Savonia-artikkeli: Nuorten ääni kuuluviin striimauksen avulla

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Striimaus on tehokas tapa tuoda nuorten ääni esille ja tavoittaa laaja yleisö. Striimaaminen on tällä hetkellä trendikästä ja suosittua nuorten keskuudessa. Sen vuoksi sitä kannattaa suosia nuorten kanssa työskentelevien keskuudessa. Live-striimaaminen itsessään ei rajoitu pelkästään nuorten kanssa työskentelyyn vaan Live-lähetyksiä seuraavat myös kaikenikäiset.

Keväällä 2024 yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kanssa toteutetun Streamfluence-hankkeen tavoitteena oli tuoda nuorten ääni esille striimauksen avulla ja tarjota nuorille mahdollisuus saada arvokasta kokemusta striimauksesta. Tarvittavaan laitteistoon käytettävät varat saatiin hankkeen budjetista. Välineistöön sisältyi kuvanvakautin ja ulkoinen mikrofoni sekä nuorten oma puhelin. Ohjelmistona käytettiin Streamlabs-ohjelmistoa. Kaikkiaan hankinnat kustansivat hankkeelle 350 euroa.

1000-1500 uniikkia katsojaa striimiajoissa

Hankkeen suunnittelu ja verkostoituminen sidosryhmien kanssa alkoivat tammikuussa 2024 ja jatkuivat huhtikuuhun asti. Käytännön striimaukset toteutettiin toukokuun aikana yhteistyössä Kuopion nuorisovaltuuston, Iisalmen nuorisoneuvoston, Pohjois-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuuston ja Nuori Kuopio -hankkeen kanssa. Striimit toteutettiin Twitch.tv/myst1s-kanavalla sekä samanaikaisesti TikTokissa, tavoittaen keskimäärin 1000-1500 uniikkia katsojaa striimiajoissa.

Kuopion nuorisovaltuuston vappustriimi

Kuopion nuorisovaltuusto toteutti mobiilistriimin vappuaattona kaupungilla, jossa haastateltiin nuoria ja nuorisovaltuustosta kiinnostuneita. Lisäksi striimissä järjestettiin kisailuja ja visailuja kaupungilla vastaan tulleille henkilöille. Valmisteluihin osallistui seitsemän nuorta, ja toteutuksessa oli mukana viisi nuorta.

Nuoret kokivat striimauksen mielenkiintoisena ja haluaisivat tehdä vastaavia toteutuksia jatkossakin. Haasteina nähtiin striimauksen valmisteluun tarvittava aika ja panostus.

Iisalmen nuorisoneuvoston mobiilistriimi

Iisalmen nuorisoneuvosto toteutti mobiilistriimin omalta nuorisovaltuuston tilaltaan, jossa järjestettiin kokkausohjelma, tietovisailuja, musiikkivisailuja ja tastingeja eri herkuilla. Toteutuksessa oli mukana n. viisi nuorta, joista kaikki toimivat ajoittain juontajana, kuvaajana, sekä avustajana. Nuoret olivat innoissaan toteutuksesta ja haluavat jatkossakin järjestää mobiilistriimauksia eri Iisalmen alueen nuorten tapahtumista.

Nuori Kuopio -hankkeen ”Late night show”

Nuori Kuopio -hanke toteutti Late night show -tyyppisen striimin Kulttuuriareena 44 salissa. Striimissä haastateltiin nuoriso-ohjaajia ja ammattimuusikoita, kuten Tarotin Sakari Hietalaa ja Tommi Salmelaa, Kuopion kaupunginteatterin Atte Antikaista, ammattijalkapalloilija Petteri Pennasta sekä Kuopion nuorisovaltuuston edustajaa. Nuori Kuopion nuorista kaksi oli juontajaa, kaksi kameratyöskentelijää ja muut nuoret vastasivat rekvisiitasta sekä vieraiden ohjaamisesta.

Nuoret kokivat toteutuksen erittäin positiivisena ja haluaisivat toteuttaa vastaavia striimejä jatkossakin. He saivat hyvin näkyvyyttä Kuopion kaupungin virallisissa somekanavissa sekä valtakunnallisesti Twitch-suoratoistopalvelun kautta.

Late night showssa käytettiin sidosryhmiltä saatuja korkea kuvanlaadullisia kameroita, tehokasta tietokonetta sekä ulkoista digitaalista äänipöytää ja studiovalaistusta. Tämän toteutuksen kaluston hinta ostettuna olisi kallis ja toteutukseen nähden ylimitoitettu, mutta nuoret halusivat samalla nähdä ammattilaiskalustoa käytössä.

Johtopäätökset ja tulevaisuuden näkymät

Streamfluence hankkeeseen osallistuneiden nuorten into ja halu jatkaa striimauksia tulevaisuudessa olivat selkeitä merkkejä hankkeen onnistumisesta. Haasteita aiheuttivat striimauksen valmisteluun tarvittava aika ja nuorten muiden sitoumusten yhteensovittaminen. Näistä haasteista huolimatta hanke tarjosi nuorille arvokasta kokemusta ja mahdollisuuden oppia uutta.

Tulevaisuudessa vastaavia hankkeita voitaisiin laajentaa ja kehittää edelleen hyödyntämällä saatuja kokemuksia. Yhteistyön jatkaminen nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten kanssa olisi tärkeää, jotta heidän äänensä saataisiin kuuluviin entistä laajemmin. Streamfluence-hanke loi vankan pohjan tuleville projekteille, joissa nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen voivat kehittyä entistä merkittävämmäksi osaksi nuorisotyötä.

Streamfluence-hanke oli merkittävä askel nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen edistämisessä striimauksen keinoin. Hankkeen tulokset ja saadut kokemukset luovat vahvan perustan tuleville vastaaville projekteille, jotka voivat entisestään vahvistaa nuorten osallisuutta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa.


Streamfluence-hanke toteutettiin yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kanssa. Se sai rahoituksensa Aluehallintovirastolta (AVI). Hanke toteutettiin aikavälillä tammikuu 2024 – kesäkuu 2024 ja siihen osallistui myös yhteisöpedagogiopiskelija Humakista.


Kirjoittaja: Sami Partanen, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, sami.partanen@savonia.fi

Kuvat: Adobe Stock