Savonia-artikkeli: Savonian hiilijalanjälki 2022

#SavoniaAMK

Kesähelteiden aikaan on hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan Savonian hiilijalanjälkeä osana ilmastonmuutosten maailmanlaajuisia vaikutuksia. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raportin mukaan maapallon lämpeneminen johtaa laajoihin ja nopeisiin muutoksiin maalla, merissä ja ilmakehässä. Raportin mukaan tällä vuosikymmenellä päästöt pitäisi puolittaa. Tähän kehitykseen pystytään siis vielä vaikuttamaan.

Hiilijalanjäljen pienentäminen on tärkeä osa ratkaisua tässä kamppailussa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ekologisen kestävyyden säilymiseksi. Ammattikorkeakouluna olemme Savoniassa asettaneet tavoitteen siten, että olemme hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi ovat ammattikorkeakoulut tehneet yhteisen laskentamallin ja sitoutuneet seuraamaan päästövähennystoimenpiteiden vaikutusta.

Savonian hiilijalanjäljen laskenta aloitettiin vuodesta 2019. Vuonna 2021 Savonian ammattikorkeakoulujen laskentapohjan mukainen hiilijalanjälki oli 3502 hiilitonnia. Juuri valmistuneessa hiililaskennassa Savonian vuoden 2022 hiilijalanjälki oli 2356 hiilitonnia. Tästä hankintojen päästöt olivat 58 %, kiinteistöjen päästöt 34 % ja matkustamisen päästöt 8 %.

Ammattikorkeakoulujen hiiliryhmä on päivittänyt laskentakertoimia niin, että vuodet 2021 ja 2022 eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Suurin muutos liittyy siihen, että kaukolentojen päästökertoimet on päivitetty ja vastaavat nyt DEFRAn 2022 lukuja. Tämä vähentää merkittävästi laskennallista hiilijalanjälkeä. 

Kiinteistöjen osalta yli puolet Savonian kiinteistöjen hiilijalanjäljestä tuli aikoinaan Opistotien kiinteistöstä. Opistotien laskennallinen hiilikuorma oli 1411 hiilitonnia vuodessa eli kolmannes Savonian hiilikuormasta. Myös tästä näkökulmasta luopuminen Opistotien kiinteistöstä ja tilojen tiivistäminen ohjaa meidät lähemmäs hiilineutraalia ammattikorkeakoulua.

Arenen Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu julkaisun mukaan ammattikorkeakoulut ovat ilmastopositiivisia toiminnoissaan. Lähtökohtana on, että päästöjen vähentäminen on ensisijaista ja välttämätöntä. Strategiamme mukaan vastuullisesti vaikuttavin Savonia tavoittelee IPCC:n ilmastotavoitteita.

Kirjoittaja:

Seppo Lyyra, Savonia-ammattikorkeakoulu, talousjohtaja