Verokannustin on voimassa
31.12.2025 saakka

#yrityksille #verovähennys


Verokannustin tutkimus- ja tuotekehitystyössä

Verotuksessasi voit tehdä ylimääräisen lisävähennyksen, joka perustuu alihankintalaskuihin ja sen määrä on 50 % vähennyksen perusteena olevista laskuista. Esimerkkinä, jos Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluja on ostettu 20 000 eurolla uuden tuotteen kehitysprojektiin vuoden 2021 aikana, lisävähennyksen määrä on 10 000 euroa. Lisävähennyksen määrä voi olla enintään 500 000 euroa yhtenä verovuotena eli tällöin alihankintalaskujen eriä tulisi olla 1 000 000 euroa. Lisävähennystä voi käyttää ajalla 1.1.2021 – 31.12.2025 eli viiden verovuoden aikana.

Kuka voi saada vähennyksen ?

 • Elinkeinotoimintaa koosta riippumatta harjoittavat yritykset ja maataloudet kuten AY, KY ja yhteisöt OY, osuuskunta, yhdistys ja säätiö.​

Mitä lisävähennys edellyttää ja mistä se tehdään ?

 • Edellä mainittujen toimijoiden tekee tutkimus- ja kehittämistoimintaa tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kanssa kuten Savonia ammattikorkeakoulu. Vähennyksen edellytys on Savonian alihankintalasku, jolla todennetaan tuotekehittämiskulut verotuksessa.​
 • Kehittämistoiminnalla tarkoitetaan mm. perustutkimusta, teollista tutkimusta, kokeellista kehittämistä tai toteutettavuustutkimusta esim. prototyyppien rakentaminen, tuotteiden, prosessien ja palvelujen kehittäminen tai pilottihankkeiden toteuttaminen. Myös palveluliiketoiminnan kehittäminen on vähennykseen oikeuttavaa.​

Mitä jos kuluihin saa julkista tukea ?

 • Lisävähennyksen voi tehdä vain sellaisten kulujen osalta, joista hankkeeseen ei saada muuta julkista tukea esim. Savonian hanketoiminta tai Business Finlandin tuet.​

Paljonko lisävähennystä voi saada ?

 • Lisävähennyksen määrä on 50 % alihankintalaskun eristä. Vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa yhtenä verovuonna.​

Esimerkki 1

A Oy:llä on verovuonna 2021 lisävähennyksen perusteeseen luettavia alihankintalaskujen eriä yhteensä 10 000 euroa. Koska lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia lisävähennyksen perusteeseen luettavista alihankintalaskujen eristä, lisävähennyksen määräksi muodostuisi 5 000 euroa (0,5 x 10 000 euroa). Siten laissa säädetty lisävähennyksen vähimmäismäärä täyttyy, ja A Oy voi verovuonna 2021 tehdä 5 000 euron lisävähennyksen.​

Jos lisävähennyksen perusteeseen luettavien alihankintalaskujen erien määrä olisi ollut 9 999 euroa, A Oy ei olisi voinut tehdä lisävähennystä, koska lisävähennyksen määrä olisi ollut alle 5 000 euroa.​

Esimerkki 2

A Oy:llä on verovuonna 2021 lisävähennyksen perusteeseen luettavia alihankintalaskujen eriä yhteensä 1 240 000 euroa. Koska lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia lisävähennyksen perusteeseen luettavista alihankintalaskujen eristä, lisävähennyksen määräksi muodostuisi 620 000 euroa (0,5 x 1 240 000 euroa). Koska lisävähennyksen määrä voi verovuonna olla enintään 500 000 euroa, A Oy voi tehdä alihankintalaskujen perusteella enintään 500 000 euron lisävähennyksen.

Miten ja milloin lisävähennys tehdään ?

– Lisävähennys on mahdollista tehdä 1.1.2021 lukien ja se on voimassa 31.12.2025 asti​

 • Verovelvollisen on itse vaadittava lisävähennys veroilmoituksellaan ja se tehdään elinkeinotoiminnan/maatalouden tuloksesta​
 • Lisävähennyksestä on tehtävä selvitys alihankintalaskuista​
 • Lisävähennyksellä ei ole merkitystä, onko elinkeinotoiminnan tulos voitollinen vai tappiollinen eli lisävähennys voi kasvattaa verovuoden tappiota tai muodostaa tuloksen tappiolliseksi.​
 • Verottajalta voi myös kysyä ennakkoverojen muutosta lisävähennyksestä johtuen​

Esimerkki 3

A Oy on verovuonna 2021 tehnyt tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kanssa omaan elinkeinotoimintaansa liittyvää tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä. A Oy tekee tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation alihankintalaskun perusteella 50 000 euron lisävähennyksen. A Oy:n elinkeinotoiminnan tulos ennen lisävähennyksen tekemistä on 10 000 euroa. Lisävähennyksen tekemisen jälkeen A Oy:lle vahvistetaan verovuodelta 2021 40 000 euron elinkeinotoiminnan tappio.​

Verovuonna 2022 A Oy:n elinkeinotoiminnan tulos on 60 000 euroa. A Oy:lle verovuodelta 2021 vahvistettu elinkeinotoiminnan tappio vähennetään A Oy:n verovuoden 2022 elinkeinotoiminnan tuloksesta, jolloin A Oy:n verovuoden 2022 verotettavaksi tuloksi muodostuu 20 000 euroa.

Mistä saa lisätietoja ?

 • Verottaja on julkaisut vero-ohjeen sivulla
 • Verottajalta voi aina kysyä neuvoa ja ohjeistusta epäselvissä kysymyksissä​
 • Savonian asiantuntijoiden kanssa on hyvä keskustella ennakkoon ja tehdään yhdessä suunnitelma tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.​

KÄYTÄ VEROKANNUSTIN HYÖDYKSESI SAVONIAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN YHTEISTYÖSSÄ!

Kysy lisätietoja tai tarjous linkistä ”Palvelupyyntö – klikkaa tästä