EDU

Koulutus- ja osaamisen kehittämispalvelut

EDU tarjoaa osaamispalveluja asiantuntijuuden syventämiseen ja osaamisen vahvistamiseen. EDU on yksityishenkilöiden ja yritysten kumppani, joka kulkee mukana työuran ja organisaation kehittymisen eri vaiheissa.

Me

olemme koulutuksen, yrityslähtöisen suunnittelun ja ohjauksen asiantuntijoita. Iloinen ja reipas joukkomme auttaa teitä löytämään sopivat tavat kehittää työyhteisön osaamista ja on mukana muuttuvissakin tilanteissa. Tervetuloa tutustumaan meihin, ideoidaan yhdessä!

Riitta Turjamaa
Jatkuvan oppimisen johtaja

riitta.turjamaa@savonia.fi
044 7856 413


Koulutusten suunnittelu

tehdään meillä monialaista osaamista hyödyntäen. Me löydämme osaavat kouluttajat ja asiantuntijat, huolehdimme laadukkaasta toteutuksen järjestämisestä ja rakennamme yhdessä tarpeidenne mukaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman. Jatkuva oppiminen on meidän juttu, laitetaan yhdessä idean kipinät syttymään!

Annika Ojala
Suunnittelija

Annika Ojala

annika.ojala@savonia.fi
044 785 6133

Anne-Maria Moilanen
Liiketoimintasuunnittelija

Anne-Maria Moilanen, liiketoimintasuunnittelija

anne-maria.moilanen@savonia.fi
044 785 6089

Marjut Hentunen
Liiketoiminta-assistentti

Marjut Hentunen, liiketoiminta-assistentti

marjut.hentunen@savonia.fi
044 785 6420

Mikko Myllymäki
Kehittämispäällikkö

Henkilökuva, Mikko Myllymäki

mikko.myllymaki@savonia.fi
044 785 6004


Ohjaus

on yksi ammattikorkeakoulun timanttiosaamisista, ja sitä meiltä saavat myös yritykset. Suunnittelemme teidän tarpeisiinne personoituja polkuja avoimen ammattikorkeakouluopintoihin tai tutkintoihin. Tutustu tarjontaamme, ja tiesitkö, että kokoamme avoimen koulutuskokonaisuuksia myös kysyntälähtöisesti tai että YAMK-tutkinnot voi aloittaa silloin, kun teille sopii!

Katso tämän hetkinen tarjonta:

Mari Miettinen
Ohjausasiantuntija

Mari Miettinen, ohjausasiantuntija

mari.miettinen@savonia.fi
044 785 7425

Arja Hiltunen
Opintoneuvoja (YAMK-opinnot)

arja.hiltunen@savonia.fi
044 785 5045


palautumisen taidot

Hyvinvointi

Työssä jaksaminen edellyttää, että yksilön kokonaisvaltainen hyvinvointi on hyvällä tasolla. Etsittekö keinoja kuormituksen ja palautumisen tasapainoon, vinkkejä ravitsemussuositusten soveltamiseen, työkaluja jaksamiseen, hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen tai koulutusta työergonomiaan ja äänenkäyttöön työssä? Muun muassa näihin teemoihin voitte tutustua tarkemmin tilauskoulutustemme kautta. Räätälöimme teille tarpeisiin sopivan kokonaisuuden.  

Työyhteisön kehittäminen

Muuttuvassa maailmassa ketterästi kehittyvän työyhteisön tunnistaa hyvinvoinnin, tuottavuuden ja tuloksellisuuden kautta. Haluaisitteko kehittää työyhteisönne osaamista tai parantaa arjen toimivuutta? Räätälöidään tarpeisiinne sopiva kokonaisuus.

Johtaminen

Kuinka johdan työyhteisöä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa? Miten tuen omaa jaksamistani johtajana tai esihenkilönä? Tarjoamme räätälöityjen valmennusten avulla työkaluja yrityksenne toiminnan kehittämiseksi sekä välineitä omaan johtamiseen. Kysy lisää, niin lähdetään yhdessä suunnittelemaan sopivaa kokonaisuutta.

avekki savonia

AVEKKI

AVEKKI-koulutus tarjoaa toimintatapamallin uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. Koulutusten tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö niin asiakkaalle, kuin työntekijöillekin. Räätälöimme juuri teidän yrityksenne tarpeita vastaavan kokonaisuuden. Lisäksi AVEKKI-kouluttajakoulutus antaa valmiuden toimia AVEKKI-kouluttajana omassa työyhteisössä.

EA-koulutukset

Räätälöimme ensiapukurssit juuri teidän yhteisönne tarpeisiin. Kursseilla voidaan painottaa esim. lasten, veneilijöiden, vanhusten ensiapua tai esim. sähkö-, ravintola-, ja vanhustyön erityispiirteitä.

Simulaatiokoulutukset

Simulaatio-oppiminen edistää osaamista motivoivasti ja turvallisesti aidoissa simuloiduissa tilanteissa. Koulutuksia järjestetään Savonian Simulaatiokeskuksessa Kuopiossa.

Asiakaskokemus

Kuinka voitte vaikuttaa positiivisesti viestinnällä omaan liiketoimintaan ja millainen merkitys asiakaskokemuksella on. Kuinka yrityksenne voisi parantaa asiakaskokemusta palvelumuotoilun keinoin tai kehittää verkossa tapahtuvaa markkinoinnin osaamistanne? Muun muassa näihin teemoihin voimme räätälöidä tarpeisiinne sopivaa koulutusta. Jos kaipaatte lisäksi työkaluja esimerkiksi hyvän palveluohjauksen periaatteisiin, viestintään tai eri vuorovaikutustilanteisiin asiakkaan kanssa, autamme myös näissä.


Savonia-yrityksille

27/09

2023

Icon stop
Myönteisesti yhdessä – Vanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistaminen lapsiperhetyössä

Vanhemmuudessa mentalisaatiolla tarkoitetaan vanhemman kykyä pohtia lapsen käyttäytymisen taustalla olevia

26/09

2023

Icon stop
SOHASU-päivä: Sosiaalialan hankkeet sekä Kestävä ja älykäs hyvinvointi -tutkimusryhmä esittäytyvät

Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan hanketoiminta esittäytyy yhdessä Kestävä ja älykäs hyvinvointi -tutkimusryhmän kanssa. Lue lisää

21/09

2023

Icon stop
Savonian Kestävä ja älykäs hyvinvointi -vahvuusalalla yhdistyvät sote-ala ja uusin teknologia

Savonian Hyvinvointiteknologian vahvuusalan nimi on vaihtunut. Uusi nimi ”Kestävä ja

19/09

2023

Icon stop
Kiertotalouden liiketoimintamalleilla kestävää kasvua Pohjois-Savoon

Kiertotalous käsitteenä voidaan kuitenkin myös kokea haastavana täysin sisäistää, koska kiertotalous ei ole pelkästään yksi yhtenäinen malli, vaan se tarjoaa erilaisia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia yrityksille hyödyntää resursseja tehokkaasti, vähentää jätettä

19/09

2023

Icon stop
Sivuvirrat hyötykäyttöön -yritystyöpajasta vauhtia toimintamallin kehittämiseksi

Kuinka saada kierrätys- ja purkumateriaalin tarjonta ja tarve kohtaamaan, jotta

18/09

2023

Icon stop
Yrityksen aineettomat oikeudet, IPR – Vinkkejä alkuvaiheen yrittäjille

Berggren Oy on IPR-alan asiantuntijatalo. He ovat paikallinen kumppani aineettomien oikeuksien (IPR) suojaamisessa ja juridisissa asioissa, kuten patenteissa, tavaramerkeissä, malleissa, verkkotunnuksissa, sopimuksissa ja riita-asioissa, maailmanlaajuisesti. Lue lisää

15/09

2023

Icon stop
Kun niitä joskus hyödynnettäisiinkin – Lapsinäkökulmainen tutkimus

Lapsilta hankitaan kyllä toisinaan erilaista tietoa siitä, mitä toiveita heillä

15/09

2023

Icon stop
Työelämän muutos

Maailma muuttuu ja monimutkaistuu ja työn luonne on muuttumassa entistä enemmän kohti luovaa ongelmanratkaisua ja uuden oppimista. Sen vuoksi muutos vaatii yrityksiltä ja muilta organisaatioilta ja niiden työntekijöiltä jatkuvaa osaamisen