Järvenrantamaisema

Savonia-artikkeli: Mitä yhteistä on hyvällä fasilitoinnilla ja mökkeilyllä?

#SavoniaAMK

Savonia-ammattikorkeakoulun Fasilitoinnin perusteet-kesäkurssi ja perheen mökkireissun suunnittelu siivittivät pohtimaan, mitä yhteistä onkaan hyvällä fasilitoinnilla ja mökkeilyllä. Äkkiseltään nämä kaksi asiaa tuntuvat keskenään ehkä hieman kaukaisilta, mutta fasilitoinnin perusteisiin syventyessäni huomasin myös joitakin yhtäläisyyksiä.

Mirjami Sipponen-Damonten (2020) mukaan fasilitointi tarkoittaa ryhmän työskentelyn tavoitteellista ohjaamista erilaisissa ryhmätilaisuuksissa, kuten palavereissa ja työpajoissa niin, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti ja tasapuolisesti työskentelyyn. Fasilitoituun tilaisuuteen liittyy aina odotus jostakin konkreettisesta lopputulemasta, kuten esimerkiksi päätöksestä tai toimenpidesuunnitelmasta. Fasilitoinnin tarkoituksena on luoda ryhmälle yhteinen suunta, johon kaikki ovat sitoutuneita. Tämä tapahtuu huolellisen suunnittelun ja erilaisten ryhmätyöskentelymenetelmien avulla.

Mökkeily ei ole sentään fasilitoinnin tapaan tavoitteellista, paitsi ehkä silloin, kun tavoitteena on rentoutuminen tai pakollisten mökin huoltotoimenpiteiden tehokas suorittaminen. Sen sijaan hyvä fasilitointi ja onnistunut mökkireissu vaativat molemmat huolellista suunnittelua, läsnäoloa ja hetkessä elämistä.

Kylpytynnyri järven rannalla

Fasilitointisuunnitelman tulee olla yksityiskohtainen, mutta joustava. Suunnitelmassa määritellään tavoite, osallistujat, paikka ja aikataulu, fasilitoinnin käsikirjoitus, työkalut, tekniikat ja menetelmät. Suunnitelman tulee myös joustaa tarpeen mukaan, joten myös varasuunnitelmat kannattaa valmistella etukäteen. Sama juttu mökkeilyssä, ukkosmyrskyn sattuessa on parempi keksiä muuta puuhaa kuin paljussa lillumista.

Fasilitaattorin tehtävänä on auttaa ryhmää pääsemään kohti konkreettista tavoitetta, huolehtia ajankäytöstä ja ryhmän hyvästä energiatasosta sekä viestiä selkeäsi siitä mitä, miksi ja miten tehdään. Hyvä fasilitaattori on aidosti läsnä ryhmälle, kuuntelee, havainnoi, reagoi ryhmän tarpeisiin, rohkaisee ideoimaan, kiteyttää ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä ja varmistaa tulosten tallentamisen. Näistä asioista moni päätee myös perheen teinien kanssa mökkeilyyn.

Sipponen-Damonte (2020) kuvaa fasilitointia perinteisen hierarkkisen johtamisen vastakohdaksi, jossa pomo antaa ohjeet ja vastaukset ja odottaa alaisten toimivan niiden mukaan. Fasilitoinnin tarkoituksena on hyödyntää ryhmässä oleva viisaus yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Fasilitoidussa tilaisuudessa ryhmä itse analysoi haasteita, tuottaa ideoita, löytää ratkaisuja, tekee päätöksiä ja konkretisoi toimenpiteitä. Osallistuminen yhteisten tavoitteiden määrittelyyn ja kuulluksi tuleminen lisäävät osallistujien motivaatiota ja sen myötä kokemusta työn merkityksellisyydestä. Ehkäpä voisi todeta, että onnistunut fasilitointi kuten myös mökkeily lisäävät mukana olijoiden tyytyväisyyttä ja onnellisuutta.

Kirjoittaja:

Anne Patrikainen, Savonia-ammattikorkeakoulu, hallinnon asiantuntija

Lähteet: Varmuutta fasilitointiin, Mirjami Sipponne-Damonte