Alhaalta ylöspäin kuvattu kuva, jossa etualalla vihreää nurmikkoa, taustalla tumma rakennus, jonka pihalla paljon ihmisiä.

Savonia-artikkeli: Kansainvälistä fysioterapian yhteistyötä kehittämässä ja laajentamassa

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Henkilökuntavaihtoni suuntautui Espanjaan La Corunan yliopistolle. Matkan tarkoituksena oli kehittää yhteistä BIP eli Blended Intensive Programme opintojaksoa, jonka teemana on Evidence-Based Physiotherapy. Lisäksi matkantavoitteena oli syventää yhteistyötä, kehittää tutkimuskyselyämme eteenpäin, tutustua sairaaloihin, joihin meidän opiskelijoiden kansainvälisen vaihdon harjoittelut sijoittuvat ja tietenkin opettaa. Vaihto-ohjelmaani sisältyi vierailuja sairaaloihin, joissa pääsin tutustumaan paikallisin fysioterapian olosuhteisiin ja käytäntöihin.

Kuvassa laajalla perspektivillä otettu kuva, etualalla puita, takana iso rakennuskompleksi ja sininen taivas.
La Corunan yliopiston yksi yhteistyösairaaloista.

Opetukseni teemana oli iäkkäiden ihmisten neurologinen kuntoutus, esimerkkejä Suomesta. Lisäksi osallistuin tutkimusryhmän vetäjänä ENPHE:n kevätseminaariin.

Kuulumisia ENPHE:n kevätseminaarista fysioterapian koulutuksen kehittämisestä

Pitkä neuvottelupöytä, jonka ympärillä ihmisiä.
Yhteistyöpalaveri La Corunan fysioterapian opettajien, opiskelijoiden ja muiden vaihdossa olevien opettajien kanssa.

ENPHE kevätseminaari pidettiin 11-13.4.2024 Espanjassa La Corunan yliopistolla. Tämänvuotisen seminaarin pääteemana on ”Fysioterapiakoulutus: tavoitteena huippuosaaminen yhteistyön avulla”. Seminaarin ohjelma oli pyritty rakentamaan siten, että pääpuhujat, aktiviteetit ja työpajat tukivat tätä teemaa. Seminaari tarjoaa loistavan tilaisuuden verkostoitua ja jakaa ajatuksia, ideoita ja kokemuksia aiheesta. Osallistujina oli fysioterapian opettajia ja opiskelijoita eri puolilta Eurooppaa erityisesti ENPHE:n jäsenorganisaatioista. ENPHE:n yhteistyöhön kutsutaan ihmisiä osallistumaan yhteistyöhön ja edistämään Euroopan korkeakoulujen välisen yhteistyön vahvistamista fysioterapian alalla.

ENPHE:n kevätseminaari käynnistymässä.

Avauspuheenvuoron piti professori Sonia Souto Camba, La Corunan yliopistolta aiheenaan ”Reflections on Physiotherapy Education: uncertainty, professional identity and collaborative environments”. Hänen puheenvuoronsa käsitteli fysioterapiakoulutusta sen identiteettiä ja yhteistyötä. Hän käsitteli fysioterapian määritelmää, kompetenssien kehittämistä erityisesti miten huomioidaan ajassa ilmentyvät uudet ilmiöt, kuten esimerkiksi ympäristö ja sen muutokset. Kompetenssit kehittyvät aina historiaansa pohjautuen niin kliinisen kuin tieteellisen kehitystyön avulla. Hän kuvasi luennossaan, miten ammatillinen identiteetti on ja miten fysioterapeutti on aina oman ammattinsa edustaja. Fysioterapian opettaja heijastaa omaa fysioterapeuttista identiteettiään omien luentojensa, puheensa ja toimintansa kautta. Tulevaisuudessa fysioterapia tarvitsee vahvaa ammatillista osaamista ja identiteetin vahvistumista esimerkiksi moniammatillisessa yhteistyössä toimimiseen. Oman alan vahva osaaminen takaa myös sen, että fysioterapian asiakkaat saavat korkeatasosta kuntoutusta, joka pohjautuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön.

ENPHE:ssä toimii runsaasti erilaisia työryhmiä. Näitä ovat: Pain Education in PT, Practice-Based Learning, Environmental Physiotherapy, Internationalization, Emergent Topics in Education: AI, Interprofessional Learning, Professional Issues ja Research. Kevätseminaarin ohjelma rakentuu pitkälti eri työryhmien työskentelyyn. Työskentelyn tarkoitus on kehittää ja edistää fysioterapian koulutusta Euroopassa. Ohjelmaan kuuluu aina illalla jonkinlainen fyysinen aktiviteetti, joka täällä kertaa oli sauvakävelyä kauniissa La Corunan kaupungin rantamaisemissa. Tämä sopi hyvin yhteen meillä alkaneen MIOLI-tutkimushankkeen kanssa, jossa interventiona on sauvakävely (Äijö ym. 2024a).

Ohjelman fyysisenä aktiviteettinä oli sauvakävelyä.

Tutkimusryhmän työskentely käynnistyi esittelemällä alateemat, joita on työstetty ja viety eteenpäin syksyn 2023 konferenssista alkaen. Ensiksi syksyllä 2023 ensimmäistä kertaa toteutettiin Blended Intensive programme (BIP) opintojakso fysioterapian opiskelijoille Savonia-ammattikorkeakoulussa. Teemana on Evidence-Based Physioterapia eli näyttöön perustuva fysioterapia. Mukana oli seitsemän opettajaa ja 42 opiskelijaa Tšekistä, Espanjasta ja Suomesta.

Tämän lisäksi jo julkaistusta Scoping Review artikkelista (Boshnjaku ym. 2023) on päätetty jatkaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen suuntaan. Tätä työtä tehdään nyt keväästä 2024 eteenpäin. More Live to Your Years -hanke on tuottanut opiskelijoiden opinnäytetöinä ensimmäisiä tuloksia siitä miten iäkkäät ihmiset kokevat prefrailtyn. Näiden lisäksi tutkimusryhmä on alkanut valmistella kyselyä fysioterapian opettajille liittyen näyttöön perustuvan fysioterapian opetukseen. Tätä työtä tehdään sekä kevään että syksyn aikana. Tarkoituksena on kerätä Euroopan alueelta aineisto, joka kuvaa fysioterapiaopetuksen nykytilaa. Tarkempi kuvaus tutkimusryhmän työskentelystä löytyy artikkelistamme (Äijö et al. 2024b).

Kokonaisuutena ENPHE:n seminaari antoi taas uusia ajatuksia ja ideoita, miten voidaan edistää yhteistyössä fysioterapian opetusta.

Kirjoittaja:

Marja Äijö, TtT gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, marja.aijo@savonia.fi

Lähteet:

Boshnjaku A, Arnadottir AS, Pallot A, Wagener M, Äijö M. 2023. Improving the Evidence-Based Practice Skills of Entry-Level Physiotherapy Students through Educational Interventions: A Scoping Review of Literature. Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20(16), 6605; https://doi.org/10.3390/ijerph20166605

The European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE). 2023. In available: https://www.enphe.org/en

Äijö M, Lönnroos E, Tikkanen H, Venojärvi M, Lindholm H, Rantakokko M, Hiltunen S, Salli R ja Komulainen P. 2024a. MIOLI-tutkimus: Liikuntaa ikääntyville hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastaville. Julkaistu: Savonian artikkelit: 16.4.2024. Saatavissa: MIOLI-tutkimus: Liikuntaa ikääntyville hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastaville – Savonia-AMK

Äijö M, Naia-Entonado Z, Robles García V, Pavlů D, Brader AG, School P, Pallot A. 2024b. Collaborative work within the ENPHE research working group: aiming to excellence. Published 26.4.2024. Savonia Article. In available:

Collaborative work within the ENPHE research working group: aiming to excellence. – Savonia AMK