Vetovoimamalli sanoittaa hyvinvoinnin työpaikoilla


Vuoden 2019 hoivakriisin jälkimainingeissa syntynyt vanhustyön veto- ja pitovoiman kehittämiseen luotu Vetovoimainen vanhustyö -hanke kehitti digitaalisen työkalun vanhustyön työyhteisöjen tarpeisiin. Vetovoimamallin itsearviointityökalun avulla työyhteisöt pääsevät arvioimaan, kuinka veto- ja pitovoimaisia ne ovat. Lisäksi malli antaa tietoa vanhustyön veto- ja pitovoimatekijöistä sekä vinkkejä ja hyviä käytäntöjä työyhteisöjen veto- ja pitovoiman kehittämiseen.

– Vanhustyön vetovoimamallin tekemisen pohjana on käytetty Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen aikana alan kirjallisuudesta ja tutkimuksista sekä vanhustenhoitoyksiköistä kerättyä tietoa vanhustyön veto- ja pitovoimatekijöistä, sanoo vanhustyön erityisasiantuntija ja projektipäällikkö Satu Pirskanen.

Työkalu hyvinvointialueen päättäjille

Vanhustyön vetovoimamalli koostuu yhdeksästä teemasta, joiden toimivuutta itsearvioinnin tekijä pääsee omassa työyhteisössään tarkastelemaan. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin kotihoidon asiantuntija Sari Ilonummen mukaan vetovoimamalli sanoittaa hyvin sitä, mitä hyvinvointi työpaikoilla tarkoittaa.

– Työ ei kehity, ellei sitä pysähdytä säännöllisesti miettimään. Vetovoimamalli auttaa nostamaan asiat esiin ja rohkaisee samalla keskustelemaan niistä. Mielestäni verkkopalveluun tulisi tutustua jokaisella työpaikalla.

Ilonummen mukaan vetovoimamalli on hyvä työkalu myös hyvinvointialueiden johdolle.

– Velvoittamalla hyvinvointialueiden työyhteisöt tekemään vetovoimamallin itsearvioinnin, hyvinvointialueen johto saa tietoa siitä, kuinka työyhteisöt sen vastuualueella voivat, Ilonummi sanoo.

Tästä klikkaamalla pääset katsomaan aiheesta tehdyn videon.

Yhteistyökumppanien kommentit

”Itsearviointityökalun kysymykset ovat hyvin ymmärrettäviä ja selkeitä. Meillä virisi hyvin aika avointakin keskustelua näiden aiheitten ympärillä. Tätä voisi hyödyntää yksiköiden kehittämisiltapäivissä ja lähteä miettimään tuloksien kautta yksiköiden kehittämiskohteita.”

Eija Kinnunen, Kaaripolun palvelukodin osastonhoitaja

”Koimme itsearviointityökalun hyvänä. Sen teemat on jaoteltu selkeästi ja lisäksi työkalu on helppo käyttää. Mallista jäivät mieleen myös värikkäät kuvat.”

Harjulan pitkäaikaishoivaosasto

Tavoite 3 - Terveyttä ja hyvinvointia

3.8

Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto.Uusimmat viikon vaikuttavimmat: