Liikunta- ja ravitsemushoito

#osaajakoulutus
#avoinamk

Osaajakoulutus: Liikunta- ja ravitsemushoito

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: Yksittäisten opintojaksojen hinta 15 euroa / opintopiste. 5 op:n opintojakso maksaa 75 euroa. Opintojaksokohtainen maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Savoniasta valmistuneille avoimet opinnot ovat maksuttomia vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

HUOM! Tämä osaajakoulutus tällaisena kokonaisuutena päättyy kesän 2023 tarjontaan. Syksystä 2023 lähtien on samaan aihepiiriin tarjolla uusia opintojaksoja ja osaamiskokonaisuuksia (2 x 15 op).


Haku koulutukseen:

  • Kevään 2023 opintoihin ilmoittautuminen on päättynyt
  • Kesän 2022 opintoihin ilmoittautuminen on 13.3. – 21.4.2023

Ilmoittautuminen tapahtuu avoimen amk:n koulutuskalenterissa.

Kenelle:

Liikunta- ja ravitsemushoidon osaajakoulutus on tarkoitettu syventämään kaikkien terveysalan ammattilaisten liikunta- ja ravitsemushoito-osaamista osana ennaltaehkäisevää työtä ja myös osana sairauksien hoitoa. Koulutuksen suorittaminen sopii osaksi ammatillista täydennyskoulutusta ja myös kaikille asiasta kiinnostuneille.

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on nostaa esille liikunnan ja ravitsemuksen terveyttä sekä sairauksien hoitoa edistävät moninaiset mutta toistaiseksi alihyödynnetyt mahdollisuudet terveydenhuollossa. Koulutus antaa valmiuksia liikunta- ja ravitsemushoidon tarpeen tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen terveysalan eri ammateissa. Suosituksena koulutukseen osallistumiselle on voimassa olevien valtakunnallisten liikunta- ja ravitsemussuositusten hyvä perusosaaminen.

Sisältö:

  • Erityisruokavaliot 5 op (kevät 2022)
  • Lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito 5 op (kesä 2022)
  • Liikunta- ja ravitsemushoito osaksi mielenterveyttä 5 op (kesä 2022 ja kevät 2023)
  • Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina 5 op (kevät 2023 ja kesä 2023) / Uniterveys hyvinvoinnin voimavaraksi – Liikunnan ja ravitsemuksen näkökulma (yamk-taso)
  • Liikunnan ja ravitsemuksen merkitys äidille ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen 5 op (syksy 2022)
  • Ravitsemushoito ruuansulatuskavanavan sairauksissa
  • Ikäihmisen ravitsemushoito on osa hoitotyötä – Ikääntyneen ravitsemussuositukset käytäntöön

Koulutuksen opetussuunnitelma >>

Opetusmuoto:

Liikunta- ja ravitsemushoidon opinnot koostuvat kahdeksasta eri opintojaksosta, kukin 5 op. Osaajakoulutuksee tarvitaan kuusi opintojaksoa, sen laajuus on 30 op. Kun on suorittanut 30 op, saa liikunta- ja ravitsemushoidon osaajan digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. 

Koulutuksen osaamismerkki.

Kun sinulla on koossa 30 op osaajakoulutukseen kuuluvia opintoja, lähetä siitä viesti avoinamk@savonia.fi -osoitteeseen. Listaa viestiin suorittamasi koulutukseen kuuluvat opinnot ja niiden suoritusajankohdat. Lisäksi tarvitsemme sinun oman sähköpostiosoitteesi, koska sähköinen osaamismerkki lähetetään siihen. Älä käytä koulun tai työpaikkasi osoitetta. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki. Saat myös ohjeet merkin käyttöönottamiseen.

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

Koulutus toteutetaan kokonaan joustavana verkko-opetuksena. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia. Opintojaksoja on tarjolla kaikkina lukukausina eli syksyllä, keväällä ja kesällä.

Osaajakoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus. Se ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnoista on mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.