Tilaa koulutus

#täydennyskoulutus


Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille monipuolisia tilauskoulutuksia. Sisältöjä voidaan muokata asiakkaan omiin tarpeisiin soveltuviksi. Tutustu vaihtoehtoihimme ja kysy lisää!

Hoitaja neuvoo kollegaa seisoen vierekkäin..

Työyhteisön kehittäminen työnohjauksen keinoin

Työelämän muutokset, pirstaleisuus ja työnkuorma haastavat työntekijöiden ja -yhteisöjen hyvinvointia ja jaksamista. Työnohjaus mahdollistaa tarvelähtöisen ja ennaltaehkäisevän kehittämisen yksittäisten työntekijöiden, ryhmien ja työyhteisön kanssa.

Nainen elvyttää simulaationukkea.

EA-koulutukset

Räätälöimme ensiapukurssit juuri teidän yhteisönne tarpeisiin. Kurssit voivat olla eripituisia ja sisältöisiä ja niissä voidaan voidaan painottaa esim. lasten, veneilijöiden, vanhusten ensiapua tai esim. sähkö-, ravintola-, ja vanhustyön erityispiirteitä.

Tietokoneen näyttö avoinna.

Työelämän digitaidot koulutukset yrityksille ja yhteisöille

Digitaaliset taidot vaikuttavat merkittävästi työn sujuvuuteen. Uusi teknologia tuo mukanaan älykkäitä ja joustavia tapoja työskennellä.

Tutustu tarjontaamme

Saat lisätietoa koulutuksesta klikkaamalla koulutuksen otsikkoa.

Lightfulness Työssä -valmennus™

Työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen satsaamalla saadaan kuin sivutuotteena myös organisaation tuottavuus parantumaan (Hakola L. 2016). Useimmiten organisaatiot keskittyvät kuitenkin toiminnassaan tavoite- tai ratkaisukeskeisyyteen.

Esite

Työelämän muutos

Muutos työpaikoilla on tullut jäädäkseen. Muutoksia on erilaisia ja ne tapahtuvat usein – yksittäin tai yhtä aikaa. Yksi seikka on yhteinen muutostilanteissa – muutoksen läpivientiin tarvitaan kaikki mukaan. Kukaan ei pysty siihen yksin. Tilaa työyhteisöllesi juuri teidän tarpeisiin räätälöity koulutus.

Erityisen ihana – ihanan erityinen luokassani

Onko luokassasi ihanan erityisiä oppilaita, joka tuo arkeen haasteita? Kenties heitä on monta samassa luokassa? Kaipaatko työkaluja tuntien tai yhteisen ajan ja ohjaamisen soveltamiseen ja rauhoittamiseen? Koulutus tarjoaa välineitä ja keinoja tukea tarvitsevan lapsen toimintakyvyn, tuen tarpeen arviointiin sekä tuntien toiminnallisuuteen. Lisäksi koulutuksessa käsitellään keinoja yhteistyöhön lapsen, lasten perheiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Koulutus on suunnattu esikoulu-, ja ala-asteikäisten lasten kanssa toimiville.
Tilaa työyhteisöllesi juuri teidän tarpeisiin räätälöity koulutus.

Lapsen ja nuoren turvallinen kohtaaminen ja hallinta kasvatuksen ammattilaisille

Tilaa koulutus työyhteisöllesi ja hankkikaa ammatillisia ja yhteisöllisiä keinoja lapsen ja nuoren turvalliseen kohtaamiseen ja hallintaan vaativissa kasvatustilanteissa. Lisäksi tämä koulutus antaa valmiuksia lapsen ja nuoren aggression havaitsemiseen sekä ymmärtämiseen, tilanteiden hyvään ennakointiin, hallintaan sekä selvittelyyn.

Mentorointi sosiaali- ja terveysalan työyhteisössä

Koulutuksen avulla kehität työyksikköä oppimisympäristönä sekä mentoroinnin ja opiskelijaohjauksen käytäntöjä ja ohjaustaitoja.

Simulaatiokoulutukset

Simulaatio-oppiminen edistää osaamista motivoivasti ja turvallisesti aidoissa simuloiduissa tilanteissa. Koulutuksia järjestetään Savonian Simulaatiokeskuksessa Kuopiossa.

Ravitsemusluennot

Tilaa kauttamme omiin tarpeisiisi suunniteltu ravitsemusluento, joka sisältää katsauksen päivitettyihin ravitsemussuosituksiin ja käytännön vinkkejä suositusten soveltamiseen.

AVEKKI-tuoteperhe

Tilaa kauttamme omiin tarpeisiisi suunniteltu Yhteisökävely, AVEKKI – väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta -koulutusta tai Vierellä, aidosti läsnä – työntekijänä tehostetun läsnäolon tilanteissa -koulutus.

Palautumistaidot arjen tukena

Kuormituksen ja palautumisen tasapaino on tärkeä osa arjen hyvinvointia. Palautumistaidot arjen tukena -valmennus tarjoaa herätteitä ja konkreettisia keinoja, kuinka omaa palautumista voi edistää. Tilaa työyhteisöllesi haluamasi teeman mukainen sisältö tai koko valmennussarja.

Esite