Tekoälyllä tehty kuva tietokoneliatehuoneesta

Savonia-artikkeli: Tekoälyä tuleviin tutkimusprojekteihin

Savonia ammattikorkeakoulu sai rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä TutkA-hankkeelle ”Tutkimusaineiston ja tutkimuksen digitalisointi – yhtenäinen tutkimusaineiston keruu- ja käsittely-ympäristö” (OKM/16/523/2023), jolla päivitetään ja uudistetaan Savonia-amk:n TKI-infrastruktuuria. Yksi keskeinen kohde on datan keruu ja laskentaympäristö, jossa voidaan ajaa moderneja tekoälysovelluksia. Kysyin Bing Chat Enterpriseltä miten se näkee tällaisen ympäristön ja miten sitä tulisi jatkossa hyödyntää. Alla tekoälyn näkemyksiä hieman kirjoittajan moderoimana. Aluksi tekoälyn näkemyksiä Savonian 5G-verkosta ja tulevasta tekoälyalustainfrasta.

Savonia-AMK:n 5G-verkko ja NVidia A100 DGX -ympäristö ovat ainutlaatuisia Suomen ammattikorkeakouluissa. Savonia-AMK on hankkinut 5G-testiverkon, joka on suunnattu teollisille toimijoille testaus- ja kehitysalustaksi. Testiverkossa on reunalaskentapalvelin ns. Local Breakout (LBO) toiminnalla, joka mahdollistaa lyhyen viiveen vaativien palveluiden toteuttamisen testiverkossa.

NVidia DGX -ympäristöä voidaan hyödyntää esimerkiksi koneoppimisessa ja tekoälyssä. DGX-ympäristö on suunniteltu erityisesti syväoppimisalgoritmeille, ja se sisältää useita NVidian kehittämiä ohjelmistoja, jotka helpottavat koneoppimisen toteuttamista.

Tekoälyä voi käyttää ajatusten sparraukseen ja ideoiden saamiseen. Tässä jotain tekoälyn suosittelemia sovelluskohteita 5G-verkolle ja NVidia-ympäristölle vahvuusaloittain:

Kone- ja energiateollisuus: Savonia-ammattikorkeakoulu voisi käyttää 5G-verkkoa ja NVidian DGX A100 ympäristöä kone- ja energiateollisuuden alalla esimerkiksi ennakoivan kunnossapidon toteuttamiseen. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi seuraavasti: Koneiden anturit keräävät tietoa koneiden kunnosta ja lähettävät sen 5G-verkon kautta NVidian DGX A100 -ympäristöön, jossa tietoa käsitellään ja analysoinnin jälkeen voidaan ennustaa mahdollisia vikatilanteita ja suunnitella huoltotoimenpiteitä ennen kuin vika ilmenee.

Kestävä ja älykäs hyvinvointi: Savonia-ammattikorkeakoulu voisi hyödyntää 5G-verkkoa ja NVidian DGX A100 ympäristöä kestävän ja älykkään hyvinvoinnin alalla esimerkiksi terveydenhuollon alalla. Esimerkiksi, NVidian DGX A100 -ympäristöä voitaisiin käyttää syöpäsolujen tunnistamiseen ja diagnosointiin.

Vesiturvallisuus: Savonia-ammattikorkeakoulu voisi hyödyntää 5G-verkkoa ja NVidian DGX A100 ympäristöä vesiturvallisuuden alalla esimerkiksi vedenlaadun valvonnassa. Esimerkiksi, NVidian DGX A100 -ympäristöä voitaisiin käyttää vedenlaadun valvontaan ja analysointiin, jotta voidaan havaita mahdolliset ongelmat ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ruokaliiketoiminta: Savonia-ammattikorkeakoulu voisi hyödyntää 5G-verkkoa ja NVidian DGX A100 ympäristöä ruokaliiketoiminnan alalla esimerkiksi ruokahävikin vähentämisessä. Esimerkiksi, NVidian DGX A100 -ympäristöä voitaisiin käyttää ruokahävikin ennustamiseen ja vähentämiseen.

Bio- ja kiertotalous: Savonia-ammattikorkeakoulu voisi hyödyntää 5G-verkkoa ja NVidian DGX A100 ympäristöä bio- ja kiertotalouden alalla esimerkiksi biopohjaisten materiaalien kehittämisessä. Esimerkiksi, NVidian DGX A100 -ympäristöä voitaisiin käyttää biopohjaisten materiaalien kehittämiseen ja testaamiseen.

Näillä evästeitä ja käytännön tarpeita tullaan toivottavasti soveltamaan Savonian TKI-toiminnassa tulevina vuosina. Ensimmäisiä sovelluksia esitellään vuoden 2024 kevään aikana sekä savonialaisille että alueen muille TKI-toimijoille ja yrityksille.

Projekti: TutkA – TutkimusAineiston ja tutkimuksen digitalisointi – yhtenäinen tutkimusaineiston keruu- ja käsittely-ympäristö (OKM/16/523/2023)

Kirjoittaja ja tekstin moderaattori: Aki Happonen, Savonia-ammattikorkeakoulu

 Kuva: Bing Image creator, prompt: computing server room with AI server that is connected to 5G network