Opiskelijoita kirjastossa.

Savonia osallistuu Rauhanlähettiläsakatemian rakentamiseen

Rauhanlähettiläsakatemia ottaa harppauksen suomalaisen rauhankoulutuksen kehittämisessä. Nuorille aikuisille suunnatussa rauhanlähettiläskoulutuksessa opitaan työkaluja rauhan edistämiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi. Savonia-ammattikorkeakoululle osallistuminen rauhanvälityskoulutukseen on yksi tapa edistää kokonaisturvallisuutta.

Inhimillinen turvallisuuden edistäminen on jo pitkään ollut Savonialle keskeinen asia. Inhimillisen turvallisuuden näkökulma yhdistää Savonian monialaisuuden YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja katastrofiriskien vähentämiseen. Tavoitteet yhdistyvät myös Kuopion alueen osaamiseen kokonaisturvallisuuden kehittämisessä.
Savonia-ammattikorkeakoulun strategialla tuetaan eri yhteiskunnan toimijoiden resilienssiä osana kokonaisturvallisuutta. Keskeistä on myös tukea ihmisten henkistä kriisinkestävyyttä. Tavoitteiden edistämiseen tarvitaan sisällöltään monipuolista koulutusta eri kohderyhmille. Koulutuksen mallin luominen ja vahva verkostoyhteistyö on voimavarana jatkosuunnittelussa.

-Tämä on hieno mahdollisuus sekä tutkinto-opiskelijoille että jo työelämässä oleville täydentää osaamistaan tästä näkökulmasta, Savonian jatkuvan oppimisen johtaja Riitta Turjamaa kertoo.
Rauhanlähettiläsakatemia tarjoaa koulutusta rauhan ylläpitämisestä ja rakentamisesta niin konfliktien ennaltaehkäisemiseksi kuin konfliktien jälkeen. Rauhanlähettilään peruskurssilla saa tiiviin katsauksen laajaan rauhanrakentamisen aiheiden kirjoon ja jatkokursseilla syvennytään eri teemoihin.

-Akatemian koulutukset kannustavat toiminaan rauhan puolesta. Ne antavat hyviä eväitä myös työuralle rauhantyön parissa, Sadankomitean puheenjohtaja Simo Lahtinen kertoo.

Haku vuoden 2024 koulutukseen jatkuu 4.2.2024 saakka.

Siviilikriisinhallinta työkalu kestävän rauhan rakentamisessa


Rauhanlähettiläsakatemiaa järjestävät yhdessä rauhanjärjestö Sadankomitean kanssa Työväen Akatemia, Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Muina kumppaneina ovat esimerkiksi Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI ja ajatushautomo SaferGlobe. Kevään 2024 aikana mukaan on tulossa myös muita kumppaneita ja järjestäjiä.
– Siviilikriisinhallinta on yksi työkalu kestävän rauhan rakentamisessa ja sen vuoksi meille on tärkeää olla mukana rauhankoulutuksessa. Eri toimijoiden yhteistyö on tärkeää niin koulutuksessa ja tutkimuksessa kuin kenttätyössäkin. CMC Finland tuo mukaan valtiollisen toimijan siviilikriisinhallinnan näkökulman. Rauhanlähettiläsakatemiaa tukemalla edistämme myös YK:n Nuoret, rauha ja turvallisuus -agendaa Suomessa, sanoo Kriisinhallintakeskuksen johtaja Kirsi Henriksson.