Ensihoitopalvelun laatu säilyi korkeatasoisena pandemian aikana


Koronaviruksen aiheuttama pandemia on kasvattanut terveydenhuollon työntekijöiden työnkuormaa ja vaikuttanut työssäjaksamiseen. Juuri valmistuneessa ensihoidon johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä tutkittiin pandemia-ajan vaikutusta ensihoitajien työhyvinvointiin.

Opinnäytetyön tiedon keräys toteutettiin Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ensihoitajille sähköisellä kyselylomakkeella keväällä 2022. Työssä selvitettiin pandemia-ajan vaikutuksia ensihoitajien työhyvinvointiin. Kyselylomakkeen työhyvinvoinnin osa-alueiksi valittiin korkeatasoinen potilashoito-, ensihoitajien yhteistyö-, ensihoitajien yhteenkuuluvuus ja yhteistoiminnallisuus-, työn käytännön organisointi-, työn hyvin tekeminen- ja esihenkilötyö pandemia-aikana.

Tutkimusaineisto kerättiin kesän 2022 aikana ja siihen vastasi 39 ensihoitajaa Pohjois-Savon pelastuslaitokselta. Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että pandemia aikana ensihoitajat pystyivät pitämään potilashoidon korkeatasoisena. Ensihoitajien yhteistyö pandemia-aikana oli vastausten perusteella erittäin hyvin toteutunut. Ensihoitajista suurin osa oli samaa mieltä, että ensihoitajien yhteenkuuluvuus ja yhteistoiminnallisuus toteutui hyvin pandemia aikana.

Yhteenkuuluvuuden tunne, toimivat ja riidattomat suhteet sekä työpaikan hyvä ja välittävä ilmapiiri koettiin hyväksi työpaikalla pandemian aikana. Henkisesti kuormittavien tilanteiden purku joko työparin kanssa tai ohjatussa purkutilaisuudessa oli vastaajien mielestä hyvin toteutunut.

Linkki opinnäytetyöhön: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202301111209


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: