Savonia-artikkeli: Matkalla fysioterapeutiksi

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Millainen voi olla matka fysioterapeutiksi? Mitä fysioterapia on? Savonian fysioterapeutin tutkinto-ohjelmassa opinnot kestävät opetussuunnitelman mukaisesti 3,5 vuotta, jonka jälkeen voi työskennellä hyvin laaja-alaisissa kuntoutus- ja liikunta-alan asiantuntijan tehtävissä kuntoutusalan ammattilaisena. Fysioterapeutin ydinosaaminen koostuu laaja-alaisesta tutkimis- ja neuvontaosaamisesta, ohjaus-, terapia- ja teknologiaosaamisesta, eettisestä ja yhteiskuntaosaamisesta ja esteettömyys- ja saavutettavuusosaamisesta (Suomen Fysioterapeutit 2016, https://www.suomenfysioterapeutit.com/ydinosaaminen/). Fysioterapeutit työskentelevät eri-ikäisten ja erilaisilla lääketieteellisillä diagooseilla olevien asiakkaiden parissa edistäen toimintakykyä ja liikkumista.

Tämä artikkeli kertoo yhden fysioterapeuttiopiskelijan mielenkiintoisesta ja vaiherikkaasta matkasta kohti ammattilaisuutta ja ydinosaamisen kartuttamisesta opintojen ja harjoitteluiden aikana. Tervetuloa mukaan matkalle!

Matkan alussa

Alussa fysioterapian ja koulutuksen sisältö tuntui sekavalta, eikä minulla ollut kovinkaan laaja-alaista käsitystä fysioterapiasta. Opintojen aikana minulle on hahmottunut, kuinka laaja-alainen aihe fysioterapia lopulta on. Minulle on ollut myös paljon apua harjoitteluista saaduista palautteista. Aina kaikkea ei itse sisältäpäin huomaa, joten olen hyötynyt palautteista suuresti. Palautteiden avulla minulle on selkiytynyt entisestään, mihin kannattaa huomio suunnata seuraavilla kursseilla ja harjoitteluissa.

Ensimmäinen opiskeluvuosi

Minulle alkoi hahmottua ja konkretisoitua vähitellen asiakkaan tutkimistilanne. Samalla opin hahmottamaan pääpiirteittäin, mihin kaikkeen tulisi kiinnittää huomiota tutkimisessa. Lisäksi erilaiset perustestit, kuten SPPB (short physical performance battery) tulivat tutuksi pintapuolisesti.

Pääsin ensimmäisessä harjoittelussa heti tutkimaan ja ohjaamaan kotikuntoutuksen asiakkaita. Asiakkaat olivat pääsääntöisesti ikääntyneitä, eikä geriatrista fysioterapiaa ollut käyty läpi tuohon mennessä. Kokonaisuus siis tuntui haastavalta hallita. Jälkeenpäin ajateltuna tämä harjoittelupaikka oli loistava valinta ensimmäiseen harjoitteluun, sillä opin todella paljon. Minulle kertyi enemmän osaamista erilaisista testeistä kävelyn havainnoinnista, liikkuvuuksien ja lihasvoimien perustutkimisesta sekä apuvälineistä. Kotikuntoutuksessa pääsin opettelemaan yleisimpien liikkumisen apuvälineiden käytön sekä kartoittamaan asiakkaiden kotien esteettömyyttä sekä vetämään fysioterapiaryhmää etäyhteydellä. Tästä oli todella paljon hyötyä toisena opiskeluvuotena.

Toinen opiskeluvuosi

Esteettömyys ja apuvälineet tulivat tutummiksi ja osaaminen niiden osalta kasvoi. Pääsin pohtimaan harjoitteita itsenäisesti ja toteuttamaan fysioterapiaa. Sain myös ensimmäistä kertaa opintojen aikana kosketusta neurologisen kuntoutujan tutkimiseen. Lisäksi pääsin harjoittelemaan allasterapian toteutusta niin altaan reunalta kuin altaasta käsin.

Harjoittelussa sain vastuuta ja haastetta paljon suhteessa osaamiseeni ja opintojeni vaiheeseen. Pääsin itse pohtimaan, kokeilemaan ja toteuttamaan. Esimerkiksi neurologisen potilaan tutkiminen ei ollut minulle vielä ollenkaan tuttua, mutta silti pääsin pohtimaan ja toteuttamaan tutkimisen itsenäisesti. Se oli erittäin opettavaista ja vaativaa, sillä minulla ei ollut kovin paljon asiasta vielä tietoa tuossa hetkessä. Tilanne olikin yksi opettavaisimmista oppimistilanteista, sillä jouduin miettimään todella tarkkaan mitä teen ja miten. Tilanteen jälkeen käyty keskustelu fysioterapeutin kanssa auttoi jäsentämään tilanteen vielä paremmin ja sain erittäin hyviä vinkkejä. Tästä sain myös rohkeutta heittäytyä erilaisiin tilanteisiin fysioterapian saralla. Oli hyvä, että minulle uskallettiin antaa haastetta ja vastuuta. Opin ratkaisemaan eteen tulevia pulmia nopeasti tilanteessa sekä sain uskallusta yrittää ja tehdä myös itsenäisemmin.

Kolmas opiskeluvuosi

Osaaminen on syventynyt ja olen päässyt harjoittelemaan sekä syventämään tietojani ja taitojani fysioterapian eri osa-alueilla. Olen saanut kosketusta itsenäisempään työskentelyyn ja päässyt toteuttamaan fysioterapiakertoja itsenäisesti yksin kuntoutujan kanssa kaikissa kolmessa harjoittelussa, jotka suoritin kolmannen vuoden aikana.

Harjoitteluissa pääsin toimimaan Savonian Wellness Centerillä, sairaalamaailmassa sekä neurologisen kuntoutuksen saralla. Olen päässyt toteuttamaan tules-fysioterapiaa, neurologista kuntoutusta sekä ohjaamaan paljon erilaisia ryhmiä sekä yksilökuntoutujia. Opin paljon polven, lonkan, selän, nilkan ja ranteen kuntoutuksesta. Sain paljon lisätietoa erilaisista tekonivelleikkauksista, niiden komplikaatioista ja esimerkiksi postoperatiivisesta eli leikkauksen jälkeisestä kuntoutuksesta.

Pääsin tutustumaan myös kuntoutusteknologiaan sekä kävelykuntoutukseen. Sain paljon lisää kokemusta etenkin akuuttivaiheen neurologisesta kuntoutuksesta ja pääsin soveltamaan omaa osaamistani tanssista ja parkourista erilaisille kuntoutujille. Kuntoutujilla oli monia neurologisia sairauksia ja vammoja, jotka toivat oman haasteensa. Erityisesti keskustelut harjoitteluissa fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien kanssa ovat olleet antoisia ja olen saanut paljon erilaisia vinkkejä sekä uusia näkökulmia. Opinnäytetyöni kautta olen saanut lisää osaamista kroonisesta kivusta sekä sen hoito- ja kuntoutusmenetelmistä.

Kaiken kaikkiaan olen saanut hyvän kokonaiskäsityksen fysioterapiasta. Osaamiseni on syventynyt verrattuna ensimmäiseen opiskeluvuoteen. Myös lisää rohkeutta ja varmuutta fysioterapian kentällä on tullut paljon.

Tällä hetkellä tuntuu toisaalta hieman jännittävältä siirtyä fysioterapeuttina työelämään. Toisaalta uskon, että olen ottanut koulutuksesta kaiken mahdollisen irti ja nyt on aika siirtyä eteenpäin. Nyt minua odottaa vakituinen fysioterapeutin paikka, jossa aion kerryttää omaa osaamistani sekä saada lisää kokemusta. Aika näyttää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Kirjoittajat:

Wilppu Juvonen, viimeisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Saijamari Hiltunen, fysioterapian lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, saijamari.hiltunen@savonia.fi