Savonia-artikkeli: Jatkuva oppiminen osaksi sote-alan arkea – (JOPPI)- hanke käynnistyi Pohjois-Savossa

Jatkuva oppiminen on nyt “in”. Osaaminen turvaa tulevaisuuden – sanotaan jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjaukset – julkaisussakin (2020). Muutosvauhti maailmanlaajuisesti on päätähuimaavaa. Miten pysymme mukana muutoksessa? Mitä osaamista tulevaisuuden työelämä meiltä odottaa? Miten ylläpidämme ja uudistamme osaamistamme ketterästi työelämän tarpeita vastaavaksi? Millaisia urahaaveita meillä on? Miten osaamme osoittaa ja tehdä näkyväksi osaamisemme työelämässä itsellemme ja työnantajalle?

Teknologinen kehitys tulee muuttamaan arkeamme ja työtämme – ja on osaltaan jo muuttanut. Tulevaisuudessa työtehtäviä tullaan uudelleen tarkastelemaan ja joitakin työtehtäviä voi jopa kadota. Myös Suomen väestökehitys edellyttää osaamisen kehittämistä, maahanmuuton lisäämistä ja ikääntyvien osaamisen entistä parempaa hyödyntämistä (Valtioneuvosto 2020).

Kuva 1. Osaaminen turvaa tulevaisuuden – Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjaukset.

Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjauksissa yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi on nostettu se, että jatkuva oppiminen sulautuu entistä tiiviimmin osaksi työelämää (Kuva 1.). Merkittävä osa työuran aikaisesta oppimisesta tapahtuu työpaikoilla ja osana työn tekemistä. Tarvitaankin konkreettisia keinoja, joilla osaamisen kehittämisestä työpaikalla voi tulla nykyistä useamman henkilön kohdalla itsestään selvä osa työtä tai yrittäjänä toimimista. Oppimiselle suotuisa toimintaympäristö turvaa osaavan työvoiman, työelämän uudistumisen sekä tukee tuottavuutta ja innovaatioiden syntymistä.

Sosiaali- ja terveysalalla kampaillaan henkilöstö- ja osaajapulasta, jonka vuoksi alalle tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja tukemaan työntekijän jaksamista, työhyvinvointia ja osaamisen vahvistumista sekä uuden oppimista. Savonia ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä käynnistivät syksyllä 2023 Jatkuva oppiminen osaksi sote-alan arkea (JOPPI) hankkeen, joka edistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen organisaatioiden ja yritysten henkilöstön osaamisen kasvua vastaamaan jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Hankkeen tavoitteena on, että työssä hankittu osaaminen tunnistetaan, tunnustetaan ja tehdään näkyväksi. Tämä mahdollistuu kehittämällä jatkuvan oppimisen ketteriä palveluja ja ratkaisuja yhteistyössä oppilaitosten, yritysten ja organisaatioiden kanssa.

JOPPI-hankkeen tavoitteena on Euroopan Sosiaalirahaston kehittämistoiminnan tavoitteiden mukaisesti tiivistää työpaikkojen ja osaamispalveluiden tarjoajien välistä yhteistyötä sekä uudistaa korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyistä työikäisille kohdennettavaa koulutustarjontaa. Alueellisia ekosysteemejä tukemalla ja koordinoimalla yhteistyörakenteita vahvistetaan osaamisen kehittämistä työpaikoilla. (Valtioneuvosto, 2023). Tämän hankkeen yhtenä tavoitteena on muodostaa oppimisen ekosysteemi Pohjois-Savon alueelle hankkeessa mukana olevien toimijoiden kanssa (Kuva 2.).

Kuva 2. JOPPI-hankkeen toimenpiteet ja eteneminen.

Tässä hankkeessa on vahva yhteys työelämään. Hankkeen toimenpiteitä kehitetään yhdessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja alueen pk-yritysten toimijoista koostuvan kehittäjäryhmän kanssa. Konkreettista osaamisen tunnistamista ja osaamisen ketteriä menetelmiä kehitetään yhdessä hankkeen kuuden pilottiyksikön kanssa. Keskeisiä toimenpiteitä hankkeessa ovat muun muassa osaamisen johtamisen koulutuksen kehittäminen sekä osaamismerkkijärjestelmän ja -kriteeristön luominen. Kehitetyillä menetelmillä työtekijät konkreettisesti osoittavat osaamisensa ja niiden kautta työntekijän osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan työyksiköissä.

Tervetuloa seuraamaan hankkeen etenemistä verkkosivuillamme: https://joppi.savonia.fi

Hankkeen lyhyeen esittelyvideoon pääset katsomaan täältä: http://tinyurl.com/y4422mpf

Kirjoittajat:

Heli Kekäläinen, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Varpu Hämäläinen, lehtori, hankeasiantuntija, Savon ammattiopisto

Katja Juntunen, lehtori, hankepäällikkö, Savon ammattiopisto

Anu Kinnunen, yliopettaja, projektityöntekijä, Savonia-ammattikorkeakoulu

Anna-Leena Ruotsalainen, lehtori, projektityöntekijä, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähde:

Valtioneuvosto 2020. Osaaminen turvaa tulevaisuuden. Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjaukset. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:38. Valtioneuvosto, Helsinki.

Valtioneuvosto 2023. Yhdessä jatkuvaa oppimista uudistamassa. Jatkuvan oppimisen uudistus- hankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston julkaisuja 2023:11. Valtioneuvosto, Helsinki.