Maapallo ihmisen kädllä

Savonia-artikkeli: Kettutoiminnalla kohti kestävää tulevaisuutta

Tavoitteena oli kehittää Stadin ammattiopistolle kestävän kehityksen valinnaisiin opintoihin mahdollisimman toiminnallinen ja osallistavan kurssi. Ajatuksena oli, että opiskelijat saavat suunnitella itse kestävän kehityksen kehittämiskohteen kampukselle. Opiskelijat pohtivat ja ideoivat ryhmänä, mitä kestävän kehityksen osa-aluetta he lähtevät vahvistamaan tai kehittämään. Näin syntyi Kestävän kehityksen edistäminen valinnaiskurssi (3 osp), joka tunnetaan nimellä Kettu-toiminta (kestävä tulevaisuus). ”Stadin AO:ssa kestävän tulevaisuuden ohjelmaa ohjaavat YK:n Agenda 2030, Helsingin kaupunkistrategia, opetussuunnitelmien osaamistavoitteet sekä Stadin AO:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma” (Stadin AO 2020).            

Opinnossa on tavoitteena, että opiskelija arvioi oppilaitoksen/työpaikan kestävän kehityksen toimintaa tai sen osa-aluetta, suunnittelee kestävää kehitystä edistäviä toimintatapoja ja tekee aktiivisesti kestävään kehitykseen liittyviä asioita sekä arvioi lopuksi toiminnan onnistumista (e-perusteet 2022).

Tässä on Kettu-toiminnassa mukana olleiden opiskelijoiden ryhmissä ideoimia kestävän kehityksen tapahtumia ja toimintoja. Opiskelijat tutkivat ja hyödynsivät projekti-ideoissan myös Suomen YK-liiton sivuja ja materiaaleja (YK-liitto 2019).

Ympäristöprojektit: opiskelijat voivat osallistua jätteiden kierrätykseen, istuttaa puita tai järjestää roskienkeruutalkoita. Näillä ekoteoilla opiskelijat saavat käytännön kokemuksia ympäristönsuojelusta.

Kestävän ruoanvalmistuksen työpajat: opiskelijoille järjestetään ruoanlaittokursseja, joissa he oppivat valmistamaan terveellisiä ja ympäristöystävällisiä aterioita. Tällaiset työpajat voivat opettaa opiskelijoille ruoan alkuperää, ruokahävikin vähentämistä ja kestävien ruokailutapojen merkitystä.

Retkiä luontoon: kansallispuistoihin, eläintiloille, metsiin tai muihin luontokohteisiin. Tällaiset retket tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden oppia luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemeistä. Näiden avulla vahvistetaan myös luontosuhdetta.

Kierrätystaidot: järjestetään kierrätystaitojen työpajoja, joissa opitaan kierrätystä ja uusien esineiden valmistusta kierrätysmateriaaleista. Tämä edistää opiskelijoiden luovuutta ja taitoja, samalla kierrätyksen tärkeydestä oppien.

Kestävän kehityksen pelit ja simulaatiot: suunnitellaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen simulaatio tai peli, jossa opiskelijat joutuvat tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat virtuaalimaailman ympäristöön. Oppilaitoksella on käytössä VR-laseja.

Vapaaehtoistyö: opiskelijat voivat auttaa paikallisia ympäristöjärjestöjä, osallistua rantojen siivoustalkoisiin tai paikallisten päiväkotien tai vanhustentalojen kanssa tehtäviin tapahtumiin tai järjestää niitä heille. Opiskelijoiden yhteistyö yhteisöjen ja järjestöjen kanssa kannustaa kansalaisaktivismiin. Myös osallistuminen kestävän kehityksen aloitteisiin ja projekteihin kiinnostaa opiskelijoita.

Elokuvatapahtumia: järjestetään koululla kestävää kehitystä käsitteleviä elokuvaesityksiä, joiden jälkeen aiheesta jatketaan keskusteluilla ja pohdinnoilla. Elokuvat herättävät tunteita ja keskusteluja kestävyyden eri teemoista.

Vierailijat: tunneille kutsutaan kestävän kehityksen asiantuntijoita, paikallisia ympäristönsuojelijoita ja muita vierailijoita puhumaan opiskelijoille ja vetämään erilaisia työpajoja. Vierailijat jakavat omia kokemuksiaan ja innostavat opiskelijoita toimimaan kestävän tulevaisuuden puolesta.

Koko koulun tapahtumat: tehdään hyvinvointikahvien ympärille keke-teemainen tapahtuma. Tässä opiskelijat pääsevät osallistumaan isompaan projektiin ja kaikki muut opiskelijat voivat osallistua tapahtumaan esimerkiksi opettajien johdolla.

Opiskelijat ovat toteuttaneet jo yhteisöllisyyteen liittyviä sosiaalisen kestävyyden tapahtumia, kuten liikunta- ja karaoketapahtumia sekä erilaisia ekologisuuteen liittyviä tempauksia, muun muassa roskien keräämistä, eri teemaretkiä ja luontosuhteen vahvistamista. Taloudellisen kestävyyden osa-alue huomioiden opiskelijat ovat perustaneet koululle kierrätyshuoneen. (Agenda 2030, 2023). Sinne saa tuoda ja sieltä saa viedä ilmaiseksi tavaraa ja vaatteita. Myös YK-liitolta ja Taksvärkiltä on ollut edustajia pitämässä työpajoja koululla.

Kestävän tulevaisuuden tapahtuma eli Kettupäivä

Kettupäivä oli yhtenä suurimpana tapahtumana keväällä 2023. Tapahtumassa oli monenlaisia toimintoja kuten; Agenda 2030 onnenpyörä, kirppispöytä, tulevaisuuspaja, taidetta kierrätysmateriaaleista, tuunauskilpailuja, luonnonkosmetiikan valmistamista, kierrätysneuvontaa, yhteisiä lautapelipöytiä ja lajitteluopastusta sekä Vaski-hankkeen keke-lupauksia. (Vaski-hanke 2023). Päivään oli kutsuttu myös ulkopuolisia yrityksiä esittelemään heidän kestävän kehityksen toimintoja. Yritysten toiminnallisissa pisteissä oli kilpailuja ja kädentaitoja sekä muita opiskelijoita osallistavia toimintoja.

Kaikki opiskelijat saivat osallistua päivään kiertämällä pisteitä oman opettajan seurassa, oppituntien aikana. Kettu-opiskelijat olivat suunnitelleet työnjaon ja hyödyntäneet muita opiskelijoita päivän sisällössä. Eräs luokka teki keken oppitunneilla seinille kestävän kehityksen postereita ja toiset leipoivat tapahtuman kahvilaan. Muutamat musikaaliset opiskelijat olivat kiinnitettyinä karaoken juontamiseen ja tekniikan ylläpitoon sekä livemusiikin esittämiseen. Ilmassa oli kunnon keke-pöhinää.

Opiskelijoiden kokemukset

Kettu-opiskelijat ovat antaneet kurssista erittäin positiivista palautetta. Tässä muutama kommentti opiskelijoiden ajatuksista kurssin aikana ja sen loputtua: ”Kiva, kun on päässyt oikeasti tekemään”, ”Tässä tutustuu paremmin muihin opiskelijoihin”, ”Oppii samalla, kun tekee”, ”Ymmärtää nyt selvemmin, mitä kaikkea se kestävä kehitys oikein on”.

Myös Kettu-opiskelijat keräsivät tapahtumista osallistujapalautetta, jota voimme hyödyntää jatkossa, kun monistamme tapahtumia muille kampuksille tai mikäli uudet opiskelijat suunnittelevat samantyylistä toimintaa. Palaute oli erittäin positiivista ja tällaisia tapahtumia toivottiin lisää.

Opiskelijat ovat olleet erittäin sitoutuneita Kettu-toimintaan ja ideoimiensa tapahtumien toteuttamiseen. He ovat oppineet samalla niin kestävästä kehityksestä, kuin erilaisissa projekteissa toimimisesta. He ovat ottaneet vastuuta, keränneet tietoa, ryhmäytyneet ja toimineet hyvällä fiiliksellä. Tulimme siihen tulokseen, että toiminnallisuus innostaa opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti ja edistää heidän oppimismotivaatioitaan. Toiminnalliset tehtävät mahdollistavat käytännön taitojen kehittämisen ja soveltamisen, mikä tukee oppimista syvällisemmin. Toiminnalliset ja osallistavat projektit tarjoavat tiimityöskentelytaitoja ja haastavat ongelmanratkaisukykyä. (Ideareppu 2023).

Kirjoittaja:

Mia Vehviläinen (mia.vehvilainen@edu.hel.fi) Kestävän tulevaisuuden YAMK-opiskelija. Työskentelee Stadin ammatti- ja aikuisopistossa kestävän kehityksen opettajana.

Lähteet:

Agenda 2030. Kestävän kehityksen tavoitteet. https://kestavakehitys.fi/agenda-2030 . Viitattu 5.11.2030

Almgren, Anssi 2021.  Retkeilijä Kettu kuva, 10.11.2023 Helsinki. https://www.kaskonuutiskirje.fi/etusivu/kettu-perheen-kanssa-kohti-kestavaa-tulevaisuutta.html . Viitattu 8.11.2023

e-perusteet 2022. Perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat (YTO) Stadin AO Helsinki. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/toteutussuunnitelma/5207115/ammatillinen/sisalto/5216844/osaalue/5216929 . Viitattu 6.11.2023

Ideareppu 2023. Repullinen ideoita toiminnalliseen opetukseen.  https://ideareppu.fi/toiminnallinen-opetus/ . Viitattu 10.11.2023.

Vaski-hanke 9.5.2023. Helsinki. https://vaski.info/stadin-ao/ .  Viitattu 10.11.2023

Yk-liitto 2019. Ideoita keke-projekteihin.  https://www.ykliitto.fi/sites/www.ykliitto.fi/files/media/Ideoita-keke-projekteihin-YKL.pdf . Luotu 17.6.2019. Viitattu 8.11.2023