CENTERS

Suunnittelu- ja kehittämispalvelut

Centers tarjoaa palvelujen ja tuotteiden, liikeideoiden, -toiminnan, yritysten digitaalisuuden, muotoilun, palvelumuotoilun ja graafinen suunnittelu- ja kehittämispalveluja sekä yrittäjyysvalmennusta. Centers-palvelukokonaisuuksia on neljä: Business Center, Design Center, Digi Center ja Wellness Center.

Business Center

Business Center on pohjoissavolainen palveluverkosto, joka vahvistaa yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista. Business Center edistää myös Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusta yrittäjäjärjestöjen, oppilaitosten ja kuntien yhteistyönä. Business Centerin palveluihin kuuluvat yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut, uusien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen sekä Havuja#!@%&! –ohjelmakokonaisuus (sopii ideatiimeille, startupeille ja kasvaville yrityksille.) 

Business Centerin logo

Design Center

Design Center tarjoaa laajan kattauksen laadukkaita ratkaisuja yritysten brändin ja tuotepaletin kehittämisen tarpeisiin. Palveluihimme kuuluvat mm. graafinen suunnittelu, palvelumuotoilu, applikaatiotuotanto (UI/UX), verkkoviestintä, av-tuotanto, 3D-mallinnus sekä tila- ja tuotemuotoilu. Laajasta palvelukattauksestamme räätälöimme yksilöllisesti parhaimmat ratkaisut kokonaisvaltaisiin yritysuudistuksiin ja tuoteinnovaatioihin saakka.

Design Center logo

DigiCenterNS

DigiCenterNS tukee Pohjois-Savon alueen yrityksiä uuden digiteknologian soveltamisessa ja alentaa uuden teknologian käyttöönottokynnystä sekä pienennetään teknologiariskiä. Kumppaneita tuetaan teknologian esiselvitys- ja pilotointipalveluilla. Lisäksi järjestämme teknologia seminaareja ja webinaareja. Teknologia teemoista vahvasti mukana ovat IoT, 5G, tekoäly, robotiikka ja XR-teknologiat. 

DigiCenterNS-logo

Wellness Center Savonia

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeää niin työssä kuin arjessa jaksamisessa. Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen kantava voimavara. Wellness Center haluaa tukea työntekijöiden hyvinvointia tarjoamalla yrityksen tarpeisiin vastaavia palveluita. Palveluihin kuuluu mm. tyhy- ja virkistyspäivät, työergonomiakartoitukset, fyysisen suorituskyvyn ja kehonkoostumuksen mittaaminen sekä ravitsemukseen, uneen ja palautumiseen liittyvät luento- ja työpajakokonaisuudet.

Wellness Centerin logo

Savonia-yrityksille

27/09

2023

Icon stop
Myönteisesti yhdessä – Vanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistaminen lapsiperhetyössä

Vanhemmuudessa mentalisaatiolla tarkoitetaan vanhemman kykyä pohtia lapsen käyttäytymisen taustalla olevia

26/09

2023

Icon stop
SOHASU-päivä: Sosiaalialan hankkeet sekä Kestävä ja älykäs hyvinvointi -tutkimusryhmä esittäytyvät

Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan hanketoiminta esittäytyy yhdessä Kestävä ja älykäs hyvinvointi -tutkimusryhmän kanssa. Lue lisää

21/09

2023

Icon stop
Savonian Kestävä ja älykäs hyvinvointi -vahvuusalalla yhdistyvät sote-ala ja uusin teknologia

Savonian Hyvinvointiteknologian vahvuusalan nimi on vaihtunut. Uusi nimi ”Kestävä ja

19/09

2023

Icon stop
Kiertotalouden liiketoimintamalleilla kestävää kasvua Pohjois-Savoon

Kiertotalous käsitteenä voidaan kuitenkin myös kokea haastavana täysin sisäistää, koska kiertotalous ei ole pelkästään yksi yhtenäinen malli, vaan se tarjoaa erilaisia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia yrityksille hyödyntää resursseja tehokkaasti, vähentää jätettä

19/09

2023

Icon stop
Sivuvirrat hyötykäyttöön -yritystyöpajasta vauhtia toimintamallin kehittämiseksi

Kuinka saada kierrätys- ja purkumateriaalin tarjonta ja tarve kohtaamaan, jotta

18/09

2023

Icon stop
Yrityksen aineettomat oikeudet, IPR – Vinkkejä alkuvaiheen yrittäjille

Berggren Oy on IPR-alan asiantuntijatalo. He ovat paikallinen kumppani aineettomien oikeuksien (IPR) suojaamisessa ja juridisissa asioissa, kuten patenteissa, tavaramerkeissä, malleissa, verkkotunnuksissa, sopimuksissa ja riita-asioissa, maailmanlaajuisesti. Lue lisää

15/09

2023

Icon stop
Kun niitä joskus hyödynnettäisiinkin – Lapsinäkökulmainen tutkimus

Lapsilta hankitaan kyllä toisinaan erilaista tietoa siitä, mitä toiveita heillä

15/09

2023

Icon stop
Työelämän muutos

Maailma muuttuu ja monimutkaistuu ja työn luonne on muuttumassa entistä enemmän kohti luovaa ongelmanratkaisua ja uuden oppimista. Sen vuoksi muutos vaatii yrityksiltä ja muilta organisaatioilta ja niiden työntekijöiltä jatkuvaa osaamisen