Puun taimi kasvaa pellettikasasta.

Savonia mukana edistämässä Ukrainan ruoantuotannon kehittämistä

#SavoniaAMK

Savonia-ammatitkorkeakoulun luotsaama ILCA-hanke on käynnistynyt ja syksy on tuonut mukanaan uuden yhteistyökumppanimaan, Ukrainan.

Ukrainan tavoitteena on kouluttaa korkeakoulujen opiskelijoita, henkilökuntaa sekä start-up-yrityksiä kehittämään ratkaisuja ilmastokriisin aiheuttamiin muutoksiin maataloudessa, jotta Ukrainan vihreän siirtymän infrastruktuuri ei kärsi. Ukraina on erityisen kiinnostunut kestävän kehityksen innovaatioista, jotka takaavat sen ruokateollisuuden toimintakyvyn myös Venäjän aloittaman sodan päätyttyä.

Ukrainasta hankkeessa on mukana Yuriy Fedkovych Chernivtsin yliopisto (CYFNU) ja Ukrainan maa- ja metsätalouden tutkimuslaitos.
Savonialla on erityisen hyvät lähtökohdat tukea ukrainalaisten tavoitteita, sillä Savonian vahvuusaloja ovat muun muassa ruokaliiketoiminta ja vesiturvallisuus. Savonia tulee edesauttamaan Ukrainassa ruokatalouden innovaatioiden vihreää kehitystä esimerkiksi sillä seurauksella, että ukrainalaisen viljan vienti maailman ruokamarkkinoille voisi helpottua.

ILCA-hankkeen konsortio sparraa Ukrainaa tarvittaessa myös EU:n jäsenyyteen liittyvissä asioissa.

Kansainvälistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi

Savonia on mukana myös EU:n Climate-KICissä tekemässä yhteistyötä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. EIT Climate-KIC on EU:n suurin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöelin, joka pyrkii aikaansaamaan uusia innovaatioita hiilidioksidipäästöttömän talouden rakentamiseksi.

Savonia uutisoi kesällä 2022 lähteneensä mukaan vetämään EU:n hanketta nimeltä Innovation Laboratories for Climate Actions (ILCA), joka on saanut rahoituksen EIT HEI Initiative -ohjelmasta.

ILCA-hanke keskittyy edistämään ilmastotoimissa haasteelliseksi osoittautunutta systeemistä muutosta. Siinä tarvitaan sektorirajat ylittäviä lähestymistapoja, jotka ottavat huomioon myös sosiaaliset näkökulmat. Hankkeessa on mukana toimijoita Ukrainasta, Bulgariasta, Romanista sekä Liettuasta. Suomesta Savonian lisäksi mukana on Luonnonvarakeskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,2 miljoonaa euroa.