Opiskelijoita pitkän pöydän ääressä.

Savonia-artikkeli: Kiihdyttämöstä potkua opinnäytetyöhön

”Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy” laulavat Matti ja Teppo Ruohonen sekä Portion Boys. Tätä tunnetta halusimme Savonia-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnäytetyökiihdyttämössä lisätä. Aloitimme kiihdyttämötoiminnan Master Schoolissa syksyllä 2023. Tavoitteenamme oli vauhdittaa ja tuupata eteenpäin jumiutuneita YAMK-opinnäytetyöprosesseja.

Kiihdyttämöön hakeutuneen opiskelijan opinnäytetyöprosessi ei ollut edennyt suunnitellusti. Työ oli saattanut jäädä kokonaan tuuliajolle tai keskeytynyt. Opiskelija saattoi olla opiskelemassa lisäajalla, jolloin häneltä puuttui se vertaistuki, jonka samaa tahtia opinnäytteitään tekevät kanssaopiskelijat tarjoavat.

Kiihdyttämö toimi asiantuntijaohjattuna tukiryhmänä, jonka etätapaamisissa edistettiin opinnäytetyön etenemistä. Lisäksi kiihdyttämö oli ryhmä, jossa opiskelija sai vertaistukea samassa tilanteessa olevilta opiskelijoilta.

Parasta oli se, että tapaamisten lopuksi oli pakko kertoa, miten aikoo edistää opinnäytetyötä ja tämä on ahdistanut sen verran, että edistystä on tapahtunut.

Ryhmäpaine, vertaistuki ja salliva ilmapiiri loivatkin osallistujien mielestä hyvät edellytykset töiden edistämiselle. Kiihdyttämössä oli sopivasti tilaa tsempille, mutta myös ”painostukselle”.

Kiihdyttämö toteutettiin Zoom-tapaamisina ja sen työtapa perustui vuorovaikutteisuuteen. Eri tapaamiskertojen lyhyet ja tallennetut alustuspuheenvuorot suuntasivat osallistujien ajatuksia esimerkiksi ajankäytön hallintaan, opinnäytetyön rakenteeseen tai tiedonhakuun. Pohdimme monialaisen osallistujajoukon kanssa, kuinka taklata tyhjän paperin syndroomaa tai aloittamisen ankeutta.

Ryhmäkeskusteluja toteutettiin niin koko osallistujajoukon yhteisinä kuin pienryhmissä toteutettuina keskusteluina. Saamamme palautteen mukaan näiden keskustelujen myötä osallistujat saivat hyviä ideoita työhönsä ja sen edistämiseen.

Opinnäytetyön rakenneosiossa ymmärsi, ettei yhdellä kertaa tarvitse kirjoittaa koko opinnäytetyötä. Helpotti tyhjän paperin kammoa.

Kiihdyttämön ajankohtaa pidettiin hyvänä, sillä se ajoittui monella osallistujalla opinnoille myönnetylle lisäajalle. Tällöin muut opinnot oli jo suoritettu ja näin osallistuja pystyi täysin keskittymään opinnäytetyöprosessiinsa. Toivottiinkin, että kiihdyttämö olisi jatkossa tarjolla vapaaehtoisena kurssina kaikille opinnäytetyön tekijöille (HOPSissa valittavissa).

Olisin toivonut tämän opparikiihdyttämön kestävän ajallisesti kauemmin ja ehkä tapaamisten väli olisi voinut olla hieman pidempi. Opparissa tuntuu, että usean vaiheen saavuttamiseen menee aikaa.

Saamassamme palautteessa nousi kuitenkin esiin se, että kiihdyttämön aikataulu oli työpäivän jälkeen hieman haastava. Osallistujalla oli kiire tai hänen piti esimerkiksi lähteä töistä aikaisemmin ehtiäkseen kiihdyttämön tapaamisiin. Myös kahden tunnin mittainen tapaamiskerta tuntui pitkältä, varsinkin kun kiihdyttämössä oli tällä kertaa aktiivisesti mukana vain 8–9 opiskelijaa.

Miten sitten kehittää toimintaa jatkossa? Kiihdyttämö oli tiivis, kahden kuukauden mittainen ”tuuppaus”. Sen kokoontumiset olivat pääsääntöisesti kahden viikon välein. Toivottiin, että tapaamisten ohella olisi ollut esimerkiksi opiskelijoiden WhatsApp-ryhmä, jolloin tässä vapaaehtoisessa ryhmässä osallistujat olisivat voineet ”painostaa” toisiaan tekemään opinnäytetyötä.

On varmaan niin henkilökohtaista, mikä hyväksi kenellekin. Itselleni tärkeää ollut olla ’tilivelvollinen’ johonkin työn edistymisestä ja saada vertaistukea tai ohjausta.

Mitä saimme yhdessä aikaan? Jo ensimmäisten tapaamiskertojen aikana tuli selvästi esiin uudelleen herätetty luottamus itseen ja omaan kykenevyyteensä. Kertojen edetessä tämä realisoituikin hyväksytyiksi opinnäytetyösuunnitelmiksi, edistyneiksi kirjoittamisprosesseiksi sekä eteenpäin harpponeiksi opinnäytetöiksi. Innostus opinnäytetyön tekoon palautui ja myös ohjaajiin oltiin tiiviimmin yhteydessä.

Kiihdyttämän myötä pääsi, niin sanotusti takaisin ”kiinni” opparin tekoon, kun oli ehtinyt kesän aikana irtaantua siitä liian hyvin.

Hyödynnämme nyt saatua kokemusta ja palautetta keväällä 2024 toteutettavassa opparikiihdyttämössä. Kiihdyttämö alkaa 6.2.2024 ja ilmoittautuminen on jo avoinna. Lisätietoja allekirjoittaneilta.

Kirjoittajat:

Minna Hoffrén, lehtori, Terveysala, Master School, Savonia-ammattikorkeakoulu

Anne Karuaho, lehtori, Viestintä, Savonia-ammattikorkeakoulu

Mari Miettinen, ohjausasiantuntija, Opiskelija- ja hakijapalvelut, Savonia-ammattikorkeakoulu

Veli-Matti Tolppi, yliopettaja, Konetekniikka, Master school, Savonia-ammattikorkeakoulu

Heli Wahlroos, yliopettaja, Luonnonvara-ala, Savonia-ammattikorkeakoulu