Henkilöitä kävelemässä rakennukseen sisälle

Savonia-artikkeli: Kansainvälistä yhteistyötä kehittämässä – ikääntyminen, neurologiset sairaudet ja fyysinen aktiivisuus tarkastelun kohteena BIP opintojaksolla

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Belded intensive programme, BIP, opintojakso teemalla neurologinen kuntoutus toteutui Tsekeissä Prahassa. Mukana oli noin 30 fysioterapian opiskelijaa niin Suomesta, Kreikasta kuin Tsekeistä. Lisäksi mukana oli yhteensä kuusi opettajaa kaksi kustakin maasta. Ohjelma koostui niin tieteellisestä, kulttuurisesta kuin sosiaalisesta osuudesta. Tieteellinen osuus perustui mukana olleiden opettajien pitämiin luentoihin, joissa keskeisesti esitettiin näyttöön perustuvaa tutkimustietoa teemaan liittyen.

Opiskelijoita luokkatilassa

Kuva 1. BIP opintojakson tervetuliaissanat esitti professori Kamila Rasova Third faculty of Medicine, Charles University.

Globaalisti väestö vanhenee (Roser M. 2018). Elinajanodote on menneiden vuosikymmenten aikana pidentynyt niin Suomessa (Population Pyramids of the World from 1950 to 2100, Finland, 2023) kuin Tsekeissä (Population Pyramids of the World from 1950 to 2100, Czech Republic, 2023), mutta viimeisten vuosien aikana kasvu on pysähtynyt ja jopa kääntynyt laskuun kuten Tsekeissä. Ilmiö on sama tarkasteltaessa niin miehiä kuin naisia (Population Pyramids of the World from 1950 to 2100, Finland, 2023; Population Pyramids of the World from 1950 to 2100, Czech Republic, 2023). Väestön vanhetessa myös neurologisten sairauksien ilmaantuvuus kasvaa (Dumurgier &Tzourio 2020.) aivohalvauksen ja erilaiset dementoivien sairauksien ollessa kaikkein yleisimpiä. Ne myös lisäävät toimintakykyrajoitteisten elinajanodotteen päiviä eniten (Huang ym. 2023). Erityisesti iäkkäiden ihmisten kohdalla näiden sairauksien ennaltaehkäisyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Erilaiset fysioterapian menetelmät, joita käytetään Tsekeissä, kuten Motor program activating therapy (Rasova ym. 2025, Prokopiusova ym. 2020), Vojta (Sánchez-González ym. 2024) ja WATSU (Schitter ym. 2020) nousivat viikon ohjelmassa esille. Professori Kamila Rasova luennoi MS taudin kuntoutuksesta, jota hän on tutkinut pitkään. Esimerkiksi varhaisessa vaiheessa toteutetun yksilöllisen fysioterapian ja psykologin vetämän ryhmäterapian osoitettiin vähentävän väsymystä ja parantavan elämäntyytyväisyyttä aktiivisesti kuntoutukseen osallistuneilla MS tautia sairastavilla tutkittavilla. Lisäksi tutkimuksen seuranta osoitti interventiosta pitkäaikaista hyötyä tutkittaville. (Hrušková ym. 2024.) Neurologiseen sairauteen sairastunut henkilö tarvitsee yksilöllisesti suunniteltua intensiivistä fysioterapiaa, esimeriksi MS tautia sairastavat henkilö (Hrušková ym. 2024). Fysioterapiassa tulee huomioida niin yläraajaan kuin alaraajan kuntoutus. Hyviä lupaavia tuloksia on saatu esimerkiksi käyttäen teknologiaa (Cuesta-Gómez ym. 2020). Yhteenvetona vodaan todeta, että eri menetelmiä neurologisessa kuntoutuksessa käytetään runsaasti, mutta tutkittua tietoa niiden vaikuttavuudesta tarvitaan edelleen lisää.

Edelleenkään fyysistä aktiivisuutta ei käytetä riittävästi neurologisten sairauksien ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Fyysinen aktiivisuus on yksi tehokkaimmista sairauksien hoitomuodoista, joka jää helposti käyttämättä. Sen haasteena on saada ihmiset motivoituneiksi. Neurologisia sairauksia sairastavien osalta fyysistä aktiivisuutta voidaan käyttää tukemassa fysioterapiaan ja lääkinnällistä kuntoutusta. Neurologisten sairauksien preventiossa fyysisen aktiivisuuden merkitys näkyy aivoterveyden edistämisessä (Kantawala ym. 2023). Erityisesti sekundaaripreventioon tulisi kiinnittää lisää huomiota (Santiago & Potashkin 2023). Sekundääriprevention osalta fyysinen aktiivisuus voi olla erittäin tehokas ikääntymiseen liittyvän hermoston rappeuman hoidossa ja aivoterveyden osalta fyysisen aktiivisuuden on osoitettu vähentävän stressiä, ahdistusta ja masennusta ja torjuvan ikääntymisen vaikutuksia parantamalla muistia ja kognitiivisia kykyjä (Sujkowski & co. 2022). Fyysisen aktiivisuuden käytäntöön implementoinnissa auttavat eri maiden suositukset mm. soveltavan liikkumisen suositukset (UKK), Physical Activity Recommendations for Adults with Chronic Health Conditions (Physical Activity Guidelines for Americans) ja Basic CDD Recommendations for Physical Activity or Exercise in Chronic Conditions (ACSM). Edellä esitettyjä tieteellisiä teemoja pääsimme niin itse esittämään kuin opiskelemaan Berounissa järjestetyssä konferenssissa ja vierailussa matkan aikana.

Henkilö esittää esitystä konferenssissa

Kuva 2. Marja Äijö pitää esitystä aiheesta Aging and Neurological Diseases – Needs for Rehabilitation konferensissa.

Henkilö esittää esitystä konferenssissa

Kuva 3. Eija Partanen-Kivinen pitää esitystä aiheesta Physical activity and neurolocia diseases konferenssissa.

Kansainvälisyys ei katoa haastavasta maailman tilanteesta huolimatta, vaan sen merkitys tulee edelleen korostumaan tulevaisuudessa. Tosiasia on, että yliopistot tarvitsevat kansainvälistä yhteistyötä tiedon edistämiseksi (Negi 2024), kuten myös ammattikorkeakoulut. Tulevaisuuden työvoima on entistä monipuolisempaa ja globaalimpaa. Opiskelijat valmistautuvat tulevaan työelämäänsä tekemällä yhteistyötä projekteissa eri alojen vertaisten kanssa. Mielestämme Prahan BIP vastasi hyvin edellä esitettyihin.

Ihmisiä ryhmäkuvassa

Kuva 4. BIP viikolle osallistuneet opiskelijat ja opettajat.

Yhteenvetona voidaan todeta, että opetuksen tulee edetä entistä enemmän näyttöön perustuvaan tutkittuun tietoon. Tämä edellyttää tutkimuksen rakentamista ja toteuttamista niin kotimaassa kuin kansainvälisessä yhteistyössä. Sitä suuntaa kohti niin opetuksessa kuin yhteistyössä.

Kirjoittajat:

Marja Äijö, TtT gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Eija Partanen-Kivinen, LitM liikuntatieteellisten aineiden lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Cuesta-Gómez A, Sánchez-Herrera-Baeza P, Oña-Simbaña ED, Martínez-Medina A, Ortiz-Comino C, Balaguer-Bernaldo-de-Quirós C, Jardón-Huete A, Cano-de-la-Cuerda R. 2020. Effects of virtual reality associated with serious games for upper limb rehabilitation inpatients with multiple sclerosis: randomized controlled trial. J Neuroeng Rehabil. 13;17(1):90. https://doi.org10.1186/s12984-020-00718-x

Dumurgier J, Tzourio C. 2020. Epidemiology of neurological diseases in older adults. Rev Neurol (Paris). 176(9):642-648. https://doi.org10.1016/j.neurol.2020.01.356

Huang Y, Li Y, Pan H, Han L. 2023. Global, regional, and national burden of neurological disorders in 204 countries and territories worldwide. J Glob Health. 29;13:04160. https://doi.org10.7189/jogh.13.04160

Hrušková N, Berchová Bímová K, Davies Smith A, Škodová T, Bičíková M, Kolátorová L, Štětkářová I, Brožek Ľ, Javůrková A, Angelová G, Řasová K. 2024. People with newly diagnosed multiple sclerosis benefit from a complex preventative intervention-a single group prospective study with follow up. Front Neurol. 10;15:1373401. https://doi.org10.3389/fneur.2024.1373401

Kantawala B, Ramadan N, Hassan Y, Fawaz V, Mugisha N, Nazir A, Wojtara M, Uwishema O. 2023. Physical activity intervention for the prevention of neurological diseases. Health Sci Rep. 6(8): e1524. https://doi.org10.1002/hsr2.1524

Negi YS. 2024. What Do International Collaborations Mean In Higher Education. Read 19.5.2024. Retrieved from: https://www.linkedin.com/pulse/what-do-international-collaborations-mean-higher-education-negi-ljquc/

Moore GE, Durstine JL, Painter PL. 2016. ACSM’s Exercise Management for Person With Chronic Diseases and Disabilities, page 21.

Physical Activity Recommendations for Adults with Chronic Health Conditions. Physical Activity Guidelines for Americans. 2nd Edition. Read 2.5.2024.  Retrieved from: https://health.gov/sites/default/files/2019-09/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf

Population Pyramids of the World from 1950 to 2100, Czech Republic, 2022. Update 2023. Read: 6.5.2024. Retrieved from: https://www.populationpyramid.net/czech-republic/2022/

Population Pyramids of the World from 1950 to 2100, Finland, 2022. Update 2023. Read: 6.5.2024. Retrieved from: https://www.populationpyramid.net/finland/2022/

Prokopiusova T, Pavlikova M, Markova M, Rasova K. 2020. Randomized comparison of functional electric stimulation in posturally corrected position and motor program activating therapy: treating foot drop in people with multiple sclerosis. Eur J Phys Rehabil Med. 56(4):394-402. https://doi.org/10.23736/S1973-9087.20.06104-3

Rasova K, Prochazkova M, Tintera J, Ibrahim I, Zimova D, Stetkarova I. 2015. Motor programme activating therapy influences adaptive brain functions in multiple sclerosis: clinical and MRI study. Int J Rehabil Res. 38(1):49-54. https://doi.org/10.1097/MRR.0000000000000090

Roser M. 2018. “Twice as long – life expectancy around the world” Published online at OurWorldInData.org. Read 4.5.2024. Retrieved from: https://ourworldindata.org/life-expectancy-globally

Santiago JA, Potashkin JA. 2023. Physical activity and lifestyle modifications in the treatment of neurodegenerative diseases. Front Aging Neurosci. 15: 1185671. https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.1185671

Sánchez-González JL, Sanz-Esteban I, Menéndez-Pardiñas M, Navarro-López V, Sanz-Mengíbar JM. 2024. Critical review of the evidence for Vojta Therapy: a systematic review and meta-analysis. Front Neurol. 22;15:1391448. https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1391448

Schitter AM, Fleckenstein J, Frei P, Taeymans J, Kurpiers N, Radlinger L. 2020. Applications, indications, and effects of passive hydrotherapy WATSU (WaterShiatsu)-A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 13;15(3):e0229705. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229705

Soveltavan liikkumisen suositukset 2019. UKK-instituutti. Luettu 1.5.2024. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/soveltavat-liikkumisen-suositukset/

Sujkowski A, Hong L, Wessells R.J., Todi SV 2020. The protective role of exercise against age-related neurodegeneration. Ageing Research Reviews. 74:101543. https://doi.org/10.1016/j.arr.2021.101543

Padhy GK, Raj JO. 2021. Environmental Physiotherapy and Global Issues. International Journal of Innovative Science and Research Technology. 6 (10):987-990.