Ruoka-annoksia pöydällä.

Savonia-artikkeli: Kestävämpi yhdessä – Agri-Food Klusterin brändäys

Mikä on Agri-Food klusteri? Klusteri on syntynyt aidosta tarpeesta ja halusta vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen maaseutuelinkeinoja ja ruokaketjua. Klusteri on laajan alueen ruoantuotannon ja ruokaketjun verkosto ja linkittäjä, sillanrakentaja ruokajärjestelmän eri toimijoiden välillä aina kuluttajaan saakka. Agri-Food klusteri toimii alueen toimijoiden tukena, sekä kehittämistoiminnan ja innovaatioiden ajurina.

Klusterin tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Savon ruokajärjestelmää nostamalla alan innovaatiotoimintaa ja tuotteiden jalostusta, lisätä alan näkyvyyttä ja arvostusta sekä koota yhteen yrityksiä, tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioita, kuntia ja järjestöjä. Klusterin avulla luodaan alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia. Klusteri on myös hyvä väylä tiedon ja osaamisen jakamiseen. Tavoitteena on myös aktivoida ja tukea klusterin toimijoiden kehittymistä hankkeistamalla kehitysaskelia. Klusterin kohderyhmää ovatkin yritykset, TKI-organisaatiot, järjestöt ja julkiset toimijat.

Klusterin arvoihin sisältyy tietoperusteisuus, yhteistyö, tulevaisuuteen katsominen, luottamuksellisuus sekä laatu ja puhtaus. Arvot perustuvat myös rohkeudelle ja kestävälle kehittämiselle. Visiona on, että alueemme on kestävän ruoantuotannon suunnannäyttäjä ja ruokainnovaatioiden kotipesä. Missio on puolestaan toimia kasvualustana yhteisöille, ideoiden kehittämiselle, kehittymiselle ja toteuttamiselle, sekä tukea alan muutoskyvykkyyttä ja kestävyyttä. Brändin päälupaus onkin olla alueen ruokajärjestelmän kehittymisen promoottori ja yhteensaattaja.

Jotta näyttäydymme sellaisena, kuin mitä lupaamme niin syksyn 2023 aikana on hiottu brändiuudistusta klusterille. Uudistuksesta on vastannut Savonia-ammattikorkeakoulun Design Center. Pohjana uudistuksessa käytettiin mm. klusterin jäsenten kanssa pidettyjen työpajojen aineistoja vuosien varrelta sekä ruokajärjestelmän muutokseen liittyviä asiantuntija-aineistoja. Agri-Food klusterin koordinaattori Kaisa Kähkönen summaakin, että uudistuksella on tavoiteltu raikkautta ilmeeseen sekä sanoitusta, joka puhuttelee ajankohtaisesti ja laajasti koko ruokajärjestelmän toimijoita.

Mikä sitten on brändi?

Brändi on mielikuvaa ja tunteisiin vetoamista. Se on myös visuaalinen ilme, joka näkyy markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteissä. Brändi on konkreettinen tapa luoda asiakkaille ja yrityksille arvoa, määrittää sijainti ja tavoitemielikuva markkinoilla. Brändi kertoo, miten halutaan tulla nähdyksi ja koetuksi, mutta todellisuudessa se realisoituu tekoina, toimintatapoina, tuotteina, palveluina, hinnoittelumalleina, viesteinä, muotoiluna ja ilmeenä. Brändin äärellä on hyvä pysähtyä ja pohtia mm. ymmärtävätkö asiakkaat keitä olemme ja mitä teemme ja mikä on tarinamme?

Agri-Food klusterin brändi alkaa hiljalleen jalkautua näkyviin ja toimintaan. Vieraile uudistetuilla verkkosivuillamme www.agrifoodclusterns.fi.

Kirjoittaja: Hannaleena Uhlbäck-Ropponen

Lisätietoja klusterista: Kaisa Kähkönen, kaisa.kahkonen@savonia.fi