Opiskelijoita luokassa.

Savonia-artikkeli: Osaaminen on inhimillistä pääomaa, nostetaan se näkyviin

#SavoniaAMK


Savonia-ammattikorkeakoulu osallistuu parhaillaan kymmenien muiden organisaatioiden tapaan ”Osaaminen näkyviin”-teemaviikkoon. Teemaviikon aihe on erittäin osuva. Sitran julkaisun mukaan osaaminen on voimavara, joka edistää sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvää elämää. Työelämän jatkuvan oppimisen virrassa teema voisi olla mielessä vaikka läpi vuoden.

Suomelle on elinikäisen oppimisen tahtotilan mukaisesti merkityksellistä, että yksilöt ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä. Osaamisen sanoittaminen ei kuitenkaan ole ollenkaan helppoa. Työyhteisöissä jää paljon osaamista piiloon, kun emme osaa tai tohdi pukea sanoiksi omaa osaamistamme. Ehkä työkaverin osaamisen näkeekin paremmin. Teemaviikko antaa mahdollisuuden nostaa sen näkyväksi. Iloiten.

Huomaammeko oman osaamisemme osaamispuheen keskellä

Me korkeakouluissa teemme töitä osaamispuheen keskellä. Laadimme osaamisperustaisia opetussuunnitelmia, kirjaamme opintojaksoille osaamistavoitteita ja arvioimme osaamista. Myös useimmissa kehittämishankkeissa ratkomme yritysten tai työelämän kanssa ongelmia ja keksimme ratkaisuja eli sanalla sanoen luomme uutta osaamista.

Ehdimmekö arjen hyörinässä huomaamaan, miten syvällä jatkuvan uuden oppimisen pyörteessä olemme? Valotan asiaa esimerkin avulla. Olemme Savoniassa juuri ottaneet käyttöön Peppi-tietojärjestelmän, joka vaikuttaa lähes kaikkien työyhteisömme jäsenten arkeen.

Mitä Peppi-osaamista meillä oli puoli vuotta sitten, maaliskuun alussa? Eipä mainittavasti, ensimmäiset perehdyttämisluennot opettajille oli pidetty, ja käytännön työpajat olivat alkamassa. Nyt syyskuussa Peppi on monille jo arkinen työkalu, jonka kanssa tulemme toimeen, toki edelleen uutta oppien ja eteen tulevia kysymyksiä yhdessä selvitellen.

Mikä huima osaamisen haltuunotto puolessa vuodessa!

Onnistumiset vievät osaamisen jäljille

Mitä vastaisit kysymykseen: Mistä osaamisesta olet ylpeä? Lähtisitkö miettimään oman tutkintosi kautta vai työuralla kertyneen kokemuksen kautta. Ensimmäinen vaihtoehto saattaa tulla mieleen ensiksi. Kuitenkin työelämä on yksi merkittävimmistä oppimisympäristöistä. Työpaikoilla opitaan suurin osa siitä, mitä ylipäätään tiedämme työelämästä.

Työpaikoilla on sekä näkyvää osaamista että hiljaista tietoa. Miten tuoda kuuluvaksi se hiljainen osaaminen, joka ei pidä ääntä itsestään? On todettu, että dialogissa toisten kanssa on helpompi sanoittaa ja yleensäkin oivaltaa osaamistaan.

Savonia osallistuu ”Osaaminen näkyviin”-teemaviikkoon mm. kannustamalla kehumaan työkaverin osaamista henkilöstö-intrassa. Osaaminen on voinut kertyä työssä, koulutuksessa, harrastuksessa tai perhearjessa. Kehumispalstalla on nostettu esiin mm. hevosnaiseus, viheliäisten ongelmien ratkaisemisen sanoittaminen tai jatkuvan oppimisen ohjausasiantuntijuus. Tiesitkö, että Savoniassa on tuollaista osaamista?

Kirjoittaja:

Marja Kopeli
koulutusasiantuntija, jatkuva oppiminen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähde: https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/sitra-miten-huomata-yha-moninaisempaa-osaamista.pdf

Lue lisää teemaviikosta: https://jotpa.fi/fi/ajankohtaista/osaaminen-nakyviin/