Agrologiopiskelijat tutkimassa tablettitietokonetta.

Agrologikoulutuksen työelämälähtöisyys herättää kansainvälistä kiinnostusta

Savonian agrologikoulutuksessa käytetään useita erilaisia työelämälähtöisiä opetusmenetelmiä, joiden tarkoitus on tukea työelämää sekä valmistella opiskelijoita työskentelemään maatalousalan monipuolisissa työtehtävissä. Esimerkkejä työelämälähtöisistä toteutuksista opintojaksoilla ovat yritysvierailut, erilaiset opiskelijaprojektit ja harjoitustehtävät sekä työelämäharjoittelut. Monissa korkeakouluissa, kuten Albanian ja Kosovon yliopistoissa, opetuksen työelämälähtöisyyttä halutaan lisätä.

Pohjoissavolaista osaamista vietiin ulkomaille pienryhmätyöskentelyjen muodossa, testaten samalla työpajamallia koulutusosaamisen vientitarkoituksessa. Osaamisen taustatietoa ja vertaismateriaalia kerättiin työpajoilla. Niissä selvitettiin Savonian opettajien, opiskelijoiden sekä työelämäkumppaneiden näkemyksiä työelämälähtöisyyden tarkoituksesta ja sen toteutumisesta agrologikoulutuksessa.

Työpajat selkeyttivät korkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden merkitystä ja tärkeyttä. Pienryhmäkeskustelut antoivat opettajille uusia ideoita työelämälähtöisten opetusmenetelmien toteutukseen, sekä varmuutta jo olemassa olevien menetelmien käyttämiseen. Albaniassa ja Kosovossa osallistujat laativat konkreettisia suunnitelmia, kuinka lisätä työelämälähtöisyyttä opintojaksoille. Yhteisissä keskusteluissa löydettiin uusia verkostoja, joiden kanssa tullaan tekemään yhteistyötä.

Selvitystyö ja työpajamallin testaaminen olivat osa ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, jonka toimeksiantaja on kansainvälinen Dual AFS -yhteistyöhanke.

Työn loppuseminaari järjestetään maanantaina 8.1.2024 klo 12.15-13.45, ja siihen voi osallistua Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen kampuksella (Haukisaarentie 2) luokassa F1025 tai Zoom-videoetäyhteydellä.

Lisätietoja: Kaisa Hyvönen, kaisa.hyvonen(at)savonia.fi.

Etäyhteyslinkki: https://savonia.zoom.us/j/716546188 ja salasana: LuvaONT