Kuvassa Savonia-ammattikorkeakoulun edustajat vasemmalta oikealle Jarkko Karhemaa, Elina Pekonen, Johanna Komulainen sekä Anuliina Savolainen

Savonia-artikkeli: Bett opetusteknologiamessut 2024 Lontoossa

Savonia on oikealla tiellä digipedagogiikan kehittämistyössä

Bett opetusteknologiamessut vahvistivat käsitystämme siitä, että Savoniassa olemme oikealla kehittämisen tiellä digipedagogiikassa. Tapahtuma järjestettiin Lontoossa ExCel-areenalla 24.-26.1.2024.

Savonia-ammattikorkeakoulun Jarkko Karhemaa, Elina Pekonen, Johanna Komulainen, Anuliina Savolainen sekä Jarkko Surakka (ei kuvassa) osallistuivat Bett opetusteknologian tapahtumaan. Bett on vuosittain Lontoossa järjestettävä opetusalan asiantuntijoille kohdennettu, ja se on suurin opetusteknologian tapahtuma Euroopassa. Ensimmäinen Bett järjestettiin vuonna 1985.

Tapahtuma sisältää laajan valikoiman opetusteknologian asiantuntijoiden ja tutkijoiden puheenvuoroja, näyttelyitä eri messuosastoilla ja erilaisia oheistapahtumia. Bett on myös erinomainen mahdollisuus verkostoitumiseen eri maiden digipedagogiikan asiantuntijoiden kanssa.

Messualueella esiteltiin perinteiseen tapaan eri laite- ja ohjelmistoyhtiöiden tuotteita, oppimisalustoja ja -välineitä, ja lisäksi siellä oli eri valtioiden esittelypisteitä. E-urheilulle oli oma iso osastonsa, jossa pääsi testaamaan pelitaitojaan.

Kuvassa Savonia-ammattikorkeakoulun edustajat vasemmalta oikealle Jarkko Karhemaa, Elina Pekonen, Johanna Komulainen sekä Anuliina Savolainen

Kuva 1. Savonian edustajat ExCel Areenan edustalla

Bett-tapahtumassa vahvistui näkemys siitä, että verkkokoulutusta kaivataan entistä enemmän ja sen odotetaan monipuolistuvan tulevaisuudessa. Opetuksen osalta työn painopiste tulee siirtymään aiempaa enemmän suunnittelu- ja rakentamisvaiheeseen, kun koulutusta siirretään verkkoon. Verkko-opetuksen toteutus vaatii hyvää suunnittelua, keskittymisaikaa, kekseliäisyyttä ja luovuutta, jotta toteutuksesta tulee laadukas ja innostava

Sheryl Miller, Reboot Global Ltd perustaja, yritysvalmentaja ja kirjailija, esitteli Time for Class 2023 pitkäkestoisen digitaalisen oppimisen seurantatutkimuksen tuloksia. Tutkimus toteutettiin vuonna 2023 ja siihen osallistui 2048 opiskelijaa, 1748 opettajaa sekä 306 korkeakoulujen hallinnon työntekijää. Tutkimuksen keskeisimmät havainnot olivat, että opiskelijat ovat kiinnostuneimpia digitaalisista oppimateriaaleista kuin opettajat. Opiskelijat ovat myös kiinnostuneempia verkko-oppimisen eri muodoista kuin opettajat (Kuvio 1.). Tutkimuksen tulokset tukevat vahvasti ajatusta siitä, että verkko-opiskelu ja -oppiminen tulee lisääntymään.

Taulukossa kuvataan opettajien ja opiskelijoiden mieltymyksien erot eri oppimismenetelmien välillä

Kuvio 1. Opettajien ja opiskelijoiden mieltymyksien erot eri oppimismenetelmien välillä

Tärkeää tietoa tapahtumassa tuli myös opiskelijoiden oppimisen näkökulmasta käsin. Opiskelijat toivat esille (kuviossa 2.), asioita, jotka tukevat heidän sitoutumistaan opiskeluun ja oppimiseen. Tutkimuksessa havaittiin kuusi keskeistä pedagogista menetelmää, jotka tukevat opiskelijoiden sitoutumista:

• Avoimuus: toteutus on muotoiltu hyvin ja oppimistavoitteet on kuvattu selkeästi

• Aktiivinen oppiminen: opiskelijat ovat toteutuksella aktiivisessa roolissa. “learn by doing”

• Metakognitio: opiskelijoiden oppimaan oppimista tuetaan ja kannustetaan ottamaan vastuu omasta oppimisestaan

• Formatiivinen arviointi: opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella eri taitoja ja saada palautetta

• Oppimisanalytiikka: analytiikka antaa tietoa toteutuksen toimivuudesta ja kehittämistarpeista, jotta toteutus tukee parhaiten opiskelijoiden oppimista

• Osallisuuden tunne: yhteisöllisessä oppimisympäristössä jokainen opiskelija kokee osallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta

Kuviossa kuvataan Bridging student and faculty perspectives on digital learning.

Kuvio 2. Time for class 2023. Bridging student and faculty perspectives on digital learning.

Kuva 2. Messuilla keskusteltiin paljon tekoälyn hyödyntämisestä koulutuksessa ja digipedagogiikassa

Ilona IT:n järjestämässä rinnakkaistapahtumassa esiteltiin tuoreimpia kuulumisia tuotekehityksen saralta ja käytiin läpi konkreettisia esimerkkejä ja vinkkejä, miten tekoälyä hyödynnetään opetuksessa ja ohjauksessa. Esillä olivat muun muassa Googlen ja Adoben tuotteet sekä Diffit.me. Tekoäly kehittyy erittäin nopeasti lyhyessä ajassa. Tapahtumassa oli mukavasti esillä myös oppilasagenttitoiminta. Ilta oli vuorovaikutteinen, keskustelimme esimerkiksi Metropolian kollegojen kanssa siitä, miten he ovat opinnollistaneet IT-tuen palveluita ja miten osa tukipalveluista hoidetaan nykyään opiskelijoiden toimesta.

Lue lisää Bett opetusteknologiamessuista: https://uk.bettshow.com/

Kirjoittajat

Elina Pekonen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, elina.pekonen@savonia.fi

Johanna Komulainen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, johanna.komulainen@savonia.fi

Anuliina Savolainen, monimuotopedagogiikan asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, anuliina.savolainen@savonia.fi

Lähteet:

Time for Class. Bridging student and faculty perspectives on digital learning. Bharadwaj, P., Shaw, C., NeJame, L., Martin, S., Janson, N., & Fox, K. 2023. Tyton Partners. Saatavissa: https://tytonpartners.com/app/uploads/2023/06/Time-for-Class-2023-Report_Final.pdf