Markun uratarina – Yrittäjä

Opinnot

Mikä alunperin sai sinut hakemaan matkailu- ja ravitsemisalalle?

Ruoka ja luonto ovat kiinnostaneet minua jo pienestä pitäen. Ravintolakokin ja erä- ja luonto-oppaan tutkintojen jälkeen olikin luontevaa hakeutua restonomiopintoihin. Alalla viehättää sen monipuolisuus, vapaus ja luovuus. Kiinnostuksen kohteet ovatkin syventyneet alaa kohtaan entisestään ja kohdentuneet eri opetus -ja oppimisympäristöajatteluun.

Tekisitkö opintojen suhteen jotain toisin, jos voisit?

Vuosi valmistumisen jälkeen olen vieläkin tyytyväinen opintojen antiin. Projektiopintoja ulkomailla olisin halunnut ottaa enemmän, mutta oma aikataulutus ei antanut myöten.

Harjoittelupaikkasi opintojen aikana?

  • Ravintola Olo Helsinki
  • Savonia Amk, Villiruokakurssit restonomiopiskelijoille
  • Chinese Culinary Culture Program, Shanghai Polytechnic University
  • Ollilan tupa Liperi, ohjelma, -ja matkailupalveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen
  • Russian International Olympic University, Sochi
  • St. Petersburg State University of Economic

Ammatillinen osaaminen alalta kasvoi valtavasti ja sain myös syventävää näkökulmaa, miten opetusta voidaan järjestää eri oppimisympäristöissä.

Opinnäytetyösi aihe ja sen vaikutus ammatilliseen kehittymiseen?

Opinnäytetyönä toiminnallinen kehittämistyö, jonka produktiona syntyi keittokirja ”Elämyksiä avotulilta”. Aiheena keittokirja oli erittäin mielenkiintoinen ja antoi varmuuden siihen, että pystyn tulevaisuudessa toteuttamaan kirjasta omakustanteen ja mahdollisesti muitakin vastaavia produktioita.

Opintojen antamat parhaat eväät työllistymiseen ja työelämässä menestymiseen?

Harjoittelut olivat projektiopintojen ohessa opiskelun parasta antia. Tärkeimmäksi kokonaisuudeksi nostaisin kuitenkin opinnäytetyöprosessin, joka nosti henkistä kasvua parikin askelta ylöspäin.                            

Työelämä

Oma urapolkusi?

Oma urapolkuni on kuljettanut minua lähes 20 vuotta ruoan ja luontoelämyksien muodossa ympäri Suomea ja Eurooppaa. Mainitsemisen arvoisina voisi olla: Hotelli Pallastunturin keittiöpäällikkö, muonittaja rauhanturvajoukoissa, tuntiopettaja Riverialla ja 10 vuotta sivutoimisena elämysruokapalveluyrittäjänä. Restonomin pätevyys mahdollisti tämän hetkisen toimen Joensuun seudun kansalaisopistolla, jossa toimin koulutussuunnittelijana ja tuntiopettajana.

Mitkä tekijät ovat olleet urakehityksesi kannalta ratkaisevassa roolissa?

Kouluttautuminen kannattaa aina ja olenkin vahvasti alkanut liputtaa elinikäisen oppimisen puolesta. Tämä mahdollistaa verkostoitumisen alalle ja moniosaamisen tunnistamisen. Mitään ei tietysti ole tullut itsestään; päämäärien saavuttaminen vaatii motivaatiota ja asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen.

Omat tulevaisuuden tavoitteet ja haaveet?

Restonomi AMK mahdollisti myös hakeutumisen opettajan pedagogisiin opintoihin, joita suoritan tällä hetkellä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. YAMK-tutkinto loistaa myös kirkkaana silmissä ja tarkoitus on hakea kouluun heti, kun saan nykyiset opinnot suoritettua.

Yksi tavoitteista olisi rakentaa kotaravintola Joensuun läheisyyteen, mikä mahdollistaisi ympärivuotisen toiminnan elämysruokapalveluiden järjestämisessä.

Tsempit meidän opiskelijoille.

Mitä haaveita sinulla on viideksi vuodeksi eteenpäin? Tutkinto antaa lukuisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja työskennellä ympäri maailman. Välillä kannattaa pysähtyä hengittämään ja muistamaan, että opiskelee itseään varten.

Terveiset alalle haluaville.

Restonomit pärjää aina. Ala on täynnä mielenkiintoisia työtehtäviä ja haasteita juuri sinulle.


Kiinnostuitko alasta?

Tutustu matkailu- ja ravitsemisalan opintotarjontaan!