LABS

Tutkimus- ja testauspalvelut

Labs on tutkimusta, tuotekehitystä ja testausta laaja-alaisesti eri toimialoille. Labs palvelukokonaisuus tarjoaa tilat, laitteet ja osaajat yrityksen kehittämisen eri vaiheisiin.

Tarjoamme palveluja yritysten ja yhteisöjen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja -testauksiin eri toimialoilla. Asiakkaiden tarpeita voivat olla mm. pilotti- ja prototuotteiden valmistus sekä erilaisten tuotekehityshankkeiden toteutukset. Osa vesiteknologian ja EMC-testauspalveluiden menetelmistä ovat Finasin akkreditoimia, joka on osoitus palvelumme laadusta ja riippumattomuudesta. Toimitilamme ovat varustettu nykyaikaisilla koneilla ja laitteilla, jotka sijaitsevat Kuopion Microkadun kampuksella ja Varkauden kampuksella sijaitsee energiatekniikan tutkimusyksikkö.

Henkilöstömme osallistuu monipuolisesti valtakunnallisiin tutkimus- ja kehittämisverkostoihin, joista saamme jatkuvasti ajantasaista tietoa toimialojen kehityksestä. Voimme auttaa myös tuotekehitysrahoituksen hakemisessa, markkinaselvityksissä ja tuotannon kannattavuuslaskelmissa. Yritysyhteistyössä voimme hyödyntää myös merkittävää veroetua tutkimus- ja tuotekehityspalveluissamme. Verotuksessa voit tehdä ylimääräisen lisävähennyksen, joka perustuu alihankintalaskuihin ja sen määrä on 150 % vähennyksen perusteena olevista laskuista. Esimerkkinä, jos Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluja on ostettu 5 000 eurolla uuden tuotteen kehitysprojektiin vuoden 2022 aikana, lisävähennyksen määrä on 7 500 euroa (1,5 x 5 000 euroa). Lisävähennyksen määrä pitää olla vähintään 5 000 euroa ja vähennyksen määrä voi olla enintään 500 000 euroa. Lisävähennystä voi käyttää verovuosina 2022 – 2027.

Yhteyshenkilö
Tomi Hyttinen

Savonia LABS yhteyshenkilö Tomi Hyttinen

tomi.hyttinen@savonia.fi
044 785 5006