Opiskelijat viettävät aikaansa koulun käytävällä.

Savonia on Suomen paras työpaikka – työntekijäviihtyvyys huippuluokkaa

#SavoniaAMK

Savonia-ammattikorkeakoulu on valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi Suomen Parhaat Työpaikat™ -listan suurten yritysten sarjassa. Voitto on historiallinen, sillä koskaan aiemmin ykkössijalla ei ole ollut koulutusorganisaatio. Hienon tunnustuksen myötä Savonia haluaa tarjota osaamistaan hyvän työkulttuurin luomiseksi myös muille.

Voiton toi erinomainen työntekijäkokemus. Työntekijöiden luottamus Savoniaan on huippuluokkaa: 93 prosenttia vastanneista pitää Savoniaa todella hyvänä työpaikkana. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 prosenttia.

Great Place To Work® on julkaissut Suomen Parhaat Työpaikat™ -listan jo vuodesta 2002 lähtien. Kyseessä on Suomessa ja maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu tunnustus, joka kertoo tutkitusti yrityksen hyvästä työntekijäkokemuksesta.

– Työelämätutkimusten mukaan suomalaisten kokemus työhyvinvoinnista on heikentynyt ja kuormitus lisääntynyt. Me Savonialla haluamme olla suunnannäyttäjiä ja luoda työkulttuuria, jossa hyvinvointi syntyy luottamuksesta, yhteisöllisyydestä ja työn merkityksellisyydestä. Tavoitteemme on olla paitsi paras työpaikka myös paras paikka opiskella, Great Place to Learn, toteaa rehtori Mervi Vidgrén.

Savonia teki historiaa Suomen Parhaiden Työpaikkojen listalla

Savonialla tiimityö nähdään voimavarana, joka vahvistaa arjen psykologista turvallisuutta. – Tiimissä huolehditaan riittävällä vuorovaikutuksella ja yhteisillä pelisäännöillä siitä, että kukaan ei eksy työelämän polulla ja repussa on riittävästi eväitä selviytyä yhdessä arjen haasteista, kertoo hallinto- ja henkilöstöjohtaja Päivi Diov.

Great Place To Work organisaaton Head of Sales & Culture Coaching Kirsi Ilmasti toteaa, että on suuri kunnia onnitella Euroopan parhaiden työpaikkojen joukossa menestynyttä ja nyt ansaitusti Suomen parhaiden työpaikkojen suurten sarjan voittajaa.

– Pitkäjänteinen työ ja osallistava kehittäminen ovat voittajan vahvuudet. Kulttuurissa korostuvat tiimityöskentely, yhteiskunnan tarpeet ja yksilön arvostaminen. Johtamiskokemus on tasapuolinen ja tavoittaa jokaisen työntekijän sekä myös opiskelijat, Ilmasti sanoo.

Jokapäiväisillä teoilla kohti parempaa työelämää

Savonia haluaa jakaa kokemuksiaan kehitysmatkalta kohti Suomen parasta korkeakoulutyöyhteisöä ja kertoa hyvistä käytännöistä suomalaisen työelämän hyväksi.

– Savonia täsmäkouluttaa eri teemoista yritysten ja julkisorganisaatioiden ammattilaisia. Voisimme tarjota johtamisen täydennyskoulutuksia, jossa aiheena on työn merkityksellisyys ja henkilöstön johtaminen. Teemoille on tutkimustenkin mukaan selkeästi laajasti tarvetta työelämässä myös vaikkapa aloittavilla hyvinvointialueilla, Mervi Vidgrén toteaa.

Great Place To Work – ratkaisuja kohti parempaa työpaikkaa

Savonia-ammattikorkeakoulussa on noin 570 työntekijää. Heistä vajaat 300 on opetushenkilökuntaa, tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelee 170 ihmistä ja korkeakoulupalvelutehtävissä 115.

Great Place To Work tutkii Suomessa vuosittain noin 150 organisaatiota, joissa työskentelee yhteensä noin 30 000 työntekijää. Kriteerien täyttyessä tutkituille organisaatioille myönnetään Great Place To Work -sertifiointi™.

Sertifioiduista organisaatioista 50 henkilöstötutkimuksessa korkeimmat pisteet saanutta julkaistiin torstaina 27.4.2023 Suomen Parhaat Työpaikat™ 2023-listalla.

Lista julkaistaan kolmessa sarjassa: pienet yritykset (10–49 hlöä), keskisuuret yritykset (50–249 hlöä) ja suuret yritykset (yli 250 hlöä).

Vuonna 2022 Savonia oli listan sijalla neljä ja Euroopan Parhaat Työpaikat listan sijalla 35.

Savonian neljä oivallusta hyvän työpaikan rakentamiseksi

Vahva yhteisöllisyys kantaa läpi muutoksen
”Avoin ilmapiiri ja halu tehdä yhteistyötä”
”Yhdessä tekemisen meininki”
”Savonian me-henki”

Luottamus on hyvän työpaikan tärkein voimavara
”Avoin ja luottamuksellinen tunneilmasto”
”Välittömyys niin johdon kuin työkavereidenkin kesken”
” Henkilöstölle annetaan mahdollisuus kehittää työtään itselle sopivalla tavalla”

Vaikuttava ja merkityksellinen työ tehdään näkyväksi
”Työn laajempi yhteiskunnallinen merkitys”
”Kokemus tulla nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi”

Matalan kohtaamisen työyhteisö
”Arjessa kysytään, että miten menee, kiinnostus ihmisestä, arvostus työntekijästä”
”Rento yrityskulttuuri, aito läsnäolo, tuki ja selkänoja vaikeisiinkin tilanteisiin”
”Johdolla aito halu tehdä parhaansa hyvän työpaikkakulttuurin edistämiseksi.”

Savonia-ammattikorkeakoulu voitti Great Place To Work-kilpailun Suurten yritysten sarjan!