Ambulanssi satamassa

Savonia-artikkeli: Ensihoitoa maalla, merellä ja ilmassa

#SavoniaAMK


Innolla odotettu aurinkoinen ja vauhdikas kesä oli juuri sellainen, kuin siitä toivoinkin! Suoritin hoitotason ensihoidon harjoittelun Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Nauvon ensihoitoyksikössä. Nauvo (ruotsiksi Nagu) on entinen kunta Paraisten kaupungin saaristossa. Vakituisista asukkaista, joita on vain muutama tuhat, suurin osa puhuu äidinkielenään ruotsia. Turistiaikana saariston väkimäärä kymmenkertaistuu ja samalla myös alkaa kuulla enemmän suomea – ja muita kieliä.

Nauvoon on matkaa Turusta noin 50 kilometriä ja matkan varrelle osuu yksi lautta. Isoihin autolauttoihin mahtuu helposti kymmenittäinkin autoja, mutta silti kuuluisa Saariston Rengastie usein ruuhkauttaa lautat ja saa aikaan jonoja. Nauvosta lauttoja ja losseja lähtee vielä moneen paikkaan: Korppooseen, Haveröön, Seiliin, Houtskäriin ja niin edelleen. Saaristossa on kokonaisuudessaan satoja saaria tai luotoja, joihin tehtävä voi periaatteessa tulla, aina Ahvenanmaalle asti.

Nauvon ensihoitoyksikön toiminta poikkeaa mantereella toimivien ensihoitoyksiköiden työtavoista maantieteellisen sijaintinsa vuoksi. Saaristossa tehtäväosoite ei aina tule tieosoitteen perusteella, vaan hälytysviestissä on koordinaatit kohteeseen tai sen läheisyyteen. Kohdeosoite joudutaan usein tarkistamaan soittajalta puhelimitse ja samalla ensihoitajat pystyvät arvioimaan tehtävän kiireellisyyden sekä kohteen tavoittamisajan tarkemmin. Keskeistä on osata paikantaa kohde koordinaateista, selvittää mahdollinen lautta- tai venekuljetus kohteeseen ja näiden perusteella arvioida potilaan tavoittamisviive.

Nauvon yksiköllä kohteen tavoittaminen voi tyypillisesti kestää 1–2 tuntiin ja potilaskontakti 5–7 tuntia kuljetettaessa potilas Turun yhteispäivystykseen. Lisäavun saaminen saariston alueelle kestää tyypillisesti 30 minuutista tuntiin, riippuen onko helikoptereilla lentokeliä tai rajavartiolaitoksen yksiköllä päällekkäinen tehtävä. Monesti pitkistä välimatkoista pitävät ensihoitajat suuntaavat Lappiin, mutta todelliset tavoittamisviiveet ja kuljetusmatkat tulevat tutuksi saaristossa.

Jos tavallinen kaupunkialueen ensihoitotyö tuntuu puuduttavalta, niin tässä on sitä jotain. Niin – en tiedä teistä muista tulevista ensihoitajista, mutta onhan siinä tunnetta, kun yöllä sumussa suuntaat potilaan luokse Houtskärin lautalla tai kuljet aallokossa ja auringonlaskussa rajavartiolaitoksen veneellä. Hurjimmat tarinat kertovat, että on ensihoitajia vinssattu myös helikopteri Rajahekon kyytiin potilaan hoidon turvaamiseksi. Parannamme joka päivä – yhdessä.

Mikko Sipilä, ensihoidon opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu