Savonia

Savonia-artikkeli: Kansainvälisyys avartaa ja vahvistaa ammatillista osaamista – sosiaalialan opiskelijoiden ja opettajien intensiiviviikko Kosovossa

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Kansainvälisyys laajentaa sosiaalialan opiskelijan ja opettajan osaamista monin tavoin. Se avaa mahdollisuuden oppia eri kulttuureista ja arvoista, mikä parantaa monikulttuurista ymmärrystä ja kykyä työskennellä monimuotoisissa yhteisöissä. Kansainvälinen opiskelu tarjoaa myös näkökulmia eri maiden sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalityön käytäntöihin, mikä auttaa kehittämään uusia ja innovatiivisia lähestymistapoja sosiaalisten ongelmien ratkaisuun. Lisäksi kansainvälisyys vahvistaa opiskelijan ja opettajan kielitaitoa ja antaa mahdollisuuden luoda verkostoja kansainvälisten opiskelijoiden ja ammattilaisten kanssa.

Intensiiviviikolle Kosovoon

Yksitoista Savonian sosionomiopiskelijaa opiskeli 11.-15.3.2024 intensiivisen viikon sosiaalialaa Pristinassa Kosovossa. Hasan Prishtinan yliopisto on Savonian kumppani ja sen kanssa on jo tehty yhteistyötä muun muassa agrologin tutkinto-ohjelmassa. Sosionomin tutkinto-ohjelmassa yhteistyö on aikaisemmin käynnistetty opettajavaihdoilla. Intensiiviviikko järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Viikkoon mahtui opiskelua ja opetusta yliopistolla, tutustumista Kosovoon yhteiskuntana, vierailuja sosiaalialan eri toimintaympäristöissä sekä yhdessäoloa ja vilkasta keskustelua tiedekunnan opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Meillä oli lisäksi ilo tavata yliopiston kv-yksikön henkilökuntaa ja suunnitella jo seuraavia mahdollisia yhteistyön muotoja.

Ihmisen käsi ja kädessä valokuva, jossa ihmisiä.

Viikkoon mahtui myös vapaamuotoista yhteistä oloa ja lämpimiä kohtaamisia.

Yhteistä jakamista ja oppimista

Intensiiviviikon opetuksellisina teemoina olivat sosiaalialan työn etiikka, naisten asema yhteiskunnassa sekä perheille suunnatut sosiaalialan palvelut. Teemoja opiskeltiin niin Kosovon kuin Suomenkin näkökulmista. Viikon aikana pääsimme tutustumaan Kosovon Pelastakaa Lapset -järjestöön sekä saimme yliopistolle vierailijat Women´s Network -järjestöstä ja Centre for Protection of Women and Children (CPWC) -turvkodista. Nämä järjestöt tarjoavat sosionomiopiskelijoille loistavia harjoittelupaikkoja tulevaisuudessa.

Kosovoon yhteiskuntana tutustuimme historiallisten nähtävyyksien sekä museoiden avulla. Erityisen koskettavia ja vaikuttavia olivat vierailut Kosovon sodassa menehtyneiden tai kadonneiden lasten muistoksi koottuun näyttelyyn Once upon a time, and never again sekä Pristinan entiseen vankilaan. Vankila oli suljettu vuonna 2015 ja avattu yleisölle museona muutama vuosi sen jälkeen.

Viikon pääpaino – ja myös suurin anti – oli yhteisissä keskusteluissa. Tiedon jakaminen sekä kiinnostus toisen kulttuurista ja yhteiskuntarakenteesta tuntui olevan loputonta. Tästä on hyvä syventää ja jatkaa onnistuneesti alkanutta kumppanuutta.

Kirjoittajat:

Johanna Komulainen, sosiaalialan lehtori

Tuija Pakarinen, sosiaalialan lehtori