E-kirja – kestävää kehitystä?

Digimaailma on jo vuosia sitten tullut myös kirjaston arkeen. Konkreettisesti tämä näkyy asiakkaille muun muassa kirjastojen tarjoamien erilaisten e-aineistojen lisääntymisenä. Ovatko sähköiset aineistot ympäristöystävällisempiä kuin perinteiset fyysiset aineistot? Onko e-kirja kestävää kehitystä?

Hellevi Hakala ja Sari Soininen kirjoittavat e-kirjojen ekologisuudesta mielenkiintoisessa blogikirjoituksessa E-kirja on kevyt kantaa! – Kirjaston sähköiset aineistot, kestävää kehitystä tukeva valinta? Heidän mukaansa e-aineiston ekologisuus ei ole itsestään selvää. Niiden elinkaaren kasvihuonepäästöihin vaikuttavat monet tekijät aina tuotannosta lähtien jakeluun ja käytöstä käytön päättymiseen. E-aineistoihin liittyy kuitenkin monia asioita, jotka tukevat kestävää kehitystä. Pois jäävät esimerkiksi paperin tuotantoprosessi ja painettuun aineistoon liittyvä logistiikka. Myös asiakkaan kirjastomatkaan liittyvät päästöt jäävät pois. E-aineistot eivät myöskään tarvitse fyysistä säilytystilaa. Usein useamman asiakkaan on mahdollista saada aineisto käyttöönsä samaan aikaan. E-aineistojen ekologisuutta kasvattaakin sen käyttö, esimerkiksi mitä enemmän yksittäistä e-kirjaa käytetään, sitä pienempi on sen hiilijalanjälki.

Savoniassa e-aineistojen ja varsinkin e-kirjojen käyttö on noussut tasaisesti kirjaston e-kirjakokoelman kasvun myötä. Huippuvuosi oli koronavuosi 2021, jolloin kirjaston e-kirjoja luettiin yhteensä noin 120 000 kertaa. Kasvua vuodesta 2017 oli huikeat 78 %. Myös viime vuonna e-kirjoja luettiin ahkaresti, vaikka vuoden 2021 lukuihin ei ihan yllettykään. Savonian kirjasto hankkii aineistoa kokoelmaansa mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti sähköisenä. E-aineiston määrä Savonian kirjaston kokoelmasta onkin jo noin 91 %. Kaikista kirjoista e-kirjoja puolestaan on 94 %.

E-aineistot ovat oleellinen osa Savonian kirjaston kokoelmaa. Ne takaavat että opiskelijat saavat tarvitsemansa aineiston tasavertaisesti käyttöönsä ajasta ja paikasta riippumatta. AMK-kirjastojen kansalliseen käyttäjäkyselyyn osallistuneista Savonian kirjastoa arvioinneista vastaajista 55 % oli käyttänyt kirjaston e-kirjoja. Liiketalouden alan kirjoja luetaan eniten Savonian e-kirjatarjonnasta. Vuoden 2022 viidestä luetuimmasta e-kirjasta neljä on liiketalouden kirjoja.

Valitettavasti aina e-kirjojen käyttö ei ole niin helppoa kuin pitäisi. Käyttäjäkyselyn avovastauksissa kritisoitiin esimerkiksi e-aineistojen liian lyhyttä laina-aikaa, lataamisen vaikeutta, lisensseistä johtuvia rajoituksia sekä käytettävyyttä ja selkeyttä. Ongelmia aiheuttavat eniten kotimaiset e-kirjapalvelut, joihin liittyvät valtaosa kirjaston saamista e-kirjakysymyksistä. Kirjastolla ei myöskään aina ole mahdollista hankkia kaikkia markkinoilla olevia e-kirjoja. E-kirjojen käyttöoikeudet, saatavilla olevat lisenssit, etäkäyttömahdollisuus ja hinta määrittävät sen hankitaanko aineisto kirjaston kokoelmaan.

Asiakkaat voivat tehdä hankitaehdotuksia niin painetuista kuin sähköisistä aineistoista. Otamme mielellämme vastaan esimerkiksi e-kirjahankintaehdotuksia. Parhaillaan käynnissä on Sustainability e-kirjakokoelman koekäyttö. Nämä e-kirjat löytyvät Savonia-Finnasta kuten muutkin Savonian kirjaston e-kirjat ja ovat luettavissa 9.4. asti.

Lähteet:

Hellevi Hakala & Sari Soininen 2022. E-kirja on kevyt kantaa! – Kirjaston sähköiset aineistot, kestävää kehitystä tukeva valinta? Hiiltä ja timanttia -blogi.

Anne Mikkanen, Anu Räty-Härkönen, Jaana Vaittinen 2023. ”Hui kauhistus” jos kirjastoa ei olisi – AMK-kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely. Savonia-artikkeli.