kasvi ympärillään kiertotalouden symboleja

Savonia-artikkeli: Kiertokasvu -hanke esillä Oulun kiertotalousareenalla

#SavoniaAMK

Kiertotalousareena Oulu: Messutapahtuma: Tullisali 24.5.2023 ja 23.5.2023 ETKOT Oulun yliopisto “​​​​​​​Tutkien ja innovoiden kierroksia kiertotalouteen” Saalastinsali, Linnanmaan kampus.

Pohjoissavolainen Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon-hanke auttaa yrityksiä kohti ympäristöystävällisempää toimintaa ja vihreää siirtymää. Yrityksiä kiinnostaa oman toiminnan ympäristövaikutus ja kuinka sitä voisi pienentää. Hankkeessa toteutetaan yrityksille mm. hiilijalanjäljen laskentaa sekä materiaalikatselmointia, luodaan sivuvirroille uusia käyttökohteita ja vähennetään neitseellisen materiaalin käyttötarvetta. Kun ympäristövaikutukset tunnistetaan, yritykset pystyvät kehittämään toimintaansa ympäristövastuulliseen suuntaan.  Kiertokasvuhankkeessa tuemme ja vahvistamme yritysten kiertotalousliiketoimintaa ja perehdytämme sekä opastamme yrittäjiä edistämään toiminnassaan ympäristövastuullisuutta. Samalla kehitämme ja ideoimme yhteistyökumppaneiden kanssa heidän muutosvalmiuksiaan kohti vihreää siirtymää. Kiertokasvuhanke toteutetaan kolmen vahvan ja vakaan toteuttajan Savonia-ammattikorkeakoulun, Ylä-Savon ammattiopiston ja Navitas kehityksen saumattomalla yhteistyöllä.

Kiertokasvu hankkeen virallinen ensiesiintyminen laukaistiin liikkeelle Oulun KiertotalousAreenan messuilla keskiviikkona 24.5.2023. Ennen messuja oli tarjolla etkot tiistaina 23.5.2023 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Etkot avasi juhlallisesti Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä. Iltapäivätilausuudessa saimme kuulla uusista innovaatioista ja tuotekehittelyn suunnista niin hamppukuidun, kierrätystekstiilien kuin myös kaivosteollisuuden rikastushiekan suhteen.

Kuva 1. Kaivosteollisuuden rikastushiekan jatkokäyttö ja jäämämetallien talteenotto. Tutkimusprofessori Päivi Kinnunen, VTT.

Lisäksi opimme kuinka jo pelkästään muuttamalla metsänhoidollisia käytäntöjä, saisimme huomattavasti kasvatettua metsiemme hiilidioksidin sidontakapasiteettiä. Tilaisuudessa tuotiin myös esille kuinka alati sähköistyvä liikenne asettaa uusia vaatimuksia mm. akkujenkierrätykselle. Arvion mukaan sähköautoista tulee noin 13 miljoonaa tonnia kierrätyksen tarvitsevia akkuja 2021–2023 aikana. Yhtenä innovatiivisena ratkaisuna tuotiin esille akkujen kierrätysmateriaalin muokkaaminen luomulannoitteeksi. Tilaisuuden loppuhuipentumana oli tutustumiskierros Oulun yliopiston kampuksen laboratoriotiloihin.

Messupäivä aloitettiin verkostoitumiskahvien merkeissä. Avajaispuheen piti kiertotalousklusterin projektipäällikkö Katri Luoma-aho ja tapahtuman juontajana toimi Simo Kekäläinen. Messujen aamupäivä oli varattu seminaariesityksille, jotka striimattiin myös näytteilleasettajille messusalin puolelle.

Kuva 2. Savonian, Naken ja YSAOn näytteilleasettelijat.

Aamupäivän ohjelman päätti pitchauskisa, jonka voittajaksi valittiin niin tuomariston kuin myös yleisön suosikkina WasteBook Oy:n applikaatio, jolla tullaan tehokkaasti taklaamaan jätehuoltoon ja sen logistiikkaan liittyviä haasteita. Lounaan jälkeen keskityimme verkostoitumiseen ja kontaktien luomiseen. Tapasimme toimijoita, jotka ovat erikoistuneet mm. eri biomateriaalien rakeistukseen ja jatkokäyttöön maanparannus- ja lannoitevalmisteina, purkumateriaalien kierrätykseen ja jatkojalostukseen erikoistuneita yrityksiä, joilla oli aivan uudenlaiset ratkaisut purkumateriaalien uudelleenkäytön nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Lisäksi teimme tuttavuutta mm. konsulttiyrityksen kanssa, joka on luonut helppokäyttöisen sovelluksen tueksi biokaasulaitosten mitoitusta ja logistiikkaa silmällä pitäen. Luonnollisesti kerroimme myös Pohjois-Savon Bio- ja kiertotalouden ekosysteemistä, www.biocc.fi  Ekosysteemin avulla pystymme helpommin verkostoitumaan ja luomaan kontakteja muihin yrityksiin ja toimijoihin, jotka joko toiminnassaan toteuttavat aktiivisesti kiertotalousliiketoimintaa, tai ovat vasta perehtymässä ja hakemassa ratkaisuja liiketoimintamallin muutokseen.

Tarkemmin KiertoKasvu-hankkeeseen voit tutustua hankkeen verkkosivuilta osoitteesta: https://kiertotaloudella.fi/

Kirjoittajat:

Taru Rahkonen, TKI-asiantuntija, taru.rahkonen@savonia.fi

Maarit Janhunen, TKI-asiantuntija, Projektipäällikkö, maarit.janhunen@savonia.fi

Iina Kilpeläinen, TKI-asiantuntija, iina.kilpelainen@savonia.fi

Miika Virtanen, Projektiasiantuntija, miika.virtanen@savonia.fi