Miia Maaninen seisoo talvisella Kallaveden jäällä aurinkoisessa säässä ja nojaa kilometrikylttiin.

Kun koti on kaukana, korkeakoulukuraattori auttaa

Savonialle on tärkeää luoda opiskelijoille turvallinen opiskeluympäristö sekä fyysisesti että psykologisesti, siksi opiskelijoille tarjotaan palveluja saavutettavasti ja inhimillinen näkökulma huomioiden. Savonialla aloitti tiettävästi ensimmäinen korkeakoulujen kansainvälisten opiskelijoiden koulukuraattori, kun Miia Maaninen aloitti uudessa tehtävässä syksyllä 2023.

– Tehtäväni on tukea kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvointia. Heidän haasteensa, ongelmansa ja traumansa ovat erilaisia kuin kantasuomalaisilla, siksi maahan muuttaneisiin opiskelijoihin erikoistuneelle osaamiselle on ehdottomasti tarvetta, hän kertoo.

Jo Suomeen saapuminen ja opintojen aloittaminen uudessa maassa on opiskelijalle suuri asia. Lähtötilanteet ovat opiskelijoilla hyvin erilaisia ja vaikuttavat hyvinvointiin eri tavoin. Maaninen muistuttaa, että monilla kansainvälisillä opiskelijoilla asiat ovat hyvin. Mutta osa tarvitsee enemmän tukea ja apua sopeutumiseen.

– Kotimaassa on saatettu kokea turvattomuutta, luonnonkatastrofeja, sotaa ja meille tuntemattomampia uhkia. Aiemmat kokemukset näyttäytyvät monin eri tavoin. On asioita, joita meidän suomalaisten on vaikea tunnistaa ilman erityisosaamista, koska yhteiskuntamme ja kulttuurimme on niin erilainen kuin lähtömaissa. Omasta pitkästä kokemuksestani maahanmuuttaneiden kanssa on hyötyä, sillä taustojen kuulemisen jälkeen pystyn usein päättelemään, mikä mieltä saattaa painaa ja tuo haasteita arjesta ja opinnoista selviytymiseen.

Suomi koetaan turvallisena, mutta talvi saattaa pelottaa

Viime aikoina uutisointi Suomessa on keskittynyt erilaisiin uhkakuviin. Miten se näkyy kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvoinnissa?

– Kansainväliset opiskelijat kokevat Suomen, Varkauden ja Kuopion turvallisiksi ja ovat onnellisia siitä, että saavat olla ja opiskella täällä. Monet tulevat hyvin tapahtumarikkaista maista, joihin verrattuna Suomi on todella turvallinen. Kansainväliset opiskelijat eivät myöskään seuraa niin aktiivisesti suomalaista mediaa, vaan oman kotimaansa tapahtumia. Mutta kyllä syksyllä keskustelimme opiskelijoiden kanssa muun muassa siitä, miten sota lähialueilla voi vaikuttaa esimerkiksi heidän omiin työllistymisnäkymiinsä.

Opiskelijoiden mieltä saattavat askarruttaa huomattavasti arkisemmat asiat Suomesta. Kuten se, onko kovalla pakkasella tai erityisen liukkaalla säällä turvallista liikkua ulkona. Miia Maaninen myös kertoo, että syksyllä moni tunsi jännitystä pimeän ajan lähestymisestä ja siitä, miten reagoi pimeyteen. Myös hiljaisuus voi tuntua aluksi pelottavalta.

– Tärkeä osa työtäni onkin arjen rutiinien sanoittaminen opiskelijoille. Hyvinvoinnin peruselementit eli uni, ravitsemus ja D-vitamiinit sekä ymmärryksen lisääminen siitä, mitä opiskelu vaatii ja mihin aikansa käyttää. Neljän tunnin yöunilla voi pärjätä toisenlaisissa olosuhteissa, mutta ei Suomessa vuoden pimeimpänä aikana.

Kuraattorille voi olla helpompi puhua kuin opettajalle

Monella kansainvälisellä opiskelijalla paineet ovat kovat. Hän saattaa olla perheestään tai suvustaan se ”valittu”, joka on lähetetty opiskelemaan ulkomaille ja johon suvun odotukset ja toiveet kohdistuvat. Samaan aikaan kun opiskelija on kaukana rakentamassa tulevaisuutta, muu perhe elää elämäänsä ja voi kohdata vaikeitakin asioita, sairastumisia tai kuolemaa. Nämä vaikuttavat suoraan opiskelijan hyvinvointiin hänen arjessaan.

– Toivoisin lisää ymmärrystä erilaisille elämäntilanteille, opiskelija on opiskelujen takana myös ihminen. Motivaatio on kansainvälisillä opiskelijoilla yleensä hyvä, mutta sitten on näitä muita tekijöitä, jotka tuovat hirvittävän määrän painetta. Nuoret ovat kaukana perheestään ja yllättävän monella opiskelijalla on myös omia lapsia kotimaassa.

Varkauden kampuksella Miia Maanisen ovi on melkein aina auki ja opiskelijat pistäytyvät hänen luonaan pienempien ja isompien asioiden kanssa. Pääsääntöisesti Miia on alkuviikot maanantaista keskiviikkoon Varkaudessa ja loppuviikot Kuopion kampuksella. Hänelle on mahdollista myös varata kahdenkeskinen keskusteluaika.

– Kokemukseni mukaan monissa kulttuureissa opettajaa kunnioitetaan hyvin paljon, eikä opettajalle haluta kertoa murheista. Siksi kuraattoria voi olla helpompi lähestyä. Kuraattorina olen välillä terapeutti, äiti, sisko, koulun ja yhteiskunnan edustaja, jolle on helpompi tulla puhumaan mieltä vaivaavista vaikeistakin asioista.