Nainen ja nuori mies istuvat ja katsovat yhdessä paperia.

Savonia-artikkeli: Meidän koulu! -koulutus lisää hyvinvointia ja osallisuutta

#SavoniaAMK

Opiskelijan, koululaisen, päiväkotilaisen ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten turvallisuuden kokemukset ovat yksilöllisiä ja henkilökohtaisia, mutta myös yhteisöllisiä. Merkittäviä ja positiivisia tunnekokemuksia voidaan tunnistaa, sanoittaa ja vahvistaa osana arkea. Ne lisäävät iloa, yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia omassa työssä. Tietoisuus turvallisuus- ja tunneosaamisen merkityksestä on lisääntynyt viime vuosina.

Edelleen jatkuva, mutta hiipunut koronapandemia on synnyttänyt oppimis- ja hyvinvointivajeita, joita on paikattava vielä pitkään. Opetushenkilöstö on joutunut kohtuuttoman työkuorman alle pedagogisen toteutuksen vaihdellessa kontakti- ja verkossa toteutettavaan opetukseen. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset ja haasteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen ovat olleet samansuuntaisia eri koulutusasteilla, erityisesti perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Pandemian haitat eivät korjaannu nopeasti, vaikka toimenpiteitä henkilöstön ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty. Hyvinvointi- ja opetusalaa vaivaa krooninen pula työntekijöistä ja kiireetön läsnäolo oppilaalle ja kollegalle on enää harvojen työn etuoikeus. Digitalisaatio on tuonut mukanaan myös ratkaisuja, mutta kääntöpuolena se on vienyt aikaa vuorovaikutukseen perustuvan lasten, oppilaiden ja tiimien jäsenten välisestä yhteistoiminnallisesta työskentelystä.

Meidän koulu! -hanke tarjoaa ammatillisen koulutuksen, lukion, perus- ja esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisille mahdollisuuden lisätä osaamistaan ja taitojaan turvallisuuden, kohtaamisosaamisen ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Hanke tukee
opetushenkilöstön valmiuksia nostaa oppilaitokset turvallisiksi, yhteisöllisiksi ja hyvinvoiviksi kohtaamisen ja oppimisen tiloiksi niin opettajille kuin oppilaille. Osallisuus, toisten huomioiminen ja yhdessä tekeminen on hyvinvoinnin kannalta merkittävämpää kuin yksittäinen hieno teko.

Meidän koulu! tarjoaa yhteensä neljä kahden opintopisteen koulutusosiota, jotka muodostavat kahdeksan opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Osallistuja voi suorittaa myös yksittäisiä koulutusosioita.

Koulutusosiot ovat:

• Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen, turvallisuuskulttuuri ja yhteisöllisyys
• Kohtaamisosaamisen kehittäminen oppilaitoksessa
• Osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen opetuksessa
• Hyvinvoiva oppilaitos

Koulutusosioista muodostuu kokonaisuus, jonka arvo on yhteisessä päämäärässä – yhdessä olemme enemmän!
Meidän koulu! -koulutuksen kevään 2023 toteutuksesta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hankkeen kotisivut ja ilmoittautumisen löydät tästä linkistä.

Kirjoittajat:

Jukka Aho ja Jani Kirjavainen, Savonia-ammattikorkeakoulu
Jani Siirilä, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu