Laatuajattelua Euroopan mallilla


Savonia-ammattikorkeakoulun YAMK-opintojaksolla ”Laatu, johtaminen ja suorituskyky” pyritään sisäistämään laatuajattelua erityisesti uudistetun Euroopan laatupalkintomallin (EFQM 2021) kautta katsottuna.

Malli kuuluu laatutyökaluihin, joista perinteisesti käytetyin ja tunnetuin on ISO-standardiperhe. EFQM-mallin on kehittänyt voittoa tuottamaton yhteisö European Foundation for Quality Management ja suomenkielisen version mallista on kääntänyt Laatukeskus.

EFQM-mallin avulla voidaan arvioida koko organisaation tai sen osan toimintaa, ja sitä voidaan käyttää kehitystä ohjaavana järjestelmänä. Mallin perusajatuksena on ollut luoda tehokas ja erilaisiin tarpeisiin mukautuva työkalu nykyisen toiminnan mittaamiseen, parantamiseen ja seurantaan sekä kehittämiskohteiden löytämiseen ja kehittymisen seurantaan. Uusimpaan 2021 päivitettyyn malliin on myös sisällytetty kiertotalousnäkökulma periaatteineen.

Laatukehitystyön kohteena oli pk-yrityksiä, suuryrityksiä, julkisia toimijoita, oppilaitoksia, viranomaisia ja yhteiskehityshankkeita. Kehitystöiden tavoitteet kohdistuivat esimerkiksi viranomaisten laadunhallinnan kehittämiseen, suuryrityksen laatuprosesseihin tai yhteishankkeena toteutettavaan lentoteknillisen koulutuksen ja laadun kehittämiseen Afrikassa.


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: