Polku metsässä.

Savonia-artikkeli: Luontopolut digitaalisena elämyksenä

Luonto tarjoaa rikkaalla monimuotoisuudellaan monenlaisia elämyksiä, jotka virkistävät, inspiroivat ja rauhoittavat meitä. Elämän ylläpitämisen lisäksi, luonnon säilyttäminen ja sen kokeminen on siis hyvin tärkeää ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Haasteita tähän tuovat kuitenkin ilmastonmuutoksen ja muiden katastrofien aiheuttamat tuhot, sekä ihmisten mahdolliset rajoitteet luonnossa liikkumiseen. Voisiko teknologian avulla luonnon saada saavutettavammaksi, laajentaen luontokokemuksiamme ja samalla vahvistaen suhdettamme luontoon?

Teknologian ja digitaalisen median kehitys on tuonut mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia. Näin ollen yhä useammat matkailijat turvautuvat mm. mobiililaitteisiin etsiessään tietoa mahdollisista matkakohteistaan. Retkeilyä kaipaavat tutkivat reittejä ja lukevat arvosteluja suunnitellen tulevia retkiään. Jos arvostelujen, karttojen, kuvien ja videoiden lisäksi olisi mahdollisuus tutkia ja oppia tulevan retkeilykohteen ympäristöstä etukäteen, mm. virtuaalisessa ympäristössä, voisi se lisätä kiinnostusta retkeilykohdetta kohtaan. Virtuaaliset ympäristöt antavat myös mahdollisuuden palata retkeilykohteeseen myöhemmin kotona, joka voisi lisätä kokemuksen arvoa retkeilijöille matkan jälkeen. Virtuaaliset luontoympäristöt ja -matkakohteet toisivat monia muitakin hyötyjä, mm. jos matkustaminen kohteeseen ei ole mahdollista.

Digiluonnon hyödyt ja mahdollisuudet

Luonnossa olemisen terveysvaikutuksista olemme tietäneet pitkään, mutta Luonnonvarakeskuksen joulukuussa 2022 julkaisemassa tutkimuksessa todettiin digiluonnolla olevan varsin samanlaisia vaikutuksia kuin todellisilla luontokäynneillä. Näin ollen virtuaalisia luontokäyntejä voidaan hyödyntää luonnon saavutettavuudessa erilaisilla tekniikoilla, mm. XR-teknologian avulla. Tästä on hyötyä, vaikka pienille rentouttaville tauoille työpäivän aikana, mutta suurin etu on heille, jotka eivät mm. liikuntarajoitteiden tai muiden esteiden takia pääse vierailemaan luonnossa.

Digitaalisena luonto voidaan ikuistaa kuvattuihin hetkiin ja sekä lisätä sinne aina toistuvia ja aidossa luonnossa mahdottomia elementtejä, jolloin luontokokemuksesta saadaan juuri halutunlainen ja ikimuistoinen. Lisäämällä digiluontokokemukseen pelilliisyyttä, mm. aktivoitavilla elementeillä, voidaan kokemuksella viihdyttävästi opettaa mm. alueen historiaa, ekosysteemistä, eläimistä ja jokaisenoikeuksista niille, jotka eivät niitä vielä tunne.

Digitaalinen matkustaminen kohteisiin ennakkoon mahdollistaa varsinaisen matkailun aiheuttamien rasitteiden vähentämisen niin, että matkaaja voi tutustua kohteeseen ja sen etiketteihin hyvin ennen varsinaisen matkan toteuttamista. Jos matkaaja kuitenkin toteaa, ettei kohde olekaan hänestä varsinaisen matkan arvoinen, voitaisiin tulevaisuudessa hänelle tarjota mieltymyksiinsä perustuva yksilöity virtuaalikokemus. Vaikka varsinaista matkaa kohteeseen ei tapahdukaan, on matkaajalla jo tällöin mahdollisuus liittyä sosiaalisiin yhteisöihin ja jakaa omasta virtuaalisesta matkakokemuksestaan verraten sitä muiden yksilöityihin kokemuksiin. Yrittäjälle virtuaalimatkailu voisi näin tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sillä hyvin toteutetut digitaaliset matkailusisällöt ovat markkinoinnin näkökulmasta erittäin hyödyllisiä matkailuyritykselle.

Puijon tornin luontoreitti kuvattuna ylhäältäpäin.

Kuva 1. ”Nukkekoti-näkymä” Matterport Pro 3-kameralla kuvatusta Puijon Tornin luontoreitistä

Tallennettu muisto luonnosta

Nyt tehtävä luonnon digitaalinen ikuistaminen mahdollistaa sen säilyttämisen myös tulevaisuuden tarpeita varten: ilmastonmuutos ja muut katastrofit muokkaavat koko ajan ympäristöämme, josta osa tapahtuu tai on jo tapahtunut peruuttamattomasti. On siis tärkeää, että saamme nämä kokemukset arkistoitua mm. tulevaisuuden museokäyttöön, jolloin vanhukset voivat palata nuoruudessaan kokemiin luonnon maisemiin ja uudet sukupolvet näkevät millainen luonto oli ennen ilmastonmuutoksen aiheuttamia laajoja tuhoja. Toivotaan nyt kuitenkin, että näitä laajempia tuhoja ei tulisi tapahtumaan.

Digitalisaatio kestävän luontomatkailun edistäjänä – Digireitit Pohjois-Savo -hankkeessa paneudumme tapoihin luoda digitaalisia luontopolkuelämyksiä ja kuinka niitä voidaan hyödyntää monin eri tavoin. Kohteitamme ovat Puijo, Tahko ja Tiilikkajärven kansallispuisto, joiden luontopolkuja kuvaamme 360-kameroita ja laserkeilaimia hyödyntäen. Hanke on aloitettu helmikuussa 2023 ja kestää tammikuulle 2025 asti.

Tutustu tarkemmin hankkeeseemme: https://digireitit.savonia.fi

Kirjoittaja:

Kalle Sievänen, TKI-asiantuntija, Digireitit Pohjois-Savo -hanke, Savonia-AMK, kalle.sievanen@savonia.fi

Lähteet:
https://youtu.be/x1cPBdooXl0

https://www.luke.fi/fi/tutkimus/tutkimusinfrastruktuurit/virtulab-tutkimusta-virtuaaliluonnosta#luonnon-terveysvaikutuksia-sisatiloissa

https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/virtuaalimatkailu-lisatuloa-liiketoimintaan

Artikkelin kirjoittamisessa on hyödynnetty ChatGPT:ta.