta: 13.9.2021-23.9.2022

Kukka.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana.

Haku koulutukseen: haku 2021 päättynyt
Koulutusajankohta: 30.3.2021 –17.5.2022

Akuuttihoitotyö

Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksella vahvistat tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.

Haku koulutukseen: Ajankohta selviää myöhemmin.