Opiskelijoita luokassa.

Savonia-artikkeli: Hakijaryntäys sosionomi-verkkokoulutukseen

Torstaina 14.9.23 päättyneen yhteishaun tulos yllätti positiivisesti, vaikka hakijoita Sosionomi-verkkokoulutukseen osattiinkin odottaa. Hakijoita oli yhteensä 2341 henkilöä, joista ensisijaisia hakijoita oli 841 sisältäen sosionomi (AMK) rikosseuraamusalan. Verkkokoulutus on uusi toteutusmuoto Savonian sosionomikoulutuksessa.

Kehittämistyö koulutuksen toteuttamiseksi alkoi keväällä 2023 benchmarkkaamalla muiden ammattikorkeakoulujen sosionomi-verkkokoulutuksia. Näistä tapaamisissa saimme kullanarvoisia neuvoja koulutuksen järjestämiseen ja myös kokemustietoa vältettävistä sudenkuopista. Yhteistyötä tehtiin Laurean, Diakin, Labin ja Turun AMK:n kanssa.  Lisäksi hyödynsimme kehittämistyössä Savonian opiskelijoilta kerättyä haastattelu- ja kyselyaineistoa sekä Fone-verkoston (Flexible online education) laaja-alaista asiantuntijuutta. Saimme paljon apua myös Savonian digipedatiimiläisiltä.   Työ jatkui touko-kesäkuussa, kun teimme suurempia linjauksia koko sosiaalialan tiimin voimin. Jokainen tiimin jäsen sai tuoda oman tärkeän panoksensa yhteiseen työskentelyyn. Kehittämistyö ei olisi edennyt näin mallikkaasti ilman kollegiaalista tukea.

Seuraavaksi hakijat pääsevät suorittamaan Asiakas- ja ammattilainen sote-palveluissa avoimen ammattikorkeakoulun valintakurssia 27.9. alkaen.  Lopulta paikka sosionomi-verkkokoulutukseen aukeaa 60 hakijalle ja 15:lle avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijalle. Varsinaiset opinnot alkavat tiistaina 9.1.24.

Tällä hetkellä laadimme pedagogisia käsikirjoituksia opintojaksoille ja suunnittelemme muun muassa etäsimulaatioiden toteuttamista yhteistyössä Savonian Pedasimu-hankkeen kanssa. Kehittämistyö tulee jatkumaan läpi koulutuksen, kun innovoimme verkkopedagogisia menetelmiä ja uudistamme sosionomikoulutusta saamamme opiskelijapalautteen perusteella työelämän tarpeet huomioiden.

Vielä ennen sosionomikoulutuksen alkamista työtä riittää, mutta olemme hyvässä vauhdissa. Innolla uutta kohti!

Kirjoittajat

Elina Pekonen, YTL, Sosiaalialan lehtori, Savonia AMK, elina.pekonen@savonia.fi

Johanna Komulainen, KM, YTM, Sosiaalialan lehtori, Savonia AMK, johanna.komulainen@savonia.fi

Tuula Niskanen, YTM, Sosiaalialan lehtori, Savonia AMK, tuula.niskanen@savonia.fi

Anne-Mari Hyvönen, YTM, Sosiaalialan lehtori, Savonia AMK, anne-mari.hyvonen@savonia.fi