LABS

Tuotekehitys- ja testauspalvelut

Labs tarjoaa tutkimusta, tuotekehitystä ja testausta laaja-alaisesti eri toimialoille. Labs-palvelukokonaisuudesta yrityksesi löytää tilat, laitteet ja osaajat yrityksen kehittämisen eri vaiheisiin.

Tarjoamme palveluja yritysten ja yhteisöjen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tuotteiden testauksiin. Asiakkaiden tarpeita voivat olla esimerkiksi pilotti- ja prototuotteiden valmistus, tuote- tai tuotannon kehitysprojektit. Voimme auttaa myös tuotekehitysrahoituksen hakemisessa, markkinaselvityksissä ja kannattavuuslaskelmissa. Osa vesialan tutkimuksen ja EMC-testauspalveluiden menetelmistä ovat FINASin akkreditoituja, joka on osoitus toiminnan pätevyydestä, uskottavuudesta ja luotettavuudesta. Nykyaikaiset toimitilamme sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.

Olemme monipuolisesti mukana valtakunnallisissa tutkimus- ja kehittämisverkostoissa, joista saamme jatkuvasti uusinta tietoa toimialojen kehityksestä. Olemme mukana kehittämässä eri toimialojen yritysten tuotekehitystoimintaa ja yhdessä luomme uusia innovaatioita. Yritysten käytössä on uusi veroetu, joka perusteen ovat tutkimus- ja kehitystyön alihankintalaskut. Maksettujen laskujen määrästä voi tehdä 150 %:n lisävähennyksen, joka voi olla enintään 500 000 euroa yhtenä verovuotena. Lisävähennystä voi käyttää verovuosina 2022 – 2027.

Esimerkki: Jos Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluja on ostettu 5 000 eurolla uuden tuotteen kehitysprojektiin vuoden 2023 aikana, lisävähennyksen määrä on 7 500 euroa (1,5 x 5 000 euroa). Lisävähennyksen määrä pitää olla vähintään 5 000 euroa.

Ota yhteyttä ja luodaan yhdessä uutta liiketoimintaa!


3D-tulostuspalvelut

3D-tulostus on tulevaisuuden teknologia, jonka avulla voidaan valmistaa monimutkainen geometrinen mallinnusobjekti. Ohjelmistoilla voidaan luoda tarkkoja, uniikkeja tai räätälöityjä malleja. Tulostusmateriaaleina voidaan käyttää esimerkiksi muovia tai metallia. 3D-tulostusprosessissa tietokoneohjattu laite rakentaa kerroksittain kolmiulotteisen esineen esimerkiksi sulattamalla muovilankaa ja kerrostamalla se halutun muotoiseksi. Tulosteet voivat olla koruja, työvälineitä tai sen osia, prototyyppejä tai piensarjoja.

Meiltä löytyy ammattitaitoiset suunnittelijat, jotka voivat luoda 3D-mallin tai yritys voi myös lähettää oman mallin tulostettavaksi. 3D-skannauksella luodaan todellisesta kohteesta kolmiulotteista dataa sen muodosta ja mahdollisesti ulkonäöstä (esim. väri). 3D-tulostus on ympäristöystävällinen vaihtoehto, kun se vähentää jätteen määrää ja säästää energiaa, mikä tekee siitä kestävän vaihtoehdon perinteiselle tuotannolle.

Yhteyshenkilö
Antti Alonen

antti.alonen@savonia.fi
044 7855 767


Dronetoiminta, A2-lisäteoriakoe

Dronen lennättäminen on säänneltyä toimintaa, joka voi vaatia lupia ja turvallisuusmääräysten noudattamista. Traficomin droneinfo-verkkopalvelusta löytyy kattavasti tietoa dronen lennättämiseen liittyvistä määräyksistä ja käytännöistä. Jos haluat lennättää dronetta, sinun on ensin varmistettava, että sinulla on tarvittavat luvat ja että noudatat kaikkia turvallisuusmääräyksiä. Lennättäminen ilman tarvittavia lupia voi johtaa rikkomuksiin ja sen aiheuttamiin seurauksiin.

Tarjoamme helppoa ja tehokasta tapaa oppia dronelennon perusteita sekä voit suorittaa tarvittavan teoriakokeen. Teoriakokeen jälkeen saat todistuksen, joka osoittaa, että olet pätevä dronelennon ammattilainen. Tämän jälkeen sinulla on riittävä tieto-taito droneista ja voit käyttää droneja vaikkapa harrastuksena.

Yhteyshenkilö
Asmo Jakorinne

asmo.jakorinne@savonia.fi
044 7855 597


EMC-testaus

EMC-testaus (Electromagnetic Compatibility) on tärkeä osa elektroniikkatuotteiden kehitystä ja tuotantoa. Se varmistaa, että tuotteesi toimivat sujuvasti ilman häiriöitä tai vaurioita, joita voivat aiheuttaa sähkömagneettiset kentät. EMC-testaus on säänneltyä toimintaa, joka vaatii tiettyjä lupia ja noudattaa tiukkoja turvallisuusmääräyksiä. EMC-testauksella varmistat tuotteesi turvallisuuden ja suorituskyvyn. Se auttaa myös tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset tuotekehitysongelmat ennen lanseerausta markkinoille.

EMC-laboratoriostamme saat FINASin akkreditoimia testauksia. Tarjoamme joustavan aikataulun, nopean testausajan ja kilpailukykyisen hinnan esimerkiksi sähköisille kulkuvälineille, lääketieteellisille laitteille tai työkoneille. Saat meiltä myös asiantuntemusta ja koulutusta tuotekehitysvaiheeseen sekä millaisia vaatimuksia sähkölaitteiden pitää täyttää.

Yhteyshenkilö
Marko Sorsa

marko.sorsa@savonia.fi
044 7855 556


Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö tarjoaa yrityksille ja yhteisöille korkealaatuisia tuotekehitys- ja testauspalveluita sekä soveltavaa tutkimustoimintaa. Tutkimusyksikkömme on erikoistunut vesiturvallisuuteen ja -puhtauteen, veden laadun tutkimuksiin esimerkiksi vesilaitoksissa ja kaivosteollisuuden toimintaympäristöissä. Laboratoriossa voidaan kehittää ja testata uusia vesi- ja ympäristöteknisiä ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa vesiturvallisuus ja ympäristön kestävä kehitys.

Veden laatututkimuksissa voidaan käyttää fysikaalisia testejä kuten veden väri, haju, lämpötila ja sameus. Kemiallisilla testeillä voidaan tutkia veden koostumusta kuten pH-arvoa, rauta- ja mangaanipitoisuutta, orgaanista ainetta ja typpeä. Tarjoamme myös soveltavaa tutkimusta ja konsultointipalveluita, joilla voimme varmistaa veden turvallinen käyttö tai rakentaa pilottivälineistöjä suunnittelusta toteutukseen yhdessä muiden tutkimusyksiköiden kanssa.

Yhteyshenkilö
Eero Antikainen

eero.antikainen@savonia.fi
044 7856 325


Sertifiointitestaus

Sertifiointitestauksen avulla osoitat osaamisesi kansainvälisesti tunnustetuilla sertifiointitesteillä. Nykyisin kilpailuvaltteja ovat osaaminen ja sertifikaatit, jotka todistavat ammattitaitosi. Sertifiointitestimme voi suorittaa eri IT-alan osa-alueille kuten tietokannanhallinta, ohjelmistokehitys, verkkotekniikka ja tietoturva. Tarjoamme myös erilaisia testivaihtoehtoja, joten voit valita juuri sinulle sopivan testin. Meillä on käytössämme moderni testausympäristö ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka auttaa sinua tarvittaessa.

Yhteyshenkilö
Asmo Jakorinne

asmo.jakorinne@savonia.fi
044 7855 597


Materiaalitutkimus

Tutkimusyksikössämme voit testata erilaisten materiaalien ominaisuuksia.  Voimme selvittää esimerkiksi korroosionkestävyyttä, mekaanista lujuutta ja materiaalianalyysejä. Tutkimuksissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä kuten mekaanisia testejä, lämpökäsittelyjä ja materiaalimallinnusta. Tulosten avulla voit kehittää uusia materiaaleja, parantaa olemassa olevien materiaalien ominaisuuksia ja löytää uusia sovelluskohteita eri materiaaleille, joita voivat olla metallit, polymeerit tai komposiitit.

Yhteyshenkilö
Arvo Tiilikainen

arvo.tiilikainen@savonia.fi
044 7856 276


Kone ja metalli

Palvelutarjontamme on kohdistettu etenkin hitsaavalle ja koneistavalle teollisuudelle. Yrityksesi voi olla start up-vaiheessa, mietit uusia tuotteita tai tuotteissa on jotain kehittämisen tarpeita. Voimme tehdä pilottituotteita suunnittelusta käyttöönottoon tai erilaisia piensarjoja. Tutkimusyksikössämme on käytössä nykyaikaiset tuotantolaitteistot ja -ohjelmistot ja konepajamme mahdollistaa isompienkin kappaleiden valmistuksen. Voimme tarjota erilaisia asiantuntijapalveluja esimerkiksi Lean-prosessien tai laatujärjestelmien kehittämiseen.

Kone- ja metalliteollisuuden yritykset voivat hyötyä esimerkiksi tekoälyn, robotiikan ja 3D-tulostuksen kehityksestä. Nämä teknologiat voivat auttaa parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta, mikä on tärkeää kilpailukyvyn kannalta. Tuotekehitysprojekteissa voimme yhdistää muiden tutkimusyksiköiden osaamista kuten 3D-tulostusta, EMC-testauksia ja ohjelmistotuotantoa, jolloin yritys saa kokonaisvaltaisen ratkaisun tuotekehitykseen.

Yhteyshenkilö
Esa Jääskeläinen

Henkilökuva Esa Jääskeläisestä

esa.jaaskelainen@savonia.fi
044 7856 271


FINAS-akkreditoidut päästötestaukset

Savonia tarjoaa palvelua teollisuuden päästöjen mittaamiseen ja kohteita voivat olla esimerkiksi lämpövoimalat tai tuotantolaitokset.

Savonia on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluu päästömittaukset.

Mittaukset sisältävät päästöjen kaasukomponenttien, hiukkasten sekä kaasujen lämpötila- ja virtausmittaukset nykyaikaisilla ja standardin mukaisilla menetelmillä. Palvelu sisältää viranomaisen vaatiman mittaussuunnitelman sekä toimintaselostuksen päätelmineen. Tarvittaessa annamme opastusta laitoksen oikeanlaisesta ja turvallisesta käytöstä. FINAS-sertifioitu päästömittauspalvelumme auttaa yritystäsi saavuttamaan ympäristötavoitteensa ja varmistamaan, että olet noudattanut kaikkia sääntöjä ja määräyksiä.

Yhteyshenkilö
Petteri Heino

Henkilökuva, Petteri Heino

petteri.heino@savonia.fi
044 7856 759


Energiatekniikka

Energia-alalla toimiminen vaatii tietämystä ja teknistä osaamista, jotta voidaan kehittää innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja. Energiatutkimuskeskus tarjoaa monipuolisia palveluja energiasektorin yrityksille ja yhteisöille esimerkiksi energiatuotannon-, -siirron ja jakelun sekä energiavarastoinnin osa-alueilla. Meillä on laaja-alainen energia-alan asiantuntemus ja laitteistot, jotka mahdollistavat uusien teknologioiden ja ratkaisujen kehittämisen sekä testaamisen. Koulutuspalvelumme auttavat yrityksiä ja yhteisöjä ymmärtämään ja hyödyntämään uusimpia energiateknologioita.

Yhteyshenkilö
Petteri Heino

petteri.heino@savonia.fi
044 7856 759


Savonia-yrityksille
Muutosjohtaminen kaksoissiirtymässä OSA 3: Keskusteleva organisaation kehittäminen
PRO

12/07

2024

Icon stop
Muutosjohtaminen kaksoissiirtymässä OSA 3: Keskusteleva organisaation kehittäminen

PRO

01/07

2024

Icon stop
Muutosjohtaminen kaksoissiirtymässä OSA 2: Muutosjohtamisen mallit

Yritysten on sopeuduttava nopeasti muuttuviin toimintaympäristöihin ja omaksuttava uusia teknologioita. Lue lisää.

Vaaleahiuksinen nuori nainen seisoo kirjastossa, nojaa hyllyyn ja pitää kannettavaa tietokonetta sylissään.

27/06

2024

Icon stop
Harjoittelussa Savonialla – millaista on hypätä opiskelijasta harjoittelijaksi?

PRO

26/06

2024

Icon stop
Roottorin hiilijalanjäljen vertailulaskenta SimaPro LCA-ohjelmistolla

Savonia ammattikorkeakoulun, Savon ammattiopiston ja LUT-yliopiston toteuttamassa HitLeap-hankkeessa yksi työpaketti käsittelee hitsauksen ympäristövaikutuksia. Lue lisää.

Ihmisiä kerääntyneenä pöydän ympärille tutkimaan piirustusta ja keskustelemaan, taustalla näkyy muita ihmisiä omien pöytien ääressä.
PRO

26/06

2024

Icon stop
Kiertotalouteen siirtymisen pullonkaulat ja ratkaisut sekä alueellinen tekstiilien ekosysteemimallinnus

PRO

26/06

2024

Icon stop
Muutosjohtaminen kaksoissiirtymässä OSA 1: Johtaminen

Digitaalinen ja vihreä kaksoissiirtymä ovat tulevaisuuden teollisuuden keskeisiä tekijöitä, ja vaativat merkittäviä muutoksia liiketoimintamalleissa ja toimintatavoissa. Lue lisää.

Turvaliiveihin ja keltaisiin kypäriin pukeutunut mies ja nainen osoittavat seisovat sisätiloissa ikkunan ääressä ja osoittavat rakennuksen kattoa.

26/06

2024

Icon stop
”Tavara voisi liikkua lähiruoan lailla paikallisessa verkostossa” – paikallisella yhteistyöllä edistetään uudelleenkäyttöä saneerauskohteessa

24/06

2024

Icon stop
Puolivälissä kehittämistyötä työn vaikutukset alkavat hahmottua

Yhteisöohjautuvuudessa on kyse yhteistyön kehittymisestä ja uusien ratkaisujen löytämisestä. Lue lisää.