Projektit ja hankkeet

#savoniaAMK

Projektit ja hankkeet

TKI-toimintaa toteutetaan myös erilaisissa työelämälähtöisissä soveltavan tutkimus- ja kehittämistyön projekteissa. Projekteja toteutetaan alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Savonian opettajat ja TKI-asiantuntijat sekä opiskelijat ovat toteuttamassa TKI-projekteja ja laajempia hankkeita. Lisäksi ammattikorkeakoulun asiantuntijat auttavat hankkeiden rahoituksessa, hallinnoinnissa ja toteuttamisessa.

Soveltava tutkimustyö nivoutuu usein osaksi suurempaa hanketta. Tutkimushankkeissa etsitään innovatiivisia ratkaisuja, kehitetään toimintamalleja, tuotetaan uutta soveltavaa tietoa sekä uudistetaan osaamista ja rakennetaan yhteistyöverkostoja. Tutkimusprojektit liittyvät käytännönläheisesti myös ammattikorkeakoulun koulutuksen ja opetuksen uudistamiseen (OIS-toiminta).

Kehittämishankkeissa tuotetaan käytännön työkaluja ja osaamista – uusia palveluita, uusia tuotteita, uutta yritystoimintaa tai uudistetaan osaamista. Kehittämishankkeissa tuotettua tietoa ja kokemusta sovelletaan samanaikaisesti työelämän tarpeisiin ja koulutukseen. Savonian opiskelijat ja henkilöstö ovat yhdessä toteuttamassa innovaatiotoimintaa kumppaneiden kanssa (OIS- toiminta). Savoniassa tehdään vuosittain yli 1000 työelämälähtöistä opinnäytetyötä, jotka tarjoavat merkittävän käytännön kehittämis-, tutkimus- ja innovaatioresurssin maakunnan yritys- ja elinkeinoelämälle.

Yhteystiedot

Vararehtori
Mikko Vuoristo
044 785 5003

TKI- hankkeet

Savonia toteuttaa vuosittain useita kymmeniä monipuoliseen asiantuntijuuteen perustuvia pitkäkestoisia TKI-hankkeita yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. TKI-toiminnan painopiste on Savonian painoalojen substansseissa; alkutuotanto ja elintarvikkeet, energia, ympäristö ja turvallisuus, käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut, sekä integroitu tuotekehitys (IPD). Venäjä-osaaminen sekä yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen toteutuu painoalojen TKI-hankkeissa. Pitkäkestoisiin, kehittämis- ja ohjelmatyyppisiin hankkeisiin haetaan kilpailtua ulkopuolista TK-rahoitusta, mm. kansallisista rahoituslähteistä tai suoraan EU:n koulutuksen tai tutkimuksen erillisohjelmista. Myös yritysten ja julkisyhteisöjen rahoitus on osa toimintaa.

TKI- projektit

Projektit ovat usein hankkeita pienempiä, ajallisesti tarkoin rajattuja kokonaisuuksia,. Savoniassa toteutetaan satoja pienempiä ja suurempia projekteja opiskelijoiden, henkilökunnan ja työelämäkumppanien yhteistyönä sekä projektiopintoina. Projekteina on toteutettu muun muassa tapahtumia, tuote- ja palvelusuunnittelua, tuotekehitystä, mallintamista, messuja, visuaalisia toteutuksia, koulutuksen kehittämistä yms. Projekteja voidaan toteuttaa myös kokonaan opiskelijatyönä tai niin, että niihin osallistuu myös Savonian asiantuntijahenkilöstö.