LABS

Tutkimus- ja testauspalvelut

LLabs tarjoaa tutkimusta, tuotekehitystä ja testausta laaja-alaisesti eri toimialoille. Labs-palvelukokonaisuudesta yrityksesi löytää tilat, laitteet ja osaajat yrityksen kehittämisen eri vaiheisiin.

Tarjoamme palveluita yritysten ja yhteisöjen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tuotteiden testauksiin eri toimialoilla.

Asiakkaiden tarpeita voivat olla esimerkiksi pilotti- ja prototuotteiden valmistus sekä erilaiset tuotekehityshankkeet. Voimme auttaa myös tuotekehitysrahoituksen hakemisessa, markkinaselvityksissä ja tuotannon kannattavuuslaskelmissa.

Tilamme on varustettu nykyaikaisilla laitteilla. Osa vesiteknologian ja EMC-testauspalveluiden menetelmistä ovat FINAsin akkreditoimia, mikä on osoitus palvelumme laadusta ja riippumattomuudesta. Toimitilamme sijaitsevat Kuopion Microkadun ja Varkauden kampuksilla. Varkauden kampuksella sijaitsee energiatekniikan tutkimusyksikkö.

Osallistumme monipuolisesti valtakunnallisiin tutkimus- ja kehittämisverkostoihin, joista saamme jatkuvasti ajantasaista tietoa toimialojen kehityksestä.

Yritysyhteistyössä voimme hyödyntää merkittävää veroetua tutkimus- ja tuotekehityspalveluissamme. Verotuksessa voidaan tehdä ylimääräinen lisävähennys, joka perustuu alihankintalaskuihin. Vähennyksen määrä on 150 prosenttia vähennyksen perusteena olevista laskuista.

Esimerkki: Jos Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluja on ostettu 5 000 eurolla uuden tuotteen kehitysprojektiin vuoden 2022 aikana, lisävähennyksen määrä on 7 500 euroa (1,5 x 5 000 euroa). Lisävähennyksen määrä pitää olla vähintään 5 000 euroa ja vähennyksen määrä voi olla enintään 500 000 euroa. Lisävähennystä voi käyttää verovuosina 2022 – 2027.

Yhteyshenkilö
Tomi Hyttinen

Savonia LABS yhteyshenkilö Tomi Hyttinen

tomi.hyttinen@savonia.fi
p. 044 785 5006