AVEKKI-kouluttajien valtakunnalliset päivät 2022

Marraskuun lopulla AVEKKI-kouluttajat lisäsivät osaamistaan Kuopiossa muun muassa kriisikestävyydestä, tunteiden hallinnasta (krisityöntekijä Jarkko Kuhanen) ja ajankohtaisesta tutkimustiedosta työväkivallan uhan hallinnasta. AVEKKI-harjoitereflektiota ohjasivat kouluttajat Jukka Aho, Keijo Airaksinen, Jani Kirjavainen ja Harri Niva.

Erinomaisena pidettiin AVEKKI- ja kinestetiikkakouluttaja Raimo Lappalaisen vaikuttavaa opetusta kinestetiikan vinkeistä AVEKKI-harjoitteisiin. Konkretia, yhdessä tekeminen ja lukuisat aidot esimerkit elämästä laajensivat ymmärrystä monin tavoin.

AVEKKI-kouluttajien valtakunnalliset päivät 2022 A.

Valtakunnalliset päivät on tärkeä tilaisuus kouluttajille verkoistoitua sekä jakaa ja täydentää osaamistaan. Päivät rakentavat osaltaan AVEKKI-toimintamallin ajantasaisuutta ja sen kokonaisvaltaista lähestymistapaa työn turvallisuuteen.

AVEKKI-kouluttajien valtakunnalliset päivät 2022 B.