Agrologiopiskelijoita pellolla.

Savonian agrologit ovat opintoihinsa Suomen tyytyväisimpiä

Savonian agrologit ovat tuoreen valtakunnallisen opiskelijatyytyväisyyskyselyn (AVOP) mukaan Suomen kaikkein tyytyväisin ammattikorkeakouluopinnoista valmistuneiden ryhmä, alasta ja ammattikorkeakoulusta riippumatta. 

Savonian agrologiopiskelijoiden vastausten keskiarvo oli 6,1. Arviointi tapahtui 1-7 asteikolla. Muiden ammattikorkeakoulujen agrologikoulutusten keskiarvo oli 5,4 ja Suomen kaikkien tutkinto-ohjelmien 5,3. Hienot tulokset ovat jatkoa komealle sarjalle, sillä Savonian agrologiopiskelijat ovat olleet opintoihinsa tyytyväisimpiä agrologeja koko mittaushistorian ajan. Tänä vuonna pistettiin siis vielä paremmaksi, koska nyt tyytyväisyys oli korkeinta kaikkiin muihinkin aloihin verrattuna.

Opinnoista hyvät eväät työelämään

Yksi opintoihinsa tyytyväinen vastavalmistunut on keväällä 2023 valmistunut Iita Juntunen.

– Opiskelin ensiksi Kainuun ammattiopistossa eläintenhoitajaksi ja sen jälkeen jatkoin Savonialla agrologiksi, hän kertoo.

Parasta opiskelussa oli hänen mukaansa käytännönläheisyys.

– Useilla kursseilla oli kohdetila, jolle tehtävä toteutettiin. Lisäksi pidän hyvänä laajaa valinnaisopintojen tarjontaa. Pystyin painottamaan opintoja haluamallani tavalla.

Agrologiopinnoista Juntunen kiinnostui ennen kaikkea monipuolisten työllistymismahdollisuuksien vuoksi. Opiskelu tuki hänen mielestään hyvin valmistumisen jälkeistä työllistymistä. Hän työskentelee nykyisin ProAgrialla talousasiantuntijana.

– Sain opiskellessa haltuun työelämässä tarvittavat perusteet ja verkostoiduin muiden alalla opiskelevien ja työskentelevien kanssa. Opinnot antavat hyvät valmiudet niin yrittäjänä kuin alan asiantuntijana toimimiseen ja työllistymismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Ala on jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä, joten opinnoista saatavat tiedon hankkimisen taidot tulevat niin ikään tarpeeseen.

Yhtenä syynä vuodesta toiseen erinomaiseen tyytyväisyysasteeseen Juntunen näkee hyvän yhteishengen niin opiskelijoiden kesken kuin opettajien kanssa.

– Savonialla on ammattitaitoiset opettajat, joita on helppo lähestyä. Kursseilla saadaan hyviä ja mielenkiintoisia keskusteluja aikaan. Lisäksi Savonialla agrologiopiskelijat verkostoituvat keskenään erittäin hyvin eli vuosikurssien välillekin muodostuu yhdessä tekemisen meininkiä, hän kertoo.

Menestyksen takana vuosien työ opetuksen kehittämisessä

Luonnonvara-alan koulutuspäällikkö Petri Kainulainen on syystäkin tyytyväinen tuloksiin.

– Se, että opiskelijamme ovat erittäin tyytyväisiä opetukseen, kertoo pedagogiikkamme olevan onnistunutta. Olemme hioneet erityisesti monimuotoisesta verkkopedagogiikasta hyvin toimivan kokonaisuuden. Tämän lisäksi Savonian agrologikoulutuksen kantava teema on työelämälähtöisyys. Pyrimme mahdollistamaan opiskelijoille mahdollisimman paljon tilaisuuksia tehdä töitä yrityksille. Tämä tukee valmistumisen jälkeistä sijoittumista työelämään, hän sanoo.

Luonnonvara-alan yliopettaja Heli Wahlroos kertoo, että tuloksissa näkyy myös panostuksemme opiskelijoiden kohtaamiseen ja kuuntelemiseen.

– Laadukkaan lähiopetuksen lisäksi meillä on säännöllisesti tutortunteja, joissa keskustellaan yhdessä opintojen etenemisestä. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluihin aina tarpeen mukaan.

Myös Savonian muilta aloilta valmistuneiden opiskelijoiden tyytyväisyys on jo useita vuosia ollut Suomen huipputasoa useassa tutkinto-ohjelmassa.

AVOP on ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen palautekysely, jossa opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään paikallisesti korkeakoulujen oman toiminnan kehittämisessä valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Kyselyn täyttävät kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat.