Turvaamassa vammaisten oikeuksia

Savonia-ammattikorkeakoulu fasilitoi Savon Vammaisasuntosäätiön (Savas) strategiaprosessin liiketoimintapalveluna vuoden 2018 aikana. Strategian työstämiseen osallistui kolmesataa ihmistä, henkilöstöä, läheisiä, sidosryhmiä, esimiehet, johtoryhmä ja hallitus.

Toistatuhatta aloitetta tuotettiin ja niitä työstettiin työpajoissa, läheisilloissa: Into-työkaluun kertyi 4500 arviointia. Näiden pohjalta työstettiin yhteinen näkemys Savaksen tulevaisuuden suuntaviivoiksi.

Osallisuus-käsite nostettiin uutena arvona ja läpileikkaavana teemana strategiaan. Kyse on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen universaalista arvosta.

Arvo muuttaa pohjoismaalaisen kehitysvammatyön filosofiaa diagnooseihin perustuvista palveluista yksilön auttamiseen. Näin vammainen toimintarajoitteestaan huolimatta pystyy käyttämään yhteiskunnan palvelutarjontaa ja tulee osalliseksi omaan elämäänsä.

Yhteistyökumppanin kommentit

”Voimakkaasti muuttuva toimintaympäristö edellytti Savaksen strategian päivittämistä vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Yhteiskunnallisena yrityksenä Savas edistää palveluillaan erityisryhmien kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Savas haluaa kehittämis- ja innovaatiotoimintansa sekä palvelumuotoilun kautta kehittää palvelujaan ja työkäytäntöjään sellaisiksi, joilla pystytään mahdollistamaan erityisryhmille joustavia yksilöllisen elämän vaihtoehtoja ja tukea heidän osallistumistaan yhteiskunnallisiin toimintoihin.”

Tomi Kaasinen, toimitusjohtaja, Savon Vammaisasuntosäätiö

Tomi Kaasisen kasvokuva, jossa hän katso kameraan.
Savaksen logo, jossa lukee: Savas Savon vammaisasuntosäätiö

Fakta

Savas on perustettu vuonna 1989. Se tuottaa erityisryhmille asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palveluja. Asumisen asiakkaina on noin 274 henkilöä ja toimintakeskusten noin 110 henkilöä. Säätiön palveluksessa on 230 henkilöä.

Tavoite 3 - Terveyttä ja hyvinvointia

3.4

Edistää henkistä terveyttä ja hyvinvointia

Tavoite 10 - Eriarvoisuuden vähentäminen

10.2

Edistää osal-listumista vammasta riippumatta


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: