sairaanhoitajat sänkyjen äärellä

Savonia-artikkeli: Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi 2.5 vuodessa

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat

Terveydenhuoltoalla on työvoimapulaa erityisesti koulutettujen sairaanhoitajien osalta. Kouluttamalla lähihoitajia sairaanhoitajiksi voidaan vastata osittain tähän työvoimapulaan ja varmistaa riittävästi pätevää henkilökuntaa terveydenhuoltojärjestelmässä. Sairaanhoitajien koulutus tarjoaa laajan teoreettisen ja käytännön osaamisen terveydenhuollon eri osa-alueilta. Tämä mahdollistaa monipuolisemmat työtehtävät ja uramahdollisuudet lähihoitajille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja vastuutaan. Savonia-ammattikorkeakoulussa on pitkään tehty valmistelutyötä lähihoitajille tarkoitetun sairaanhoitajakoulutuksen kehittämiseksi. Tarkoituksena on tunnistaa lähihoitajien vankka perusosaaminen hoitotyöstä ja luoda heille oma yksilöllinen opintopolku sairaanhoitajaksi.

Suunnitteluprosessin eteneminen

Koulutuksen suunnittelu alkoi tammikuussa 2023. Tutustuimme lähihoitajaopintoihin ja pidimme yhteistyöpalaverin Savon ammatti- ja aikuisopiston opettajien kanssa, jotta saimme realistisen ja ajantasaisen käsityksen siitä, millaista osaamista lähihoitajatutkinnon suorittaneella henkilöllä on. Kevätlukukauden aikana määrittelimme hakukelpoisuusvaatimukset koulutukseen ja suunnittelimme valintamenettelyksi erillisen valintakurssin. Koulutuksen tiivistäminen 3.5 vuodesta 2.5 vuoteen onnistuu aiemman osaamisen tunnistamiskäytänteillä ja koulutuksen suunnittelulla siten, että myös kesäaika hyödynnetään aktiivisena opiskeluaikana. Osassa opintojaksoja käytössä olevat non-stop-toteutukset auttavat myös yksilöllisissä hops-ratkaisuissa, samoin paikkaan sitomattomat verkkototeutukset esimerkiksi kielten opinnoissa.

Syksyllä 2024 viimeistelimme opetussuunnitelman, joka on sisällöltään sama kuin muilla sairaanhoitajaryhmillä, mutta poikkeaa opintojen ajoituksen suhteen. Suunnitelma ensimmäisen lukuvuoden etenemisen osalta tarkentui kevään aikana. Opintojaksojen vastuuopettajat tekivät tuntijakosuunnitelmat, joiden pohjalta syksyn aikataulutus viikkotasolla hahmottui. Koulutus on monimuotokoulutus, joka alkaa viiden päivän mittaisella tehostartilla. Jatkossa opiskelijoilla on viikoittain 0-2 lähipäivää opetusta.

Keväällä 2024 koulutuksen markkinointia jatkettiin ja olimme mukana markkinoimassa koulutusta Pohjois-Savon hyvinvointialueelle järjestetyssä infotilaisuudessa. Kevään aikana teimme valintakurssin, jonka perusteella opiskelijat valitaan koulutukseen. Valintakurssi on viiden opintopisteen kokonaisuus, joka hyväksiluetaan koulutukseen valituille opiskelijoille. Valintakurssilla arvioitiin oppimisen valmiuksia ja osaamista hoitotyön perustiedoista.

Loppukeväästä suunnittelemme vielä tutorointia ja ensimmäisen viikon tehostarttiin liittyviä osaamisen näyttökokeita. Suunnittelun eri vaiheissa olemme tehneet yhteistyötä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi viestinnän opettajan ja informaatikon kanssa viestinnän ja tiedonhaun opetuksen tehostamiseksi.

Koulutus herätti kiinnostusta hakijoissa

Hakuaika koulutukseen päättyi maaliskuun lopulla, ja iloksemme huomasimme, että uusi koulutusavaus oli hakijoiden keskuudessa suosittu; opiskelupaikkaa tavoitteli 326 hakijaa. Hakijamäärä Savonian sairaanhoitajakoulutukseen kasvoi mukavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Noin 200 hakijaa teki aktiivisesti valintakurssin tenttejä ja nyt kurssin sulkeuduttua näyttää siltä, että opiskelupaikan saamiseen vaaditaan varsin korkeat pisteet. Uskomme, että syksyllä tässä ryhmässä opintonsa aloittaa 40 motivoitunutta ja hyvin hoitotyön perusteet hallitsevaa sairaanhoitajaopiskelijaa. Jatkossa on kuitenkin mielenkiintoista seurata, miten hyvin laatimamme valintakurssin perusteella koulutukseen päässeet opiskelijat suoriutuvat opinnoistaan tavoitellussa 2.5 vuoden ajassa.

Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa elokuun puolessa välissä, jolloin ensimmäisen lähiopetusviikon aikana he perehtyvät edessä oleviin opintoihin sekä pääsevät monipuolisesti osoittamaan hoitotyössä hankkimiaan tietoja ja taitoja. Osaamisen tunnistaminen sisältää lääkehoidon osaamista ja hoitotyöntoimintojen hallintaa testaavia näyttökokeita sekä lääkelaskukokeen. Tämän jälkeen opiskelijat aloittavat anatomian ja sisätautien hoitotyön opiskelun ja ensimmäinen viiden viikon työharjoittelujakso on edessä heti kevätlukukauden aluksi. Opiskelijoiden kanssa käydään myös pian opintojen alettua Hops-keskustelut, joissa yksilöllisesti kartoitetaan opiskelijoiden tilannetta ja tehdään suunnitelma opintojen etenemisestä.

Odotamme jo innolla syksyä ja opintojen aloitusta. On hienoa päästä seuraamaan tämän ensimmäisen lähihoitajasta sairaanhoitajaksi -ryhmän opintojen etenemistä. Varmasti tulemme oppimaan paljon tämänkaltaisen koulutuksen järjestämisestä; huomaamme mikä toimii ja mikä tuottaa haasteita ja toivottavasti näitä oppeja voidaan aikanaan hyödyntää tulevissa vastaavissa toteutuksissa.

Kirjoittajat:

Tiina Hirvonen, lehtori, tiina.hirvonen@savonia.fi

Anu Karhemaa, lehtori, anu.karhemaa@savonia.fi

Sari Oderhohwo, lehtori, sari.oderhohwo@savonia.fi