Savonia-artikkeli: Puolivälissä kehittämistyötä työn vaikutukset alkavat hahmottua

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Elokuussa alkanut Polkuja yhteisöohjautuvuuteen vanhustyössä -hanke on nyt keski-ikäinen. Se on puolivälissä taivaltaan. Millaisin ajatuksin ja miettein hankkeen mentorit lähtevät toiselle toimintavuodelle?

– Ainakin minä olen iloinen, että kaikissa työyhteisöissä on päästy hyvin alkuun yhteisöohjautuvuuden kehittämisen kanssa, sanoo projektipäällikkö ja vanhustyön erityisasiantuntija Satu Pirskanen.

Työyhteisömentori Merja Partanen nyökyttelee Pirskasen vieressä ollen samoilla linjoilla projektipäällikön kanssa. Hän myös kehuu kokeilutiimien aktiivisuutta halussa kehittää toimintaansa kohti yhteisöohjautuvuutta.

– Työskentely tiimien kanssa on ollut todella mielenkiintoista ja vaihtelevaa, koska jokainen tiimi menee omaa polkuaan, Partanen sanoo.

Pirskanen nostaa esimerkiksi Varkauden kotihoidon, jossa työntekijät ovat järjestäneet yhteistyötapaamisen työnjaon kanssa.

– Siellä on syntynyt yhteisymmärrys tästä asiasta. Siitä on hyvä jatkaa syksyllä. Lisäksi joissakin tiimeissä on aloitettu yhteisöllinen työvuorosuunnittelu, ja sitten sellaisissa tiimeissä, jossa sitä on jo ollut, sitä on tehostettu, Pirskanen kertoo.

– Niin, kyllä. Selkeästi työyhteisöissä on alettu puhumaan asioista esimerkiksi työvuorojen vaihtuessa ja muutenkin tiedonkulkua on tehostettu. Se on kyllä keskeinen kehittämisen alue useissa tiimeissä, Partanen kertoo havainnoistaan.

Uusia ratkaisuja löytämässä

Yhteisöohjautuvuudessa on kyse yhteistyön kehittymisestä ja uusien ratkaisujen löytämisestä. Työtä kokeilutiimien kanssa on tehty intensiivisesti käymällä koko kevään ajan kerran kuukaudessa kokeilutiimien vieraina tiimien kotipaikkakunnilla. Kokeilutiimeissä järjestettävät työpajat ovat vieneet mentoreita ympäri Pohjois-Savon aina Varkaudesta Kiuruvedelle ja Riistavedeltä Keiteleelle. Nämä työpajat ovat sisältäneet aktiivista työskentelyä, jonka tarkoituksena on ollut rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä, mitä yhteisöohjautuvuus on. Lisäksi kokeilutiimit ovat nimenneet toiminnastaan kehittämiskohteita ja -tarpeita, joiden työstämistä jatketaan syksyllä.

– Jatkamme vierailujamme kokeilutiimeissä, mutta siten, että jatkossa kokeilutiimit ottavat enemmän vastuuta tekemisestään työskentelemällä työpajojen välillä. Työpajoissa keskustelemme työyhteisön kanssa, harjoittelemme yhteisöohjautuvia käytänteitä ja käymme reflektoivaa keskustelua, joka sitten edistää seuraavaa välityöskentelyvaihetta, kertoo työyhteisömentori Aija Hietanen.

Mentoreiden ohjaamaa työskentelyä täydentämässä on koko kevään ajan ollut lisäksi Savonian oppimisympäristö Edunia. Kesän ja syksyn aikana oppimisympäristöön tuotetaan lisää yhteisöohjautuvuuteen liittyvää materiaalia, jonka myötä ympäristön tarjonta monipuolistuu ja sisällön käyttö tehostuu.

– Eduniaan tuleviin videoihin liittyy soveltavia tehtäviä, jotka tulevat edesauttamaan tiimejä kehittämistyössä kohti yhteisöohjautuvuutta, Hietanen sanoo.

Esihenkilötyö vaatii uudenlaista ajatusmallia

Yhteisöohjautuvuus on toimintamallina tiimin yhteistyön voimaan perustuva toimintatapa, jossa esihenkilön rooli muuttuu johtavasta valmentavaksi. Koska vuosisatojen aikana tutuksi tullut malli määräävästä johtajuudesta on juurtunut syvälle ihmiskunnan toimintaan, korostuu kehitystyössä uudenlaisen ajatusmallin omaksuminen ja tapa ajatella johtajuutta.

– Yhteisöohjautuvuudessa esihenkilö ottaa askeleen taaksepäin. Hän jättää tiimille enemmän tilaa suunnitella ja tehdä päätöksiä. Hän ei ole enää vanhakantainen kysymyksiin vastaamisen automaatti, vaan hän haastaa tiimiä itsenäisesti ratkomaan eteen tulevia asioita. Lisäksi esihenkilö kirkastaa tiiminsä kanssa työn tavoitteita ja reunaehtoja. Tieto ja ymmärrys ohjaavat tiimiä tekemään itsenäisempiä suunnitelmia ja ratkaisuja, sanoo johtamiseen perehtynyt työyhteisömentori Jaana Piippo.

Valmentava johtajuus ei tarkoita kuitenkaan sitä, että tiimi jäisi heitteille ja johtajuus poistettaisiin kokonaan. Johtajuus muuttaa muotoaan, ja se on jatkossa toimimista ennemminkin tiimin taustatukena.

– Yhteisöohjautuvuudessa esihenkilö on valmis ohjaamaan tiimiä ja tuomaan sille tietoa sekä vaihtoehtoisia näkemyksiä oman kokemuksensa pohjalta.


Polkuja yhteisöohjautuvuuteen vanhustyössä -hanke alkoi 1.8.2023. Hankkeen tuloksena 13 pohjoissavolaista vanhustyön tiimiä etenee kohti yhteisöohjautuvuutta Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammattiopiston työyhteisövalmentajien johdolla. Yksiköiden muutosmatkasta kirjoitetaan suurelle yleisölle avoin digiopas, joka julkaistaan hankkeen päätyttyä vuonna 2025. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Kirjoittaja: Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, maiju.korhonen@savonia.fi

Kuva: Polkuja yhteisöohjautuvuuteen vanhustyössä -hanketiimi