kuva rahasäkistäVeroetua vuoteen 2027 saakka

#yrityksille #verovähennys


Onko sinulla tuotekehitystarpeita? Nyt saat merkittävää veroetua esim. prototyypin rakentamiseen, pilotointi- ja tutkimusprojekteihin.

Verotuksessasi voit tehdä ylimääräisen lisävähennyksen, joka perustuu alihankintalaskuihin ja sen määrä on 150 % vähennyksen perusteena olevista laskuista. Esimerkkinä, jos Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluja on ostettu 100 000 eurolla, niin lisävähennyksen määrä on 150 000 euroa. Lisävähennyksen määrä voi olla enintään 500 000 euroa yhtenä verovuotena ja se on käytettävissä verovuosina 2022 – 2027. Vuonna 2021 vähennyksen määrä oli 50 %.

Lue lisää verottajan sivulta tästä linkistä

Kuka voi saada vähennyksen ?

 • Elinkeinotoimintaa koosta riippumatta harjoittavat yritykset ja maataloudet kuten AY, KY ja yhteisöt OY, osuuskunta, yhdistys ja säätiö.​

Mitä lisävähennys edellyttää ja mistä se tehdään ?

 • Edellä mainittujen toimijoiden tekee tutkimus- ja kehittämistoimintaa tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kanssa kuten Savonia ammattikorkeakoulu. Vähennyksen edellytys on Savonian alihankintalasku, jolla todennetaan tuotekehittämiskulut verotuksessa.​
 • Kehittämistoiminnalla tarkoitetaan mm. perustutkimusta, teollista tutkimusta, kokeellista kehittämistä tai toteutettavuustutkimusta esim. prototyyppien rakentaminen, tuotteiden, prosessien ja palvelujen kehittäminen tai pilottihankkeiden toteuttaminen. Myös palveluliiketoiminnan kehittäminen on vähennykseen oikeuttavaa.​

Mitä jos kuluihin saa julkista tukea ?

 • Lisävähennyksen voi tehdä vain sellaisten kulujen osalta, joista hankkeeseen ei saada muuta julkista tukea esim. Savonian hanketoiminta tai Business Finlandin tuet.​

Paljonko lisävähennystä voi saada ?

 • Lisävähennyksen määrä on 150 % alihankintalaskun eristä. Vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa yhtenä verovuonna.​

Esimerkki 1

A Oy:llä on verovuonna 2022 lisävähennyksen perusteeseen luettavia alihankintalaskujen eriä yhteensä 3 400 euroa. Koska lisävähennyksen määrä on 150 prosenttia lisävähennyksen perusteeseen luettavista alihankintalaskujen eristä, lisävähennyksen määräksi muodostuisi 5 1000 euroa (1,5 x 3 400 euroa). Siten laissa säädetty lisävähennyksen vähimmäismäärä täyttyy, ja A Oy voi verovuonna 2022 tehdä 5 100 euron lisävähennyksen.​

Esimerkki 2​

A Oy on verovuonna 2022 tehnyt tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kanssa omaan elinkeinotoimintaansa liittyvää tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä. A Oy tekee tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation alihankintalaskun perusteella 50 000 euron lisävähennyksen. A Oy:n elinkeinotoiminnan tulos ennen lisävähennyksen tekemistä on 10 000 euroa. Lisävähennyksen tekemisen jälkeen A Oy:lle vahvistetaan 40 000 euron elinkeinotoiminnan tappio verovuodelta 2022.​

Verovuonna 2023 A Oy:n elinkeinotoiminnan tulos on 60 000 euroa. A Oy:lle verovuodelta 2022 vahvistettu elinkeinotoiminnan tappio vähennetään A Oy:n verovuoden 2023 elinkeinotoiminnan tuloksesta, jolloin A Oy:n verovuoden 2023 verotettavaksi tuloksi muodostuu 20 000 euroa.

Miten ja milloin lisävähennys tehdään ?

 • Korotettu lisävähennys on mahdollista tehdä 1.1.2022 lukien ja se on voimassa 31.12.2027 asti​
 • Verovelvollisen on itse vaadittava lisävähennys veroilmoituksellaan ja se tehdään elinkeinotoiminnan/maatalouden tuloksesta​
 • Lisävähennyksestä on tehtävä selvitys alihankintalaskuista​
 • Lisävähennyksellä ei ole merkitystä, onko elinkeinotoiminnan tulos voitollinen vai tappiollinen eli lisävähennys voi kasvattaa verovuoden tappiota tai muodostaa tuloksen tappiolliseksi
 • Verottajalta voit kysyä ennakkoverojen muutosta lisävähennyksestä johtuen​

Mistä saa lisätietoja ?

 • Verottaja on julkaisut ohjeet ja lain versiohistorian tässä linkissä
 • Verottajalta voi aina kysyä neuvoa ja ohjeistusta epäselvissä kysymyksissä​
 • Savonian asiantuntijat ovat apunasi ja tehdään yhdessä tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnitelma tuleville vuosille​

KÄYTÄ VEROETU HYÖDYKSESI SAVONIAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN YHTEISTYÖSSÄ!

Kysy lisätietoja palveluistamme tai tarjous linkistä ”Palvelupyyntö – klikkaa tästä