Kuva 3. Savon Voima Oy:n alueelle on tulossa lämpöakkuinvestointi sekä lentotuhkan käsittelyalue.

KiertoKasvu-hanke tutustumassa Joensuun bio- ja kiertotaloustoimintaan

KiertoKasvu-hankkeen Benchmarking matka Joensuuhun toteutettiin 14.9.2023. Matkaan lähdimme kahdella kuljetuksella – toinen bussi keräsi matkalaiset Ylä-Savosta ja Kuopiosta, toinen kuljetus lähti liikkeelle Varkaudesta.

Saavuimme Joensuuhun aamupäivällä, jossa meidät vastaanotti Business Joensuu ja aloitimme tutustumalla GreenPark Joensuu -yrityspuistoon, joka on suunniteltu erityisesti metalli-, puu- ja cleantech yritysten tarpeisiin. Uudet tehokkaat energiaratkaisut, rakennusten modulaarisuus ja yritystoiminnan joustavuus ovat GreenParkissa tätä päivää. Yritysalueen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Alueella hyödynnetään jo nyt energiaratkaisuina mm. aurinkoenergiaa sekä maalämpöä.

GreenParkin yritysesittelyt tapahtuivat John Deere Forestry Oy:n tiloissa (Kuva 1). Joensuun metsäkonetehtaan johtaja Janne Haapasalo esitteli meille John Deeren toimintoja ja avainlukuja sekä tulevaisuuden visioita bio- ja kiertotalouden näkökulmasta. Erityisesti yleisössä herätti mielenkiintoa ja kysymyksiä tulevaisuuden metsäkoneiden voimanlähderatkaisut, sähkön käyttöä voimanlähteenä tutkitaan myös metsäkoneissa. Toistaiseksi nykyiset akustot eivät pysty vastaamaan metsäkoneen vaatimaan energiankulutukseen eikä latausmahdollisuutta metsätyömailla ole saatavissa. Metsäkoneiden tuotekehityksessä panostetaan tällä hetkellä erityisesti käytettävyyteen, taloudellisuuteen, ergonomiaan ja ympäristöystävällisyyteen.

Toisena GreenParkin yrityksenä meille esittäytyi Hanza Levyprofiili Oy, esittelijänä tehtaan johtaja Aku Lampola. Joensuun tehdas on erikoistunut ohutlevyrakenteiden suunnittelun optimointiin ja hitsattujen ohutlevyrakenteiden valmistukseen. Tuotantoprosessi on rakennettu Lean-periaatteiden mukaisesti huomioiden korkean automaatioasteen ja nykyaikaisen konekannan, mm. kuitulaserkoneet. Hanza on merkittävä alihankkija myös John Deere Forestry Oy:lle.

Kuva 1. Päivä alkoi John Deere Forestry Oy:n tiloista.
Kuva 1. Päivä alkoi John Deere Forestry Oyn tiloista.
Kuva 2. Voimalaitoksen katolle noustiin turvallisesti.
Kuva 2. Voimalaitoksen katolle noustiin turvallisesti.

GreenParkilla vierailun jälkeen siirryimme Biotielle tutustumaan alueeseen teollisten investointien sijoittamispaikkana. Kohteessa meidät otti vastaan Savon Voima Oy:n Joensuun voimalaitoksen käyttöpäällikkö Veli-Matti Keronen. Puettuamme päälle vierailijoille tarkoitetut turvavarusteet suuntasimme voimalaitoksen katolle (Kuva 2.), josta avautuikin upea näkymä koko Biotien kehitysalueelle.

Kyseiselle alueelle on käynnissä useita investointeja; Biohiililaitoksen rakentaminen alueelle voimalaitoksen viereen alkaa syys-lokakuun vaihteessa, kaukolämmön kulutuksen tasaukseen on tulossa kokoluokassaan massiivinen lämpöakku, lisäksi voimalaitoksen lentotuhkan uutta käsittelyaluetta rakennettiin parhaillaan (Kuva 3.). Savon Voimalla on tavoite luopua Joensuun voimalaitoksella turpeen käytöstä vuoteen 2026 mennessä. Tämä on vaatinut investointeja ja laajaa kattilan modernisointia tulipesän rakenteissa.

Biotieltä siirryimme Joensuun Tiedepuistoon, jossa aloitimme syömällä maittavan lounaan Ravintola puistossa. Päivän ohjelma jatkui Tiedepuistolla Orange Hall -neuvottelutilassa. Saimme kuulla mielenkiintoisia esityksiä mm. BlackGreen-biohiiliprojektista Luonnonvarakeskuksen ryhmäpäällikkö Lauri Sikasen esittämänä (Kuva 4.). Business Joensuu esitteli myös omaa kattavaa toimintaansa.

Kuva 3. Savon Voima Oy:n alueelle on tulossa lämpöakkuinvestointi sekä lentotuhkan käsittelyalue.
Kuva 4. BlackGreen-biohiiliprojekti herätti mielenkiintoa ja keskustelua yleisössä.

Päivä oli kokonaisuutena erittäin onnistunut ja kotimatkalle lähtiessä suunniteltiin ja uusia yhteistyömahdollisuuksia.
Järjestämme KiertoKasvu-hankkeessa vastaavanlaisia kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia ja benchmarking matkoja kiertotalouteen liittyen. Tulevat tapahtumat löydät hankkeen tapahtumakalenterista: https://kiertotaloudella.fi/events/
Saat myös tiedot KiertoKasvun, sekä vahvuusalamme muiden hankkeiden tapahtumista sähköpostiisi liittymällä bio- ja kiertotalouden sähköpostilistalle: https://uutiskirje.savonia.fi/

Kirjoittajat:

Tanja Brask, lehtori, tanja.brask@savonia.fi
Maarit Janhunen, TKI-asiantuntija, projektipäällikkö, maarit.janhunen@savonia.fi
Miika Virtanen, projektiasiantuntija, miika.virtanen@savonia.fi

Kiertokasvu artikkelibanneri.