Järvimaisema yläilmoista kuvattuna.

Savonia-artikkeli: Saksalainen matkailija lumoutuu Suomen luonnonrauhasta

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Pohjois-Savon kehittyvä Järvimatkailu –hankkeen toimesta selvitettiin saksankielisen Keski-Euroopan matkanjärjestäjien ja matkailijoiden näkemyksiä siitä, miten Suomi koetaan matkailumaana ja mitkä asiat erityisesti kiinnostavat. Selvitys tehtiin videotutkimusmenetelmällä, johon tässä artikkelissa osittain viitataan. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kymmenen matkanjärjestäjää Saksasta, Sveitsistä ja Itävallasta sekä kymmenen saksalaista matkailijaa.

Saksalaiset ovat yksi merkittävimmistä matkailijaryhmistä

Suomi on edelleen saksalaisten matkailijoiden suosiossa. Tilastokeskuksen 29.6.2023 julkaistun ennakkotiedon mukaan toukokuussa 2023 Suomeen saapuneista saksalaiset olivat kolmen kärkimaan joukossa. Vuoden 2022 majoitustilaston mukaan saksalaiset ovat jopa Suomen tärkein kv-matkailijaryhmä.

Saksan matkailu Suomeen myös näyttää palautuvan Ruotsin ja Iso-Britannian ohessa nopeimmin. Suuralueiden osalta yöpymisten määrässä Järvi-Suomen osuus oli 15 % vuonna 2022. Vuodenaikoja tarkasteltaessa saksalaisten kesän ajan yöpymiset muodostavat 40 % ja muut vuodenajat jakautuvat tasaisemmin esim. talven ollessa 23 %. Talven yöpymisten osalta Suomi on selkeästi edellä muita Pohjoismaita. Yleensä saksalaiset tulevat Berliinin, Münchenin ja Düsseldorffin alueelta.

Luonto on lähellä kaupungissakin

Luonto, avaruus ja rauha ovat videotutkimuksen mukaan tekijöitä, joita saksankieliset matkailijat arvostavat Suomessa. Lomailuun täällä liitetään rauhoittuminen ja rentoutuminen, joka tuo vastapainoa hektiseen arkeen kotimaassa. Hidas matkailu (slow travel) korostuu, halutaan pitää digipaastoa ja olla täysin tavoittamattomissa. Erilaiset aktiviteetit kiinnostavat myös. Esimerkiksi vaeltaminen, hiihto, melonta, soutaminen ja pyöräily ovat suosittua tekemistä. Suomi tarjoaa saksankielisen Keski-Euroopan matkailijoille sopivassa suhteessa aktiviteetteja ja oleilua. Kunnon talvi, lumi, revontulet, sauna, mustikat, mökki, järvi ja kalastus ovat vain osa asioista, joita Suomesta arvostetaan. Nämä ovat arkea meille suomalaisille, mutta luksusta monelle kansainväliselle matkailijalle.

Visit Finlandin kohdemarkkinoiden ajankohtaiskatsauksessa todetaan, että Suomesta haetaan autenttista luonto- ja kulttuurielämysten yhdistelmää. Luonto on vahva vetovoimatekijä saksan markkinoilla ja pääkohderyhmänä pidetään niin sanottuja luontonautiskelijoita, “nature lovers”. Usein tavallinen metsä riittää saksalaismatkailijoille. “Nautiskeluretkeily”, jossa luonto ja hyvä seura korostuvat, on esimerkiksi tällä hetkellä markkinoilla vallitseva trendi. Tähän voidaan yhdistää hyvin myös esimerkiksi marjojen poimiminen ja syöminen, jota videotutkimuksen mukaan halutaan myös Suomessa tehdä. Kohderyhmää puhuttelee myös paikallinen kulttuuri ja vaikkapa se mökkielämä puhtaan veden äärellä kalastaen. Jokaisenoikeuksista on hyvä kertoa luontoon suuntaaville matkailijoille.

Ihmisiä seisomassa aurinkoisella laiturilla selkä kameraan.

Videotutkimuksen mukaan kesäiseen aikaan saksalaiset varaavat matkansa useimmiten itse ja he arvostavat pienehköjä hotelleja luonnon äärellä kera hyvän aamiaisen. Toisaalta on hyvä muistaa, että vielä noin puolet saksalaisten talveen kohdistuvista matkoista järjestetään matkanjärjestäjien kautta, joten on tärkeää esitellä palvelut ja aktiviteettimahdollisuudet selkeästi matkanjärjestäjille. Palveluiden tuotteistuksessa kannattaa ottaa suomalainen saunakulttuuri vahvasti esille ja samalla tuoda esille saunaetiketti. Saunaan liittyvät haut myös korostuvat vahvasti nettihauissa.

Mainittakoon saksalaisten matkailutrendeistä, että leirintämatkailun suosio on tekemässä paluuta. Tämän rinnalla Glamping-matkailun suosio on kasvussa. Kyseessä on niin sanottu luksusretkeily, joka tarjoaa majoituselämyksen mukavuuksineen esimerkiksi puuteltassa.

Visit Finlandin edustajat vahvistavat, että suurimpia matkustustrendejä saksalaisille ovat tällä hetkellä luontomatkailu, vastuullinen matkailu, telttailu, pyöräily ja vaellus. Yksi trendi saksalaisten matkustamiselle on matkanteko omalla autolla tai matkailuvaunulla sekä matkustus julkisilla kulkuvälineillä, mikä tuli myös ilmi videotutkimuksessa.

Toinen pääkohderyhmä ovat aktiiviset seikkailijat. He ovat kiinnostuneita mm. extreme-urheilusta, murtomaahiihdosta, lumesta ja arktisesta luonnosta, melomisesta ja kalastuksesta. Kyseinen ryhmä on iältään muita ryhmiä nuorempia ja he matkustavat useimmin ystäviensä kanssa. Heitä kiinnostaa paikallinen elämäntyyli ja turvallisuus.

Luonnonihmeiden metsästäjän ovat kolmas pääkohderyhmä. Tässä matkailijat ovat keskimäärin vanhempia ollen iältään 51-74 vuotiaita ja he matkustavat enimmäkseen puolison kanssa. Keskiyön aurinko, luonnonpuistot ja hyvät yhteydet ovat heille merkityksellisiä. On myös huomioitava, että he varaavat matkansa jo 4 – 6 kuukautta ennen matkalle lähtöä. Kesä on kyseisen segmentin suosituinta matkustusaikaa (53 %).

Suomi mielletään vastuulliseksi matkakohteeksi

Vastuullisuuden merkitys tulee kyllä esiin kyselyissä ja toiveissa, mutta käytännössä tehtyjen varausten perusteella vastuullisuus ei ole valintaperuste. Vastuullisen matkailun merkitys on alkanut kasvaa. Tällöin on tärkeää muun muassa, että työntekijät ja yritykset ovat paikallisia. Tämä tuli ilmi saksalaisille matkanjärjestäjille tehdyssä videotutkimuksessa. Vastuullisuudesta ei kuitenkaan haluta maksaa ekstraa ja tässä korostuukin matkanjärjestäjien rooli. Matkanjärjestäjät valitsevat palveluntarjoajia, joiden toiminta on vastuullista. Matkailuyritysten olisi tärkeää tuoda vastuullisuustekojaan näkyviksi esimerkiksi viestimällä niistä eri kanavissa.

Videotutkimuksen mukaan saksalaiset suosivat yleensä pidempiä kahden viikon matkoja. On vastuullisempaa tehdä pidempi lomamatka kuin lentää parin päivän lomille useamman kerran vuodessa. Vastauksissa tuli esiin myös vihreän energian ja paikallisen ruoan merkitys matkailijoille.

Yhteistyötä tarvitaan

Matkanjärjestäjät toivovat, että heihin oltaisiin ajoissa yhteydessä, jo palveluiden kehittämisen aikana. Myös suoria yhteydenottoja toivotaan. Haasteena on myös se, että Suomessa matkailutoimijat ovat usein pieniä yrityksiä. Ratkaisuna tähän haastatellut matkanjärjestäjät kehottavat pieniä toimijoita verkostoitumaan keskenään ja tuomaan näin markkinoille laajempaa tarjontaa. Vastausten perusteella Saksankielisellä palvelulla on merkitystä varsinkin vanhempien matkailijoiden osalta ja vähimmäisvaatimus olisikin, että ainakin vastaanotossa saisi palvelua saksan kielellä.

Vuodenaikojen matkailumahdollisuudet olisi myös pystyttävä tuomaan paremmin esiin. Erityisesti pimeä aika (marras-maaliskuu) tulisi markkinoida ja tuotteistaa hyvin. Pitäisi nähdä pimeän ajan kauneus tai paremminkin luonnollisen yön mahdollisuudet vaikkapa ekomatkailussa. Tähän liittyy olennaisesti oikea valaistussuunittelu, jolloin valo suunnataan oikein ja se ei saa häikäistä vaikkapa kävelyreiteillä, mutta takaa samalla turvallisuuden. Tässä yhteydessä voidaankin puhua vastuullisen valaistuksen kehittämisestä.

Yhteistyön avulla erilaisista luontokokemuksista voisi löytää ja tuotteistaa myytäviä kokonaisuuksia. Esimerkiksi jää on monelle matkailijalle kiehtova elementti talvikalastuksen, -luistelun tai talvigolfin muodossa. Suomessa on käden ulottuvilla hyvin monipuolisia ja erikoisiakin luontokokemuksia, joita hyödyntää matkailussa, esimerkiksi jääsaunat ja –hotellit tai tähtitaivaan katseleminen.

Kirjoittajat:

Katariina Moilanen, Mira Saari ja Petteri Jääskeläinen, Pohjois-Savon kehittyvä järvimatkailu, Monialainen TKI

Lähteet:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu]. Viiteajankohta: 2023, toukokuu. ISSN=1799-6309. Helsinki: Tilastokeskus [Viitattu: 30.6.2023]. Saantitapa: https://tilastokeskus.fi/julkaisu/cl8efyu7qlnyk0avuiir3udmh
Visit Finland. Ajankohtaiskatsaus Visit Finlandin kohdemarkkinoista. Saatavissa: https://www.visitfinland.fi/matkailun-pulssi. Julkaistu 12.6.2023
Visit Finland. Saksan markkinakatsaus maaliskuu 2023: https://www.visitfinland.fi/toiminta-markkinoilla/saksa
Videoraportti, Keski-Eurooppa järvimatkalla, matkanjärjestäjien haastattelu. Saatavissa: https://vimeo.com/831232961/d9fd7efc33
Videoraportti, Keski-Eurooppa järvimatkalla, matkailijoiden haastattelu. Saatavissa: https://vimeo.com/sailer/matkailijat?share=copy