DigiCenterNS vahvistaa Savilahden innovaatiokeskittymää

#SavoniaAMK

DigiCenterNS-toiminnan aloittamisesta on allekirjoitettu kesän aikana sopimus, jonka mukaan Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto tarjoavat tuotteita sekä TKI-palveluita yhdessä ja erikseen. DigiCenterNS auttaa yrityksiä digitalisaation soveltamisessa liiketoiminnan kehittämiseen. Pääpaino-alueet ovat IoT, 5G, XR, robotiikka ja tekoäly- ja konenäkösovellukset.

– DigiCenterNS vahvistaa Savilahden innovaatiokeskittymää. Toivon, että yritykset löytäisivät meidät ja hyödyntäisivät tuotekehityksessään palveluitamme. Haluamme auttaa alueen yrityksiä kasvamaan ja kehittymään, kertoo Savonian digikehityspäällikkö Aki Happonen.

DigiCenterNS kehitettiin EAKR-rahoitteisissa Digiteknologian TKI-ympäristö ja Digiteknologian TKI-ympäristöinvestoinnit –hankkeissa vuosina 2018-2022. Hankkeen puitteissa tehtiin selvitystyötä, jonka perusteella vastaavalle toiminnalle on erityistä tarvetta Kuopion seudulla.

DigiCenterNS:n palvelut ovat:
• Proof of Consept (PoC) –ratkaisujen kehittäminen asiakasyrityksen ideaan tuotteesta tai palvelusta osoittamaan miten sen voisi toteuttaa. TKI-palvelutasot: selvitys, demo ja tuotteistus.
• Seminaarit/koulutukset/verkkokurssit lisäämään alueen yritysten tietoisuutta digitalisaation uusista teknologioista ja niiden sovellus mahdollisuuksista.
• Laitteistojen vuokrapalvelut mahdollistavat yrityksille ”test before invest” –palvelun soveltuvin osin.
• Konsultaatio-, projektihallinta- ja hakemuspalvelut kansallisiin ja kansainvälisiin rahoitushakuihin mahdollistaen yritysten kehityshankkeiden rahoituksen.
• Alueen yritysten ICT-kyvykkyys ja -osaamistarveselvitysten tekeminen.
• Yhteistyön ohjausryhmä hyväksyy Yhteistyön tuote- ja palveluvalikoiman päivitykset.

Vuonna 2020 DigiCenterNS saavutti Euroopan komission Smart Specialisation Platformin Digital Innovation Hub –statuksen.