Kuvassa tekstiä seinällä

Savonia-artikkeli: Alue/sosiaalipoliittisia oivalluksia Brysselistä

@metacontent

Savonia ammattikorkeakoulun hyvinvointikoordinaattori-yamk-tutkinnon opiskelijat tekivät opintomatkan Brysseliin 5.5-10.5.2024. Opintomatkalla tutustuttiin laajasti EU:n toimintaa ja tehtiin työpaikkavierailuja. Vierailukohteena oli mm. Brysselin merimieskirkko. Voit lukea lisää heidän toiminnastaan mm. sivustolta: https://belgia.merimieskirkko.fi/en/.

Vierailimme myös Itä- ja Pohjois-Suomen aluetoimistossa. Ks. kuva alla.

henkilöitä talon edessä poseeraamassa.

Matkan aikana pohdittiin, miten EU:n toiminta liittyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön Suomessa. Aina ei tule ajatelleeksi Suomesta käsin esimerkiksi sitä miten iso työllistäjä EU on. Brysselissä on arviolta 3000 suomalaista, joidenkin arvioiden mukaan jopa 5000. Osa on tullut maahan määräaikaiseen työhön, osa perheen mukana. Joillakin on tavoitteena pitempi aikainen maassaolo, joiden elämä vie Brysseliin.

Elämä on voi olla onnellisista mutta varjopuoliakin on. Yksinäisyys, juurettomuus, koti-ikävä saattaa vaivata. Työelämä on kovin kilpailtua. Työskentely monikulttuurisessa työssä tuo omat haasteena. Joskus elämä vie asunnottomaksi Brysselin kaduille.

Vierailimme mm. Euroopan alueiden komiteassa (AK), joka toimii alueiden ja kuntien äänitorvena Euroopan unionissa (EU). Se edustaa EU:n jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisia ja antaa lausuntoja uusista säädöksistä. Suomella on ko. komiteassa yhdeksän jäsentä.

Vuoden 2023 marraskuussa komitea esitti suosituksia, jotka korostavat merkittävän alueellisesti kohdennetun tuen tärkeyttä, jotta EU:n alueet voivat vastata rakenteellisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja väestökato. Nämä vaikuttavat myös EU:n talouspäätöksiin. Em. lausuntotyöllä on vaikutuksensa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön Suomessa.

Euroopan Unionin toiminnan halutaan olevan avointa ja kansalaisia osallistavaa. Nyt eurovaalien alla on mm. avattu sivusto: https://suurinosasuomea.fi/.

Unionilla on pitkä yhteinen historia, joka haastoi meitä pohtimaan laajemmin EU:n toimintaa nyt ja tässä: miten voisimme edistää jokaisen meidän hyvinvointiamme ja terveyttä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla? Joka tapauksessa yhteiskunnallisen ja globaalin vaikuttamisen näkökulmasta EU:lla on merkittävä rooli erityisesti nyt kun Euroopan alueella on isoja yhteisöllisiä haasteita.

Kuvassa tekstiä seinällä.

Kirjoittaja:

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia ammattikorkeakoulu