Tilaa koulutus

#tilauskoulutus

Tilauskoulutus

Savonian tarjonnasta löydätte monipuolisia tilauskoulutuksia työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin, niin esihenkilöille kuin henkilöstöllekin.

Räätälöimme koulutukset suoraan tarpeisiinne, hyödyntäen koko Savonia-ammattikorkeakoulun laajaa monialaista osaamista. Koulutuksemme pohjautuvat syvään ymmärrykseemme työelämän todellisuudesta, tutkimus- ja kehitystoiminnan innovaatioihin sekä tieteellisesti tutkittuun tietoon.

Koulutukset toteutetaan tilanteeseenne optimaalisesti soveltuvalla pedagogisella lähestymistavalla, vaihdellen itsenäisesti suoritettavista mikroverkkokursseista laajempiin opintokokonaisuuksiin ja lähikoulutuksiin, joko Savonian moderneissa oppimistiloissa tai suoraan teidän omassa ympäristössänne. Koulutusten suunnittelussa painotetaan opiskelijakeskeisyyttä, itseohjautuvuutta, mikä takaa opiskelijoiden aktiivisen osallistumisen ja syvällisen oppimisen.

Aloitetaan yhteinen matkamme jo tänään! Alkuun pääset varaamalla meiltä 30 minuutin keskustelun osaamisen kehittämisen tarpeidenne kartoittamiseksi. Jätä yhteydenottopyyntö klikkaamalla alla olevaa yhteydenottolomaketta.

6 SYYTÄ PÄIVITTÄÄ OSAAMISTA

Kehittää yritystä:

 • osaamisen kehittäminen on kilpailukyvyn avain nykyisessä työelämän murroksessa
 • tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen
 • organisaation muutoskyvykkyys vahvistuu

Motivoi työntekijöitä:

 • oman osaamisen kehittäminen tekee työstä kiinnostavampaa ja palkitsevampaa
 • työtyytyväisyys ja sitoutuminen yritykseen paranevat
 • työntekijöiden oma urakehitys vauhdittuu ja ammattitaito lisääntyy

HYVINVOINTI


palautumisen taidot

Palautumisen taidot

Kuormituksen ja palautumisen tasapaino on tärkeä osa arjen hyvinvointia. Palautumistaidot arjen tukena -valmennus tarjoaa herätteitä ja konkreettisia keinoja, kuinka omaa palautumista voi edistää.

Ravitsemusluennot

Tilaa kauttamme omiin tarpeisiisi suunniteltu ravitsemusluento, joka sisältää katsauksen päivitettyihin ravitsemussuosituksiin ja käytännön vinkkejä suositusten soveltamiseen.

Työhyvinvoinnin koulutukset työyhteisöille

Työkaluja jaksamiseen, hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen työhyvinvoinnin tilauskoulutuksistamme.

Työ-ergonomia

Koulutuksessa voidaan keskittyä työergonomian perusteisiin ja jopa ongelmakohtiin sekä ratkaista ne toiminnallisia harjoituksia hyödyntäen. Koulutus voi sisältää liikkuvuustreenejä, jotka sopivat niin aloittelijoille kuin edistyneimmille. Oman mielenhallinnan workshopeissa voidaan parantaa omaa hyvinvointia ja opitaan keskeisiä keinoja hallita omaa mieltään erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. Tarkemmat sisällöt ovat muokattavissa teidän tarpeisiinne.

Lightfulness Työssä -valmennus™

Työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen satsaamalla saadaan kuin sivutuotteena myös organisaation tuottavuus parantumaan (Hakola L. 2016). Useimmiten organisaatiot keskittyvät kuitenkin toiminnassaan tavoite- tai ratkaisukeskeisyyteen.

Äänenkäytön koulutukset

Äänenkäytön perusteita ja anatomiaa, sekä paljon innostavia käytännön harjoitteita. Näkökulmina voivat olla esimerkiksi terveellinen ja kokonaisvaltainen äänenkäyttö, rohkeus ja ilmaisu äänenkäytössä sekä kuinka vahvistan ja huollan ääntäni.  

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN


Työnohjaus

Työnohjaus mahdollistaa tarvelähtöisen ja ennaltaehkäisevän kehittämisen yksittäisten työntekijöiden, ryhmien ja työyhteisön kanssa.

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus

Vuoden 2019 jälkeen uusi laki velvoittaa viranomaisia ja julkisia toimijoita parantamaan digitaalisten palveluiden saavutettavuutta. Miten huomioit vaatimukset omassa työyhteisössäsi?

Työelämän digitaidot yrityksille ja yhteisöille

Digitaaliset taidot vaikuttavat merkittävästi työn sujuvuuteen. Uusi teknologia tuo mukanaan älykkäitä ja joustavia tapoja työskennellä. Mitä digitaitoja teidän työyhteisönne kaipaisi?

Mentorointi työyhteisössä

Koulutuksen avulla kehitätte työyksikköä oppimisympäristönä sekä mentoroinnin ja opiskelijaohjauksen käytäntöjä ja ohjaustaitoja.

Palvelumuotoilu

Haluatteko viedä palveluidenne kehityksen seuraavalle tasolle? Palvelumuotoilu tarjoaa tehokkaan lähestymistavan käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Miten palvelumuotoilu voisi tukea työyhteisöänne palveluidenne kehittämisessä?

JOHTAMINEN


Business Coaching – muutoksen johtaminen

Kuinka johdat jatkuvan muutoksen täyttämässä maailmassa? Toimintaympäristön nopea muutostahti edellyttää johtamistaitojen kehittämistä, jotta pysyt menossa mukana ja pidät tiimin mukana fokusoituneena tulevaan.

Työelämä muutoksessa

Muutos työpaikoilla on tullut jäädäkseen. Muutoksia on erilaisia ja ne tapahtuvat usein – yksittäin tai yhtä aikaa. Yksi seikka on yhteinen muutostilanteissa – muutoksen läpivientiin tarvitaan kaikki mukaan.

Neemo™ – Picture Your Growth -valmennus

Luovasti kohti tulevaisuutta! Kehitä yrityksesi toimintaa ja työyhteisösi vuorovaikutustaitoja hyödyntämällä valokuvia. Neemo-menetelmän avulla löydätte aivan uusia näkökulmia työhön.

AVEKKI


käsi tekee stop merkin

Mikä on AVEKKI?

AVEKKI-koulutus tarjoaa toimintatapamallin uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn.

Kouluttajakoulutus

AVEKKI-kouluttajakoulutus antaa valmiudet toimia AVEKKI-kouluttajana esimerkiksi omassa työyhteisössä.

ihmiset kokoontuneet ympyrään

Koulutukset

Koulutusten tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö niin asiakkaalle, kuin työntekijöillekin. Räätälöimme juuri teidän yrityksen tarpeita vastaavan kokonaisuuden.

käsi pysäyttää puupalikoiden kaatamisen

Lapsen ja nuoren turvallinen kohtaaminen ja hallinta

Tilaa koulutus työyhteisöllesi ja hankkikaa ammatillisia ja yhteisöllisiä keinoja lapsen ja nuoren turvalliseen kohtaamiseen ja hallintaan vaativissa kasvatustilanteissa. Koulutus antaa valmiuksia myös lapsen ja nuoren aggression havaitsemiseen sekä ymmärtämiseen, tilanteiden hyvään ennakointiin, hallintaan sekä selvittelyyn.

EA-KOULUTUKSET

Räätälöimme ensiapukurssit juuri teidän yhteisönne tarpeisiin. Kurssit voidaan painottaa esim. lasten, veneilijöiden, vanhusten ensiapua tai esim. sähkö-, ravintola-, ja vanhustyön erityispiirteitä.

SIMULAATIOKOULUTUKSET

Simulaatio-oppiminen edistää osaamista motivoivasti ja turvallisesti aidoissa simuloiduissa tilanteissa. Koulutuksia järjestetään Savonian Simulaatiokeskuksessa Kuopiossa.

ASIAKASKOKEMUS

Englanninkielen kertaus asiakaspalvelutehtäviin

Koulutuksen avulla voitte kerrata perusasioita ja ammattisanastoa sekä harjoitella erilaisia palvelu- ja neuvontatilanteita.

Puhelimitse tapahtuva asiakaspalvelu

Kuinka kohotetaan tiimin osaamista ja taataan asiakkaille laadukasta palvelua? Räätälöimme tarpeisiinne sopivan koulutuksen, jolla tiimin palvelutaso viedään uudelle tasolle!

Koulutuksesta saatua palautetta: ”Mielestäni parasta koulutuksessa oli hyvä ja innostava ilmapiiri ja kouluttaja sekä simulaatioharjoitukset”

Esimerkki koulutuksesta:

Kesto: 6 tuntia

Sisältö:

 • hyvän palveluohjauksen periaatteet puhelimessa
 • palveluprosessi puhelimessa – ratkaisukeskeinen työote
 • palveluntarpeen arviointi, viestinnän keinot haltuun
 • viestintätyylit palveluneuvonnassa
 • puhelinohjauksen erityishaasteet (esim. huono kuulo, hidas puhe, erityisryhmät -vammaiset, päihtyneet jne.)
 • selkokieli

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, keskustelevan teoriaosuuden ja osallistavia simulaatioharjoituksia.

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus

Koulutuksen avulla voitte oppia mm. vuorovaikutuksesta erilaisissa neuvottelutilanteissa ja kuinka kohdata asiakas eri kohtaamispisteissä.

Viestintä osana asiakaskokemusta

Kuinka voitte vaikuttaa positiivisesti viestinnällä omaan liiketoimintaan ja millainen merkitys asiakaskokemuksella on. Koulutuksen teemoja voivat olla esimerkiksi: sosiaalinen media, hyvä viestintä tukee liiketoimintaa, sähköpostiviestintä, miten tavoitat asiakkaat parhaiten eri kanavissa, viestintä osana yrityksen brändiä ja liiketoimintaa.

Markkinointiosaaminen

Kehittäkää koulutuksen avulla esimerkiksi verkossa tapahtuvaa markkinoinnin osaamistanne ja kuinka hyödyntämällä erilaisia markkinointialustoja voitte tehostaa markkinointia.  Räätälöimme kanssanne markkinoinnin osaamiseen liittyvän koulutuksen juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi.

Selkokielen koulutukset

Miten kirjoitat niin, että vastaanottaja ymmärtää sinua? Koulutuksessa keskitytte selkokielen perusteisiin teorian ja harjoitusten avulla. Lisäksi teemoja voivat olla mm. selkojulkaisun ulkoasu ja kuvitus sekä julkaisujen tekniset vaatimukset.

Ota yhteyttä!