Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

#savoniaAMK

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 € (alv 0%)
Haku koulutukseen: ilmoitetaan myöhemmin
Koulutuksen ajankohta: ilmoitetaan myöhemmin

Tule kouluttautumaan Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta – erikoistumiskoulutukseen. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan vastaanottotoiminnassa tarvittavaa kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Kohderyhmä

Jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä usean eri ammattikorkeakoulun kanssa.

Sisältö ja tavoitteet

  • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
  • Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
  • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoitumiskoulutus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä moduulista. Kaksi ensimmäistä moduulia tarkastelevat sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa käytännön näkökulmasta, kun taas kolmas moduuli käsittelee vastaanottotoimintaa käytäntö- ja käyttäjälähtöisen kehittämisen ja toiminnan uudistamisen näkökulmasta. 

Koulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija: 

  • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot.
  • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa.
  • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä. 
  • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjusmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin.
  • arvioi ja kehittää toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista
  • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja hoito-ja palveluketjujen kehitys-ja uudistamistyöhön.

Koulutuksen opetussuunnitelma

Ajankohta

Koulutus tapahtuu välillä: ilmoitetaan myöhemmin

Hinta

Koulutuksen hinta: 1500 € (alv 0%), laskutetaan kahdessa erässä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomake aukeaa tällä sivulla hakuaikana.

Paikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätiedot

Koulutuksen järjestelyistä:
Seija Taattola, puh. 044-785 6471
tai seija.taattola@savonia.fi

Sisällöstä:
Marja-Anneli Hynynen 044-785 6460
tai marja-anneli.hynynen@savonia.fi