Jennin uratarina – Vierivä kivi ei sammaloidu

Opiskelin matkailu- ja ravitsemisalan restonomiksi Savoniassa ja sain paperit syksyllä 2007. Ravintola-alan työkokemusta minulle on kertynyt 16 vuoden ajalta. Tällä hetkellä toimin esimiestehtävissä ravintolassa. 

Pohjimmiltani olen ikuinen opiskelija ja kaipaan jatkuvasti uusia haasteita. Ollessani äitiyslomalla esikoiseni kanssa, sain mahdollisuuden hengähtää ja miettiä tulevaisuuden suunnitelmiani kaikessa rauhassa. Restonomitutkinnon suorittamisesta oli aikaa jo seitsemän vuotta ja aika ajoin tuli tunne, että pysähtyy paikoilleen ja oma työ ei ehkä tarjoakaan enää riittävästi haasteita ja pitää kehittää itseään eteenpäin.

Valtava tiedon jano, tarve kehittää itseään ja oppia uutta ajoivatkin tutkailemaan uusia koulutusmahdollisuuksia. En ollut kuitenkaan valmis hylkäämään täysin ravintola-alaa ja hankkimaani koulutusta, joten YAMK ja palveluliiketoiminnan johtamisen tutkinto tuntui luonnolliselta jatkolta osaamiseni kehittämiselle. Opintojen aloittaminen pienen lapsen äitinä kyllä hirvitti, mutta koulutus vaikutti joustavalta ja mahdolliselta äitiyden ja työn ohella toteutettavaksi.

Nykyinen työelämä nopeine muutoksineen haastaa yksilöitä kehittymään ja kouluttautumaan jatkuvasti eteenpäin. Niin yritysten kuin niissä työskentelevien yksilöidenkin pitää kyetä toimimaan ketterästi ja pysyä muutoksen hermolla pärjätäkseen alati kiristyvässä kilpailussa. YAMK-koulutus antoi tähän erinomaisia eväitä.

Ajantasainen tieto johtamisesta ja tulevaisuuden haasteista on tarjonnut vankan pohjan tutkistella ravintola-alan nykyistä sekä tulevaa tilaa ja toiminnan eteenpäin kehittämistä. Restonomiopinnoista lähtien olen ollut erittäin kiinnostunut johtamisesta. Tulevaisuudessa työelämään rantautuvat uudet digiajan sukupolvet tuovat nekin omanlaisensa haasteet mukanaan työelämään; tähänkin haasteeseen YAMK-koulutus tarjosi laajan kattauksen ajankohtaista tietoa juuri johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta.

Rikkautta monialaisuudesta

Koulutukseen kerran kuukaudessa (pe ja la) sisältyvät lähiopetuspäivät osoittautuivat kullanarvoisiksi. Eri aloilla työskenteleviin uusiin ihmisiin tutustuminen tarjosi kaivattua perspektiiviä omaan alaan ja päivittäiseen työarkeen. Työelämässä ihmiset ovat loppujen lopuksi välillä aika yksin vastuineen ja ajatuksineen, joten oli todella vapauttavaa ja voimaannuttavaa päästä hetkeksi irti omasta arjesta puhumaan ja vertailemaan kokemuksiaan erilaisten, eri aloilla ja erilaisissa tehtävissä työskentelevien ihmisten kanssa. Ryhmätöiden tekeminen eri alojen ihmisten kanssa oli innostavaa ja rikastuttavaa. Oli hienoa seurata, miten jokainen toimii omilla vahvuuksillaan monialaisessa ryhmässä ja jokaisella on oma roolinsa ryhmän toiminnassa.

Vaikeuksien kautta voittoon

Sain toisen lapseni kesken koulutuksen ja olin välillä vuoden äitiyslomalla. Monta kertaa mielessä kävi, että mitenkä tästä kaikesta oikein selvitään. Päätin kuitenkin, että se mikä on aloitettu, viedään kunnialla loppuun saakka. Opiskelu tasapainoillen kahden pienen lapsen, perhe-elämän, opiskelun ja vuorotyön välillä on rankinta, mitä olen elämässäni tähän asti kokenut. Uusia haasteita lähdin hakemaan ja niitä todellakin sain. Onneksi koulutuksessa ymmärretään ja huomioidaan, että aikuisten ihmisten elämässä on yllättäviä ja muuttuvia tekijöitä. Opiskelu oli joustavaa ja aikatauluja pystyi sovittelemaan. Sain myös jatkoaikaa tutkinnon suorittamiseen. Olen kiitollinen Savonialle ja ymmärtäväisille opettajilleni, sillä ilman joustoa ja ymmärrystä tutkinnon päätökseen vieminen olisi jäänyt haaveeksi. Tutkintotodistus kädessä on helppo hymyillä, huh! Tuntuu, että tästä selvittyäni selviydyn mistä tahansa.

”Maailma on niiden käsissä, joilla on rohkeutta unelmoida ja ottaa riskejä elääkseen unelmansa.”

Paolo Coelho

Olen erittäin tyytyväinen, että uskalsin ottaa riskin ja hakeutua YAMK-koulutukseen. Tutkinnon suorittaminen on ollut voimavara, joka on tarjonnut energiaa jaksaa omassa työssä paremmin. Johtamisen ja esimiestyön syvällisempi opiskelu on lisännyt varmuutta ja ymmärrystä menestyä omissa työtehtävissä ja esimiehenä entistä paremmin. Suosittelen Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusta lämpimästi kaikille, joilla on tarvetta osaamisensa ja itsensä kehittämiseen sekä halua tutkiskella muuttuvaa työelämää ja johtamisen kenttää syvällisemmin.

Nykyinen työni ravintola-alalla ei ehkä loputtomiin tarjoa riittävästi haasteita. Tulevaisuudessa toivoisinkin pääseväni hyödyntämään kokemustani ja koulutustani esimerkiksi opetustehtävissä sekä erilaisten hankkeiden ja projektien parissa. Uskon että YAMK-tutkinnosta on minulle tulevaisuudessa hyötyä. Saa nähdä, mihin elämä ja urapolku vielä kuljettaa… P.S. Mitähän seuraavaksi opiskelisi?

Jenni Väisänen 
restonomi (ylempi AMK)
vuoropäällikkö / Ravintola Skilla

Jenni Väisänen
Jenni Väisänen

Kiinnostuitko alasta?

Tutustu matkailu- ja ravitsemisalan opintotarjontaan!