Materiaalitutkimuksesta apua teollisuuden kunnossapitoon

Materiaalitestaukset- ja analyysit auttavat monipuolisesti teollisuuden kunnossapitotyössä. Erilaisten tutkimus- ja testauslaitteiden avulla voidaan muun muassa selvittää tuotantolaitteiden materiaalin lujuutta staattisilla tai dynaamisilla kokeilla tai tehdä materiaalille mikrorakennetutkimuksia ja vaurioanalyyseja mikroskopian keinoin. Materiaalitestauksia, -mittauksia ja -analyyseja hyödynnetään myös ennakoivassa kunnossapidossa, sillä tuloksista voidaan arvioida, kauanko osan tai materiaalin tulisi kestää.

Savonia-ammattikorkeakoulu on tehnyt teollisen tuotantolaitteen vaurioanalyysejä yhteistyössä Kuopion Energian kanssa Itä-Suomen yliopiston, Savonian ja Savon ammattiopiston Materiaalianalyysin, käytönaikaisen kunnonseurannan ja tekoälyn hyödyntäminen teollisessa kiertotaloudessa (MaTek) -hankkeessa.

Yhteistyökumppanin kommentit

”Meillä on ollut haasteita erään puhallintoimittajan siipipyörien kestävyyden kanssa eri prosessipuhaltimilla. Puhaltimiin on tullut särövaurioita, jossakin tapauksissa ne ovat johtaneet puhallinrikkoon ja tuotannon seisahtumiseen.

MaTek-hankkeen avulla saimme rikkoontuneesta puhaltimesta kattavan vaurio-analyysiraportin ja uskomme saaneemme selville vaurion juurisyyn. Yhteistyö Savonia-amk:n ja Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmän kanssa antaa mukavasti lisäresursseja ja osaamista oman kunnossapitotiimin avuksi. Olemme olleet tyytyväisiä hankkeen tuomiin tuloksiin.”

Sami Koponen, kunnossapitopäällikö, Kuopion Energia

Fakta

Kuopion Energia tuottaa sähköä sekä kaukolämpöä yhteistuotannolla Haapaniemen voimalaitoksilla ja biokaasulla Pitkälahdessa. Tytäryhtiö, Kuopion Sähköverkko Oy, vastaa konsernin toimialueella sähkönsiirrosta. Energiakonserni on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistama.

Tavoite 9 - Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

9.4

Uudistaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja jälkiasennusaloja kestävän kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa jokaisen maan omien valmiuksien mukaisesti.


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: